Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

17. Januar 2020

Europäisches Solidaritätskorps - Freiwilligendienst im CeBB

Das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) in Schönsee sucht ab September 2020 eine/-n Freiwillige/-n im Rahmen des Europäischen Solidaritätskorps.
Das Wichtigste im Überblick:
 • Beginn: ab 01.09.2020
 • Dauer: 1 Jahr 
 • Tätigkeitsort: Centrum Bavaria Bohemia (CeBB), Schönsee (Oberpfalz, Bayern)
 • Bewerbungen sind ab sofort möglich! Interessenten schicken bitte Lebenslauf und Motivationsschreiben auf Deutsch und Tschechisch per E-Mail an david.veres@cebb.de

Tätigkeitsschwerpunkte:
 • Mitarbeit bei der Veranstaltungsorganisation und Projektumsetzung
 • Unterstützung bei der redaktionellen Betreuung des zweisprachigen Internetportals bbkult.net und der Social Media-Seiten
 • Unterstützung bei der Planung und Durchführung von Kulturtouren - Beobachtung der Kunst- und Kulturszene in den Nachbarregionen
 • Kontaktpflege zu tschechischen Partnern, Informationsaustausch zwischen Kulturverantwortlichen
 • Besucherbetreuung / -beratung
 • Mitarbeit bei der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 • Organisation des deutsch-tschechischen Stammtisches in Schönsee
 • Umsetzung eigener Ideen für Veranstaltungen und Kulturtouren

Bewerber sollten:
 • aus der Tschechischen Republik stammen
 • zwischen 18 und 30 Jahre alt sein
 • gute Deutschkenntnisse besitzen
 • Interesse an den deutsch-tschechischen Beziehungen und dem grenzüberschreitenden Kulturleben haben

Tätigkeitsort: 
Das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) in Schönsee liegt in der Mitte zwischen Regensburg und Pilsen, München und Prag (Anfahrt). Seit über 10 Jahren fungiert es als grenzüberschreitende Kulturdrehscheibe, Informationszentrum, Netzwerkknoten und Begegnungsort. Das zweisprachige Kulturportal www.bbkult.net informiert über Kulturveranstaltungen, Einrichtungen, Projekte und Partnerschaften auf bayerischer und tschechischer Seite. Das CeBB unterstützt informierend und vermittelnd alle an grenzüberschreitenden Kooperationen und Kontakten Interessierte.

Seit Dezember 2016 nimmt es diese Aufgaben als Koordinierungsstelle für die bayerisch-tschechische kulturelle Zusammenarbeit im Auftrag des StMBW wahr. Außerdem veranstaltet es ein breit gefächertes grenzüberschreitendes Kultur- und Begegnungsprogramm für verschiedene Zielgruppen. 

Fragen? 
Einige häufige Fragen hat das Freiwilligenzentrum Tandem unter folgendem Link bereits beantwortet: www.ahoj.info/volunteering 


Ansprechpartner: 
David Vereš 
Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) 
Freyung 1, 92539 Schönsee 
E-Mail: david.veres@cebb.de 
Tel.: 09674 – 924879

17. Januar 2020

Evropský sbor solidarity - dobrovolnictví v CeBB

Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v Schönsee hledá od září 2020 na období jednoho roku dobrovolnici / dobrovolníka v rámci Evropského sboru solidarity.
Přehled nejdůležitějších informací:
 • Začátek: od 1. 9. 2020
 • Doba trvání: 1 rok 
 • Místo působení: Centrum Bavaria Bohemia (CeBB), Schönsee (Horní Falc, Bavorsko)
 • Žádosti je možné posílat okamžitě! Zašlete svůj životopis a motivační dopis v českém a německém jazyce na emailovou adresu david.veres@cebb.de

Náplň činnosti:
 • Spolupráce na organizaci akcí a realizaci projektů
 • Podpora redakce dvojjazyčného internetového portálu bbkult.net a sociálních médií
 • Podpora při plánování a realizaci Výletů za kulturou – sledování umělecké a kulturní scény v sousedních regionech
 • Kontakt s českými partnery, výměna informací mezi kulturními partnery
 • Péče o návštěvníky / poradenství
 • Spolupráce na PR
 • Organizace česko-německého štamtiše v Schönsee
 • Realizace vlastních nápadů na akce a Výlety za kulturou

Požadujeme:
 • české občanství
 • věk mezi 18 a 30 lety
 • komunikativní znalost němčiny
 • zájem o česko-německou spolupráci a o kulturní témata

Místo působení: 
Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) se nachází uprostřed mezi Řeznem a Plzní, Mnichovem a Prahou (Kde nás najdete). Funguje jako přeshraniční kulturní točna, kontaktní místo a místo setkávání. Dvojjazyčný kulturní portál www.bbkult.net informuje o kulturních akcích, zařízeních, projektech a partnerstvích na české i bavorské straně. CeBB podporuje a podává informace všem zájemcům o přeshraniční kooperace a kontakty. 

Od prosince 2016 působí jako Koordinační místo pro česko-bavorskou kulturní spolupráci z pověření bavorského Státního ministerstva pro vzdělávání a kulturu, vědu a umění (StMBW). Kromě toho pořádá velmi pestrý a přeshraniční kulturní program pro různé cílové skupiny. 

Otázky? 
Několik často kladených otázek zodpovědělo dobrovolnické centrum Tandem pod tímto odkazem: www.ahoj.info/volunteering 


Kontaktní osoba: 
David Vereš
Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) 
Freyung 1, D-92539 Schönsee 
email: david.veres@cebb.de
tel.: +49 9674 924 877
Rendert Time: 0,070 Sek. | Speicherverbrauch: 3,30 MB / 3,50 MB