Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

04. Dezember 2019

Mit der Dampflok in die "Hölle"

Nikolaus, Engel und der Teufel empfangen auf der Burgruine Hřebeny (Hartenberg) die großen und kleinen Gäste der Nikolaus-Familientour von Bavaria Bohemia in die Region Karlsbad, der letzten KulturTour in diesem Jahr.
Zuerst ging es für die knapp 50-köpfige Reisegruppe auf abenteuerliche Fahrt mit der historischen Dampflok von Sokolov (Falkenau) bis nach Hřebeny. Bevor es ins ehemalige Bahnhofsgebäude ging, blieb nach der Ankunft ein paar Minuten Zeit, den nostalgischen Zug bei lautem Signalton unter dicken Rauchschwaden zu bestaunen. Dann lud die „Hölle“ zu einem Besuch in die düsteren Kellergewölbe des Bahnhofs ein. Wer sich traute, musste an Spinnweben und Ratten vorbei hinuntersteigen, um vom Teufel empfangen zu werden. Der Mut der kleinen Besucher wurde mit einem Geschenk belohnt.

Anschließend ging es auf einem steilen Weg durch den Wald hinauf zur Burgruine Hřebeny. Die erste Erwähnung datiert im Jahr 1214. Mehrmals wechselten sich im Lauf der Jahrhunderte Zerstörung und Wiederaufbau ab. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs wurden die Besitzer enteignet, die Burg geplündert und das Inventar entwendet. Brandstifter legten 1985 ein verheerendes Feuer, eine Ruine blieb übrig.

Seit ein paar Jahren werden die Überreste der Burg in der Adventszeit zum Schauplatz eines bunten Treibens mit vorweihnachtlichen tschechischen Brauchtümern. In den Gemäuern tummeln sich Nikolaus, Engel und Teufel, um die Kinder wahlweise zu erschrecken oder zu beschenken. Beim Ausflug gehörten zum bunten Programm für die kleinen und großen Besucher Theaterszenen, Ritterkämpfe, Spiele, Wettbewerbe, Musik und Tanz. Essensbuden und Lagerfeuer ergänzten die Kulisse.

04. Dezember 2019

S parní lokomotivou do pekla

Mikuláš, anděl a čert vítají na zřícenině hradu Hřebeny (Hartenberg) velké a malé hosty Mikulášského zájezdu spolku Bavaria Bohemia do regionu Karlovy Vary, poslední cesty za kulturou v tomto roce.
Nejdřív se šlo pro téměř 50-člennou cestovní skupinu na dobrodružnou jízdu s historickou parní lokomotivou ze Sokolova (Falkenau) až na Hřebeny. Než se šlo do budovy bývalého nádraží, zůstalo po příjezdu ještě pár minut času k obdivování nostalgického vlaku s hlasitým signálním zvukem a hustým kouřem. Pak přišla pozvánka "pekla" na návštěvu do temného sklepení nádraží. Kdo si troufal, musel sestoupit kolem pavučin a krys dolů, aby byl přijat čertem. Odvaha malých návštěvníků byla odměněna dárkem.

Poté  pokračovala skupina po strmé stezce lesem nahoru ke zřícenině hradu Hřebeny. První zmínka o hradu je z roku 1214. V průběhu staletí se vícekrát střídaly zničení a opětovná výstavba. Po konci Druhé světové války byli majitelé vyvlastněni, hrad byl vypleněn a inventář vykraden. Žháři založili v roce 1985 ničivý požár a z hradu zbyla jen ruina.

Již několik let se zbytky hradu stávají v době adventní jevištěm pestrého řádění s předvánočními českými obyčeji. Mezi zdmi řádí Mikuláš, anděl a čert aby děti dle volby vystrašili, nebo obdarovali. Během výletu patřily k pestrému programu pro malé i velké návštěvníky divadelní scény, rytířské souboje, hry, soutěže, hudba a tanec. Stánky s jídlem a táborový oheň doplnily kulisu.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Rendert Time: 0,070 Sek. | Speicherverbrauch: 3,30 MB / 3,50 MB