Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Koordinierungsstelle • Koordinační místo

18. Dezember 2019

Deutsch-tschechisches Programm für junge Profis 2020

CGYPP wurde 2008 als ein internationales Netz von jungen Deutschen und Tschechen aus dem akademischen Bereich, Wirtschaft, Medien, Politik, öffentlichen Verwaltung und des Non-Government-Sektors gegründet. Jetzt können sich Interessenten zum bereits 10. Jahrgang anmelden.
Das Programm beginnt im März mit einem ersten Workshop in Berlin. Thema des 10. Jahrgangs ist Sustainable Business & Lifestyle – Czech and German Answers.

Anmelden können sich junge Profis mit einer mindestens 3jährigen Arbeitserfahrung aus Deutschland oder der Tschechischen Republik, die sich stark um die grenzüberschreitende Zusammenarbeit interessieren und fließend Englisch sprechen.

Der strukturierten Lebenslauf kann bis zum 31. Januar 2020 an die Mailadresse marie.kersten@eab-berlin.eu zugesandt werden.

Mehr Informationen (auf Englisch) im Downloadbereich unter diesem Artikel.

18. Dezember 2019

Česko-německý program pro mladé profesionály 2020

CGYPP byl založen v roce 2008 jako mezinárodní síť mladých Čechů a Němců z akademické sféry, byznysu, médií, politiky, veřejné správy a nevládního sektoru. Nyní se mohou zájemci přihlásit do již 10. ročníku.
Program začíná už v březnu prvním workshopem, který se koná v Berlíně! Tématem 10. ročníku je Sustainable Business & Lifestyle – Czech and German Answers.

Přihlásit se mohou mladí profesionálové s minimálně 3letou pracovní zkušeností z České republiky nebo Německa se silným zájmem o přeshraniční spoluprácikteří mluví plynně anglicky.

Strukturovaný CV lze zaslat ještě do 31. ledna 2020 na adresu michael.murad@amo.cz.

Více informací v AJ v sekci download pod tímto článkem.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,039 Sek. | Speicherverbrauch: 3,30 MB / 3,49 MB