15.08.2019

KulturTipps für West- und Südböhmen und für Ostbayern für den Zeitraum vom 15.08. bis zum 21.08.2019

Im Zeitraum von Donnerstag bis Mittwoch bieten die bayerischen und tschechischen Nachbarregionen einige interessante Veranstaltungen. Das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) stellt wöchentlich eine Übersicht der interessantesten Veranstaltungen in den KulturTipps zusammen.

mehr »

15.08.2019

Tipy na kulturní­ akce v západní­ch a jižní­ch Čechách a ve Východním Bavorsku na období­ od 15. 8. do 21. 8. 2019

V období od čtvrtka do středy nabízejí České a bavorské sousední regiony několik zajímavých akcí. Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) sestavuje týdně v těchto kulturních tipech přehled nejzajímavějších akcí.

Více »

10.07.2019

kultur|kontakt|kreativ

Am 1. Juli 2019 ist der Startschuss für das neue EU-Projekt „kultur|kontakt|kreativ“ gefallen. Projektpartner sind auf der deutschen Seite das Kulturamt und das Clustermanagement für Kultur- und Kreativwirtschaft der Stadt Regensburg sowie das Centrum Bavaria Bohemia in Schönsee. Pilsen 2015 ist Leadpartner auf der tschechischen Seite.

mehr »

10.07.2019

kultur|kontakt|kreativ

1. července 2019 zazněl startovní výstřel pro nový projekt EU s názvem „kultur|kontakt|kreativ“. Projektovými partnery jsou na německé straně Kulturní úřad a Clustermanagement pro kulturní a kreativní průmysly města Řezno a Centrum Bavaria Bohemia v Schönsee. Plzeň 2015 je vedoucím partnerem na české straně. 

Více »

13.08.2019

Bayerisch-Böhmisches Residenzprogramm

Im Rahmen des Ziel ETZ-Projektes " kultur|kontakt|krativ " werden in einem bayerisch-böhmischen Residenzprogramm künstlerische Aufenthalte in der Partnerstadt Pilsen angeboten.

mehr »

13.08.2019

Česko-bavorský rezidenční program

V rámci projektu Cíle EÚS " kultur|kontakt|krativ " jsou nabízeny v česko-bavorském rezidenčním programu umělecké pobyty v partnerském městě Plzeň.

Více »

Grenznah - Gespräche in Plan und Tirschenreuth

29.03.2019

Etwas mehr tun!

Der Routenplaner zeigt, dass die Entfernung zwischen den Partnerstädten Plan bei Marienbad und Tirschenreuth 36,3 km ausmacht. Eine Autofahrt zwischen beiden Städten dauert 41 Minuten, sagt die Suchmaschine im Internet. Es ist ein Stückchen. Dieses Stückchen überschneidet keine Grenze zweier politischen Blöcke mehr wie noch vor dreißig Jahren, wo die Glücklicheren, die durch die Grenze durften, etwa drei Stunden für die Grenzkontrolle und eine...

mehr »

Na pomezí - rozhovory v Plané a Tirschenreuthu

29.03.2019

Něco navíc!

Plánovač tras ukazuje, že vzdálenost mezi partnerskými městy Planou u Mariánských Lázní a Tirschenreuthem činí 36,3 kilometru. Jízda autem mezi oběma městy podle internetového vyhledavače trvá 41 minut. Je to kousek. Tento kousek už nepřetíná hranice dvou politických bloků jako ještě před třiceti lety, kdy ti šťastnější, kdo hranicí směli projet, museli...

Více »

karten Karlsbad | Karlovarský kraj Pilsen | Plzenský kraj Südböhmen | Jihoceský kraj Niederbayern | Dolní Bavorsko Oberpfalz | Horní Falcko Oberfranken | Horní Franky

Förderpartner • Partneři + sponzoři

plzensky_kra
eu ziel 3

Dieses Projekt wird gefördert durch die Europäische Union (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung: Investition in Ihre Zukunft). | Tento projekt je podporován Evropskou unií (Evropský fond pro regionální rozvoj: Investice do Vaší budoucnosti).

freistaat bayern

Gefördert durch den Freistaat Bayern
Podpořeno Svobodným státem Bavorsko

deutsch tschechischer zukunftsfonds
Rendert Time: 0,279 Sek. | Speicherverbrauch: 4,26 MB / 4,68 MB