Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

14. Februar 2020

Eine rauschende Ballnacht in Pilsen

Mit der Tanzgruppe Grün-Weiß aus Oberviechtach als Kultur- und vierhundert Faschingskrapfen als kulinarischem Geschenk im Gepäck zeigte das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) beim Traditionsball ins Pilsen, was ein treuer Partner ist.

Beim Deutsch-Tschechischen Repräsentations- und Kulturball in Pilsen ist das Centrum Bavaria Bohemia seit 12 Jahren als Partner mit im Boot. Der Ball startete am letzten Samstag mit einem Gänsehautmoment, als das Orchester Miroslav Novotný die eintreffenden Ballbesucher mit der Europahymne empfing. Alle Gäste erhoben sich zu Beethovens „Ode an die Freude“ von ihren Plätzen. Eine schöne Geste Richtung Europa und ein Bekenntnis zu den deutsch-tschechischen Beziehungen.

Ort des traditionsreichen Balls mit über 600 Gästen ist das wunderschöne Jugendstilgebäude der Beseda, dem städtischen Kulturhaus in Pilsen. Der Ball ist ein Highlight im Kulturkalender Pilsens und auch der Oberpfalz. Schirmherr Martin Baxa, Oberbürgermeister der Stadt Pilsen, begrüßte die Gäste und hieß den Partner aus Schönsee herzlich willkommen. Mit an Bord die Tanzgruppe Grün-Weiß aus Oberviechtach, die, wie im letzten Jahr, den Show-Act des Balles übernahm. Unter die Oberpfälzer Gäste gesellte sich auch stellvertretender Landrat Arnold Kimmerl aus Pfreimd, der mit seiner Gattin begeistert das Tanzbein schwang.

Für Trägervereinsvorsitzende Irene Träxler, CeBB- Leiterin Veronika Hofinger, Teammitglieder und viele Ballbegeisterte aus der Oberpfalz gibt kaum einen angenehmeren und unterhaltsameren Tag im Jahr, als bei Tanz und Musik die nachbarschaftlichen Beziehungen zu pflegen. Der Ball nahm schnell Fahrt auf. Das tschechische Orchester begeisterte mit variationsreichen Melodien, die auf die Tanzfläche lockten. Beim ersten Höhepunkt des Abends wirbelten die Oberviechtacher Grün-Weiß Tänzerinnen bei einem traditionellen Gardetanz mit Tanzmariechen Sophie übers Parkett. Nach dem Modern Dance mit Akrobatik, HipHop, Ballett und Jazz entbrandete ein tosender Beifallssturm.

„Wann verteilt ihr endlich diese süßen Dinger – wie heißen sie nochmal? Ja Krapfen“ war die immer wieder gehörte Frage von tschechischen Ballbesuchern an das CeBB-Team. „Nicht vor elf Uhr dürft ihr mit dem Verteilen der Krapfen starten“, sagte die Ballregie. Mit großem Hallo wurden die jedes Jahr vom CeBB mitgebrachten vierhundert Krapfen von den Grün-Weiß Tänzerinnen und dem CeBB-Team verteilt – gesponsert vom Busunternehmen Wild aus Nabburg. Mit Shows, Tombola, Tanzrunden, Modenschau, Drinks an der Bar, Small Talk auf allen Ebenen und beschwingten Melodien verging der Abend wie im Nu. Im zweistündigen Ballfinale mit fetzigen Titeln mischte sich unter die festlich gekleideten Gäste viel junges Publikum, das ausgelassen tanzend bis zum Ballschluss das Parkett bevölkerte. Das offizielle Ende erlebten die mit dem Bus angereisten Oberpfälzer nicht mehr. Kurz nach Mitternacht startete die Heimfahrt, denn auf die Tanzgruppe Grün-Weiß wartete bereits am Sonntagmorgen der nächste Auftritt.

14. Februar 2020

Rušná plesová noc v Plzni

S taneční skupinou Grün-Weiß z Oberviechtachu jako kulturním dárkem a se 400 masopustními koblihami v zavazadle jako kulinárním dárkem ukázalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) na tradičním plese v Plzni, co znamená věrný partner.

Na Česko-německém reprezentačním a kulturním plese v Plzni se Centrum Bavaria Bohemia jako partner podílí již 12 let. Ples odstartoval minulou sobotu s jistým momentem husí kůže, když Miroslav Novotný vítal přicházející plesové hosty s evropskou hymnou. Na Beethovenovu „Ódu na radost“  se všichni hosté zvedli ze svých míst. Hezké gesto směrem k Evropě a přihlášení se k česko-německým vztahům.

Místem tradičního plesu s více než 600 hosty je nádherná secesní budova Besedy, městského kulturního domu v Plzni. Ples je vrcholem v kulturním kalendáři Plzně a také Horní Falce. Patron plesu Martin Baxa, primátor města Plzně, pozdravil hosty a srdečně přivítal partnery ze Schönsee. Společně s nimi přijela i taneční skupina Grün-Weiß, která, jako v minulém rok se postarala o Show-Act plesu. K hornofalckým hostům se přidružil zastupující zemský radní Arnold Kimmerl z Pfreimdu. Který si se svou paní nadšeně zatančil.

Pro předsedkyni spolku Irene Träxler, vedoucí CeBB Veroniku Hofinger, členy týmu mnohé nadšence plesu existuje sotva příjemnější a zábavnější den v roce, než při tanci a hudbě pečovat o sousedské vztahy. Ples se rychle dostal do tempa. Český orchestr nadchl s melodiemi, bohatými na variace, které lákaly na taneční parket. Při prvním vrcholu večera tanečnice skupiny Grün-Weiß z Oberviechtachu vířily po parketu při tradičním karnevalovém tanci  s taneční Maruškou Sofií. Po moderním tanci s akrobatkou, HipHopu, baletu a džezu propukl burácející aplaus.

„Kdy konečně rozdělíte ty sladkosti - jak že se jmenují? Aha, Krapfen“ ptali se stále znovu plesoví hosté týmu CeBB. „Před jedenáctou hodinou nesmíte začít s rozdělováním koblih“, zněl příkaz režie plesu. S velkým haló bylo těch 400 každý rok přinesených koblih rozděleno tanečnicemi ze skupiny Grün-Weiß a týmem CeBB - sponzorováno autobusovou firmou Wild z Nabburgu. Díky show, tombole, tanečním kolům, módní přehlídce, drinkům u baru, malým debatám small talk na všech úrovních utekl večer než by řekl švec. V dvouhodinovém plesovém finále se svižnými tituly se mezi slavnostně oblečené hosty zamíchalo hodně mladého publika, které uvolněně tančíc obsadilo parket až do závěru plesu. Oficiální konec hosté z Horní Falce, kteří přijeli autobusem již nezažili. Krátce po půlnoci se startovalo na cestu domů, neboť taneční skupinu Grün-Weiß čekalo již v neděli ráno další vystoupení.

Rendert Time: 0,040 Sek. | Speicherverbrauch: 3,30 MB / 3,49 MB