Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Aktuelles • Aktuálně

02. Januar 2020

Einmalige Wanderausstellung bietet einen einzigartigen Blick auf Staatskanzler Metternich

Die einmalige, europäisch konzipierte Ausstellung über das prominenteste Mitglied der Adelsfamilie Metternich, Reichskanzler Klemens Metternich und dessen Vision vom Frieden in Europa kann an diesen Tagen in Marienbad im Verwaltungsgebäude Landschaftsschutzgebiet Böhmischer Kaiserwald (Slavkovský les) besichtigt werden.
Die Ausstellung stellt detailliert Leben und Werk, politische und staatsmännische Positionen, aber auch die Prinzipien diplomatischer Arbeit von Fürst Klement Wenzel Lothar Nepomuk, des österreichischen Botschafters, des Außenministers und des Staatskanzlers vor.

Er errang durch seine systematische politische Argumentation und seine diplomatische Hartnäckigkeit die Niederlage des napoleonischen Despotismus und als österreichischer Kanzler verhinderte er durch die Erneuerung des Prinzips des Gleichgewichts im Kräfteverhältnis zwischen den Mächten die allgemeinen europäischen Konflikte für die nächsten hundert Jahre.

Die Wanderausstellung besteht aus zwölf Tafeln, auf denen unter anderem das Projekt Tschechischer Adel in der europäischen Diplomatie vorgestellt wird, welches symbolisch in Brüssel gestartet wurde.

Ende 2020 wird diese Ausstellung auch im Centrum Bavaria Bohemia in Schönsee zu sehen sein.

Quelleidnes.cz

02. Januar 2020

Unikátní putovní výstava nabízí jedinečný pohled na kancléře Metternicha

Unikátní, evropsky pojatou výstavu o nejvýznačnějším členovi šlechtického rodu Metternichů a říšském kancléři Klemensi Metternichovi a jeho vizi míru v Evropě je v těchto dnech možné navštívit v Mariánských Lázních v budově Správy CHKO Slavkovský les.
Výstava podrobně představuje život a dílo, politické a státnické postoje, ale také principy diplomatické práce knížete Klementa Václava Lothara Nepomuka, rakouského velvyslance, ministra zahraničních věcí a státního kancléře.

Ten svým systematickým politickým uvažováním a diplomatickou zarputilostí dosáhl porážky napoleonské despocie a jako rakouský kancléř zamezil obnovením principu rovnováhy sil mezi mocnostmi všeobecným evropským konfliktům na dalších sto let.

Putovní výstavu tvoří dvanáct panelů, které mimo jiné prezentují projekt Česká šlechta v evropské diplomacii, jež byl symbolicky zahájen v Bruselu.

Koncem roku 2020 bude tato výstava k vidění i v Centru Bavaria Bohemia v Schönsee.

Zdroj: idnes.cz
Rendert Time: 0,036 Sek. | Speicherverbrauch: 3,29 MB / 3,46 MB