Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Koordinierungsstelle • Koordinační místo

13. Februar 2020

Filmprojekt: Zwei Brüder - Zwei Nationalitäten

Finanzielle Unterstützer für Fertigstellung des deutsch-tschechischen Dokumentarfilms gesucht.
Der Film „Zwei Brüder – Zwei Nationalitäten“ erzählt die Geschichte zweier Brüder, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Brünn aufwachsen. Während der ältere Bruder nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs mit seiner Familie nach Deutschland abgeschoben wird und mit seiner Familie dort heimisch wird, bleibt der jüngere Bruder in der Tschechoslowakei.

Der Film verfolgt die unterschiedlichen Lebenswege in bewegter Zeit, beleuchtet die familiäre Spurensuche und die Fragen der Filmemacherin Petra Dombrowski.

Zur Fertigstellung des Films werden noch Unterstützer gesucht. Die Crowdfunding-Kampagne kann bis Sonntag, 16.02. jeder hier unterstützen.
Der fertige Film soll im Mai 2020 im Centrum Bavaria Bohemia vorgestellt werden.


13. Februar 2020

Filmový projekt: Dva bratři - dvě národnosti

Hledají se finanční podpořitelé pro dokončení česko-německého dokumentárního filmu.
Film "Dva bratři - dvě národnosti" vypráví příběh dvou bratrů, kteří vyrůstali na začátku 20. století v Brně. Zatímco je starší bratr po konci druhé světové války se svou rodinou odsunut do západního Německa a zakoření zde, zůstává mladší bratr v Československu.

Film sleduje rozdílné životní dráhy v bouřlivých časech, objasňuje hledání rodinných stop a otázky filmařky Petry Dombrowské.

K dokončení filmu jsou ale zapotřebí další podporovatelé. Crowdfundigovou kampaň lze do neděle 16. 2. podpořit zde.
Hotový film má být v květnu 2020 představen v Centru Bavaria Bohemia.
Rendert Time: 0,183 Sek. | Speicherverbrauch: 3,29 MB / 3,48 MB