Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

29. November 2019

Schwandorf steht ein Kultur-Sommer bevor

Kulturstadt, Kulturfest und Zeltfestival: Drei große Events stehen 2020 auf dem Plan. Die Stadt leistet dafür Hilfen.
In kultureller Hinsicht wartet Schwandorf 2020 mit einigen besonderen Highlights auf. Nicht nur die Events Kulturstadt Bayern-Böhmen und das Kulturfest der Oberpfälzer stehen auf dem Programm, auch das Zelt-Kultur-Festival wird mit einem Musikprogramm für Unterhaltung sorgen.

Während der Kulturstadt Bayern-Böhmen werden über einen halbjährigen Zeitraum – in enger Kooperation mit lokalen Künstlern – verschiedenste Veranstaltungen durchgeführt, die die Kulturszene im deutsch-tschechischen Grenzraum zusammenbringen sollen. Als Organisator tritt das Centrum Bavaria Bohemia mit Sitz in Schönsee und die Stadt auf.

Ein besonderes Highlight wird hier die „Woche der Nachbarn“ vom 20. bis 24. Mai 2020 sein. Im Park des Oberpfälzer Künstlerhauses und auf dem Areal des Sperlstadels werden dann unter anderem ein offizieller Festakt und ein Musikprogramm stattfinden.
Quelle: Mittelbayerische Zeitung

29. November 2019

Schwandorf čeká kulturní léto

Město kultury, svátek kultury a stanový festival: Tři velké události jsou v roce 2020 v plánu. Město tomu napomáhá.
V kulturním ohledu nabídne Schwandorf 2020 několik zvláštních okamžiků. Nejen že jsou na programu události jako Město kultury Bavorsko-Čechy a Svátek kultury Horní Falce, ale i Stanový kulturní festival, který se postará s hudebním programem o zábavu.

Během Města kultury Bavorsko-Čechy budou po dobu půl roku - v úzké spolupráci s lokálními umělci - realizovány nejrůznější akce, které mají dát dohromady kulturní scénu v česko-německém pohraničí. Jako organizátor vystupuje Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) se sídlem v Schönsee a město.

Zvláštní mimořádnou událostí zde bude "Týden sousedů" od 20. do 24. května 2020. V parku Hornofalckého domu umělců a v areálu Sperlstadel se pak budou konat mimo jiné oficiální sváteční akt a hudební program.

Zdroj: Mittelbayerische Zeitung 
Rendert Time: 0,059 Sek. | Speicherverbrauch: 3,29 MB / 3,49 MB