Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Aktuelles • Aktuálně

17. Januar 2020

100 Schätze aus 1000 Jahren

Noch bis zum 8. März umspannt die Landesausstellung die Zeit vom frühen Mittelalter bis zum beginnenden 19. Jahrhundert und bietet über die ausgewählten Objekte aufregende Blicke in frühere Epochen.
In Verbindung mit der Dauerausstellung „Wie Bayern Freistaat wurde und was ihn so besonders macht“ bietet sich so die einmalige Möglichkeit im Haus der Bayerischen Geschichte in Regensburg in die komplette, über tausendjährige bayerische Geschichte einzutauchen.

Beste Gelegenheit beide Schauen mit einem geführten Rundgang zu besuchen bieten die offenen Turnusführungen am Wochenende und an Feiertagen. Für sie ist keine vorherige Anmeldung erforderlich. Die offenen Führungen durch die Dauerausstellung finden samstags, sonntags und feiertags um 11:00 Uhr, 14:00 Uhr und 16:00 Uhr statt. Tickets zum Preis von 4 € zzgl. Eintritt gibt es an der Museumskasse. Offene Führungen durch die Bayerische Landesausstellung gibt es samstags, sonntags und feiertags um 10:30 Uhr und 14:30 Uhr. Auch hierfür gibt es die Tickets zum Preis von 4 € zzgl. Eintritt an der Museumskasse.

Der Mediaguide als weiteres Angebot die Ausstellungen zu erkunden: Rundgänge durch Dauer- und Landesausstellung unter verschiedenen inhaltlichen Schwerpunkten sind für Besucherinnen und Besucher auch auf eigene Faust mit dem Mediaguide möglich. Er hält verschiedene Rundgänge in deutscher und englischer Sprache bereit. Ein besonderes Schmankerl auf dem Mediaguide ist sicher der Rundgang durch die Dauerausstellung mit Hannes Ringlstetter. Wer es lieber selbständig mag, entscheidet sich für den Modus „Leger & locker“, der über 60 frei wählbare Medienbeiträge beinhaltet. Der Mediaguide der Landesausstellung lädt die Besucherinnen und Besucher zu einer Entdeckungsreise zu 40 ausgewählten Schätzen ein. Die Leihgebühr für den Mediaguide beträgt 3 €.

Quelle:
Bayerisches Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst

17. Januar 2020

100 pokladů z 1000 let

Ještě až do 8. března potrvá zemská výstava, zachycující dobu od ranného středověku až po začátek 19. století a skýtající prostřednictvím vybraných objektů vzrušující pohledy do dřívějších epoch.
Ve spojení se stálou výstavou "Jak se Bavorsko stalo svobodným státem a čím je tak zvláštní" se tak nabízí jedinečná možnost, vnořit se v Domě bavorských dějin v Řezně do kompletní, více než tisíc let trvající bavorské historie.

Nejlepší příležitost k návštěvě obou výstav s komentovanou prohlídkou skýtají otevřené turnusové prohlídky s průvodcem o víkendech a svátcích. Není na ně nutné předem se přihlásit. Tyto otevřené prohlídky stálé výstavy se konají o sobotách, nedělích a o svátcích v 11:00 hod., 14:00 hod. a v 16:00 hod. Vstupenky za 4 eura + běžné vstupné obdrží návštěvníci v pokladně muzea. Otevřené komentované prohlídky Bavorskou zemskou výstavou se konají o sobotách, nedělích a svátcích v 10:30 hod. a ve 14:30 hod. Také ta tyto prohlídky dostanete vstupenky za 4 eura + běžné vstupné v pokladně muzea.

Další nabídkou k prohlídce výstav je mediální průvodce: okružní trasy stálou i zemskou výstavou mohou návštěvníci a návštěvnice projít na vlastní pěst s mediálním průvodcem s různým obsahovým zaměřením. Tento mediální průvodce provází různými okruhy v němčině a angličtině. Obzvláštní lahůdkou mediálního průvodce je jistě prohlídka stálé výstavy v Hannesem Ringlstetterem. Kdo dává přednost samostatné prohlídce, rozhodne se pro modus "Leger & locker", který obsahuje více než 60 volně volitelných mediálních příspěvků. Mediální průvodce po Zemské výstavě zve návštěvníky a návštěvnice na objevnou cestu za 40 vybranými poklady. Poplatek za zapůjčení mediálního průvodce je 3 eura.

Zdroj:
Bavorské státní ministerstvo pro vědu a umění
Rendert Time: 0,040 Sek. | Speicherverbrauch: 3,29 MB / 3,49 MB