Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

29. Januar 2020

14. Bayerisch-Böhmisches Volkstanz- und Volksmusiktreffen führen das CeBB ins Programmjahr 2020

Volles Haus, bestens aufgelegte Tanzpaare, virtuos aufspielende Musiker und tanzfreudiges Publikum aus der ganzen Oberpfalz und aus dem Nachbarland machten das 14. Bayerisch-Böhmische Volkstanz- und Volksmusiktreffen am Sonntag, 26.01.2020 zu einem kurzweiligen Nachmittag.
Bei idealem Wetter für einen Ausflug füllte sich am Sonntagnachmittag die historische Gewölbehalle des Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) schnell mit Freunden von Volkstanz und bayerisch-böhmischen Klängen aus der ganzen Oberpfalz und dem Nachbarland. Als Leiterin Veronika Hofinger, auch im Namen von Trägervereinsvorsitzender Irene Träxler, die Gäste begrüßte, war schon fast kein Platz mehr frei an den eng aufgereihten Biertischgarnituren im ehemaligen Kommunbräuhaus. Musik, Gesang und Tanz begeisterte das Publikum, das sich wie jedes Jahr von der Volkstanzgruppe Schönsee nicht zweimal bitten ließ, mitzutanzen.

Die Böhmerwald Dudelsackmusik "Pošumavská dudácká muzika" eröffnete den Musik- und Tanzreigen unter der Leitung von Tomáš Spurný, der mit seinen Überleitungen im badisch eingefärbten Deutsch schnell die Herzen der Gäste eroberte. Des Rätsels Lösung für die überraschenden Sprachkenntnisse: Er ist schon 15 Jahre als freischaffender Musiker, Chorleiter, Solist und Musiklehrer im Breisgau tätig. Dann füllte die Schönseer Volkstanzgruppe den Tanzboden. Sie hatte mit ihren sechs Tanzpaaren unter der Leitung von Monika Bayer, wie immer musikalisch begleitet von Martin Ebenhöch, ein Heimspiel. Die musikalischen Zwischenparts übernahmen „Die Z’s“. Das Trio mit Carolin an der Steierischen, Marina mit Akustikgitarre und Reinhard mit Baritonhorn und Kontrabass, sorgte mit ihrer Musik nach dem Motto "ziacha´d – zupfer´d – zünftig" für Stimmung im Saal und volle Tanzfläche.

Mehrmals wechselten sich die Gruppen ab. Die schon 1989 gegründete Böhmerwald Dudelsackmusik musste anfangs gegen den Geräuschpegel in der Halle ankämpfen, doch als von hinten laute „Ruhe, Rufe“ kamen, waren die herrlichen Klänge von Dudelsack, Geige und Klarinette gut zu hören. Die Schönseer Volkstanzgruppe, seit dem ersten Bayerisch-Böhmischen Volkstanz- und Volksmusiktreffen im Jahr 2007 dabei, zeigte mit achtzehn Tänzen ihr breites Repertoire. Nach dem Einzug der sechs Tanzpaare eröffneten sie den ersten Teil mit einer Schleudermazurka, dem Böhmerwaldlandler und dem Brucktaler. Dann die Sternpolka, bei der sie Gäste zum Mittanzen auf die Tanzfläche holten. Niemand aus dem Publikum gab einen Korb, die Tanzschritte waren schnell gelernt. Auch in Runde zwei, drei und vier waren beim „großen Atlantik“, der Zigeuner- und der Krebspolka die Gäste zum Mittanzen eingeladen.

Tanzen und Zuschauen machten durstig und hungrig. Gabi Dlubal, 2. Vorsitzende von Bavaria Bohemia e.V., kümmerte sich mit ihren ehrenamtlichen Helfern und dem CeBB-Team um das leibliche Wohl der Gäste. Fast ausverkauft waren am späten Nachmittag die böhmischen Schmierkuchen, die hervorragend mundeten und die eine schon mehrfach für ihre Kolatschen ausgezeichnet Bäckerei nahe Staňkov lieferte. Am Schluss noch der Dank an das Serviceteam, die Schlossbrauerei Fuchsberg für das gespendete Fass Bier, den Besuchern für die freiwilligen Programmspenden und dem Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds, der das Projekt Kultur ohne Grenzen – Begegnung Bayern Böhmen seit Jahren fördert.

