Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

13. Dezember 2019

Engel, Teufel und der Karpfen

Wie es sich bei einem Stammtisch gehört, drängen sich bei der 120. Auflage des deutsch-tschechischen Stammtisch in Schönsee die Gäste dicht an dicht am langen Tisch.
Über die vielen Besucher zum Ausklang des Jahres freute sich ganz besonders Veronika Kaštánková, die seit Oktober das monatliche zwanglose grenzüberschreitende Treffen im Freiwilligendienst des europäischen Solidaritätskorps im CeBB betreut. Zu den ins vorweihnachtliche Geschehen passenden Gitarrenklänge von Jana Jodlbauer, Janina Landstorfer und Rainer Willa als instrumentelle Begleitung zu den gesungenen Weihnachtsliedern applaudierten auch die vielen anderen Gäste in der voll besetzten Pizzeria. Die Musik und die mitgebrachten hausgemachten Plätzchen und Stollen genoss die vorweihnachtlich gestimmte Schar der 25 Stammtischgäste sichtlich, darunter sieben aus dem Nachbarland.

Interessant waren die erzählten unterschiedlichen Weihnachtsbräuche in den beiden Nachbarländern. In Tschechien ist neben dem Nikolaus ein Engel und auch immer ein Teufel dabei, beim Weihnachtsfestessen ist ein Karpfen ein Muss. Zur großartigen Stimmung trugen die zwischendurch von allen mitgesungenen Weihnachtslieder bei. Die Melodien sind gleich, nur die Sprache ist anders. Beim gemeinsamen Singen heißt es dann "Pásli ovce valasi, Nesem vám noviny," "Schneeflöckchen Weißröckchen" oder "Leise rieselt der Schnee". Auch wenn es noch zu früh war für "Tichá noc/Stille Nacht, heilige Nacht", das Lied durfte zum Abschied nicht fehlen.

13. Dezember 2019

Anděl, čert a kapři

Jak se u štamtišu sluší, v pořadí při 120. česko-německém štamtišu v Schönsee se hosté tlačí těsně na sebe u dlouhého stolu.
Z velkého počtu návštěvníků na závěr roku se mimořádně těší Veronika Kaštánková, která se od října  stará o organizaci měsíčního, nenuceného přeshraničního setkání v rámci dobrovolnické služby Evropského sboru solidarity v CeBB. Ke zvukům kytary, hodícím se do předvánočního dění, Jany Jodlbauer, Janiny Landstorfer a Rainera Willy jako instrumentálního doprovodu ke zpívaným vánočním písním aplaudovalo i mnoho jiných hostů v plně obsazené Pizzerii. Hudba a přinesené vánoční cukroví a štoly si předvánočně naladěný houf 25 hostů štamtiše, mezi nimi sedm ze sousední země, zjevně vychutnával.

Zajímavé byly vyprávěné rozdílné vánoční zvyky v obou sousedních zemích. V Česku chodí vedle Mikuláše anděl a téměř vždy i čert. Ke svátečnímu vánočnímu jídlu musí být kapr. K velkolepé náladě přispěly mezitím všemi zpívané vánoční písně. Melodie jsou stejné, jen jazyk je jiný. Při společném zpívání pak slyšíme "Pásli ovce valaši, Nesem vám noviny," "Schneeflöckchen Weißröckchen" nebo "Leise rieselt der Schnee". I když bylo ještě příliš brzy na "Tichou noc / Stille Nacht, heilige Nacht", ta píseň nesměla na rozloučení chybět.
Rendert Time: 0,045 Sek. | Speicherverbrauch: 3,29 MB / 3,46 MB