Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

07. Februar 2020

Ausschreibung von Dolmetscher- und Übersetzungsleistungen

Das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) setzt in den Jahren 2020 und 2021 das Projekt Kulturstadt Bayern-Böhmen um.  Grundlage für eine Beauftragung im Bereich Simultan- / Konsekutivdolmetschen und Übersetzung von Texten sind nach den Förderrichtlinien verbindliche Angebote. 
Das CeBB ruft deshalb alle interessierten Dolmetscher und Übersetzer zur fristgerechten Abgabe eines Angebots. Das dazugehörige Formular finden Sie im Downloadbereich unter diesem Artikel.

An nach den in der Ausschreibung aufgeführten Auswahlkriterien ausgewählten Dolmetscher und Übersetzer werden von uns in unregelmäßigen Abständen Anfragen bezüglich konkreter Dolmetscher- und Übersetzerdienstleistungen versendet. Leistungsort bei Dolmetscherdienstleistungen ist der jeweilige Veranstaltungsort (Schwandorf, Wunsiedel oder Schönsee). Leistungsort bei Übersetzungsdienstleistungen ist der Sitz des jeweiligen Übersetzers.

Spätester Abgabetermin eines verbindlichen Angebots ist Freitag, 21. Februar 2020 um 12:00 Uhr (Eingang beim CeBB). Ihr Angebot richten Sie bitte an David Vereš (david.veres@cebb.de).

07. Februar 2020

Vypsání veřejné soutěže tlumočnických a překladatelských služeb

Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) realizuje v letech 2020 a 2021 projekt Kulturní město Čechy-Bavorsko. Základem pro zadávání zakázek v oblastech simultánního / konsekutivního tlumočení a překládání textů jsou dle dotačních směrnic závazné nabídky.
CeBB proto vyzývá všechny zajímající se tlumočníky a překladatele k včasnému odevzdání své nabídky. Příslušný formulář naleznete v sekci download pod tímto článkem.

Tlumočníkům a překladatelům, kteří byli vybráni dle kritérií uvedených ve veřejné soutěži, budeme v nepravidelných intervalech zasílat konkrétní poptávky tlumočnických a překladatelských služeb. Místem výkonu u tlumočnických služeb je místo konání akce (Schwandorf, Wunsiedel nebo Schönsee). Místem výkonu překladatelských služeb je sídlo překladatele.

Nejzazší termín odevzdání závazné nabídky je pátek 21. února ve 12:00 hod. (doručení v CeBB). Vaši nabídku zasílejte Davidovi Verešovi (david.veres@cebb.de).
Rendert Time: 0,032 Sek. | Speicherverbrauch: 3,29 MB / 3,46 MB