29. Januar 2020

14. česko-bavorské setkání s lidovými tanci a lidovou hudbou uvedlo CeBB do programového roku 2020

Plný dům, skvěle naladění tanečníci, virtuózně hrající muzikanti a tancechtivé publikum z celé Horní Falce a ze sousední země proměnili 14. česko-bavorské setkání s lidovými tanci a lidovou hudbou v neděli 26. 1. 2020 v zábavné odpoledne.
Při ideálním počasí na výlet se historická klenbová hala Centra Bavaria Bohemia (CeBB) rychle plnila přáteli lidového tance a česko-bavorskými zvuky z celé Horní Falce a sousední země. Když vedoucí Veronika Hofinger přivítala hosty i jménem předsedkyně spolku Irene Träxler, nebylo již téměř žádné místo volné u těsně seřazených souprav pivních stolů v bývalém obecním pivovaru. Hudba, zpěv a tanec nadchly publikum, které se jako každý rok skupinou lidového tance ze Schönsee nedalo dvakrát prosit k tanci.

"Pošumavská dudácká muzika" otevřela hudební a taneční kolo pod vedením Tomáše Spurného, který se svými přechody do badensky podbarvené němčiny rychle dobyl srdce hostů. Řešení hádanky překvapivých jazykových dovedností: Již 15 let působí jako volně tvořící hudebník, vedoucí pěveckého sboru, sólista a učitel hudby v Breisgau. Poté zaplnila taneční plochu skupina lidového tance ze Schönsee. Ta měla se svými šesti tanečními páry pod vedením Moniky Bayer, jako vždy s hudebním doprovodem Martina Ebenhöcha, domácí představení. Hudební party v mezičase převzali „Die Z’s“. Trio s Carolinou na štýrskou harmoniku, Marinou s akustickou kytarou a Reinhardem s barytonovým rohem a kontrabasem, se postaralo se svou hudbou podle motta "ziacha´d – zupfer´d – zünftig" o náladu v sále a zaplněnou taneční plochu.

Skupiny se vícekrát vystřídaly. Pošumavská dudácká muzika, založená již v roce 1989 musela zpočátku bojovat proti  hladině hluku v sále, ale když se zezadu ozvalo hlasité volání po klidu, bylo nádherné zvuky dud, houslí a klarinetu dobře slyšet. Skupina lidového tance ze Schönsee, od prvního česko-bavorského setkání s lidovými tanci a lidovou hudbou v roce 2007 u toho, ukázala s osmnácti tanci svůj široký repertoár. Po nástupu šesti tanečních párů otevřeli první část s točivou mazurkou, šumavským landlerem a Brucktalerem. Poté následovala hvězdicová polka, při které vyzvali k tanci i hosty. Nikdo z publika jim nedal košem, taneční kroky se rychle naučili. I v kole dvě, tři a čtyři byli hosté pozváni k tanci při "velkém Atlantiku", cikánské polce a krebspolce.

Tancování a přihlížení činí hosty žíznivými a hladovými. Gabi Dlubal, místopředsedkyně spolku Bavaria Bohemia e.V., se se svými dobrovolnými pomocníky a týmem CeBB starala o tělesné blaho hostů. Téměř vyprodány byly v pozdním odpoledni české domažlické koláče, které skvěle chutnaly a které dodalo pekařství blízko Staňkova, již vícekrát vyznamenané za své koláče. Na závěr ještě dík servisnímu týmu, Zámeckému pivovaru Fuchsberg za věnovaný sud piva, návštěvníkům za dobrovolné programové dary a Česko-německému fondu budoucnosti, který již léta podporuje projekt Kultura bez hranic – setkávání Bavorsko Čechy.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
 |
Rendert Time: 0,123 Sek. | Speicherverbrauch: 3,31 MB / 3,50 MB