Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

18. Dezember 2019

Öffnungszeiten im CeBB in den Weihnachtsferien

Das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) und die Touristinformation Schönseer Land sind in den Weihnachtsferien an den Werktagen, ausgenommen am 24.12. (Hl. Abend), 30.12. und 31.12. (Silvester), geöffnet.
Neben der Fülle der Kulturinformationen aus den bayerischen und tschechischen Nachbarregionen zum kostenlosen Mitnehmen im bb-info ist bis 3. Januar die integrative Kunstausstellung "Jamming" des Prager Vereins Barvolam zu sehen.

Weiter informiert die digitale Ausstellung "1918 | 1968" als Dauerausstellung über die Zeit vom Ende des 1. Weltkriegs und des Prager Frühlings.

In den Wintermonaten ist das CeBB während der Woche täglich von 9:00 bis 16:00 Uhr,  samstags von 10:00 bis 11:30 Uhr und sonntags von 14:00 bis 16:00 Uhr geöffnet (außer an Feiertagen). Die Sonntagsöffnungszeit ist gegenüber bisher um eine Stunde kürzer.

Das CeBB dankt den ehrenamtlichen tätigen Mitgliedern von Bavaria Bohemia e.V., die an den Wochenenden für die Gäste da sind.

18. Dezember 2019

Otevírací doba CeBB během zimních prázdnin

Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) a Turistické informace Schönseer Land jsou během všedních dnů kromě 24. 12. (Vánoce), 30. 12. a 31. 12. (Silvestr) otevřené.
Vedle mnoho bezplatných kulturních informací z českých a bavorských příhraničních regionů v místnosti bb-info je do 3. ledna k vidění také integrativní umělecká výstava "Jamming" pražského spolku Barvolam.

Dále informuje stálá digitální výstavy "1918 | 1968" o době konce 1. sv. Války a Pražského jara.

V zimních měsících je CeBB během týdne otevřeno denně od 9:00 do 16:00 hod., v sobotu od 10:00 do 11:30 hod. a v neděli od 14:00 do 16:00 hod. (kromě svátků). Otevírací doba v neděli je tedy o jednu hodinu kratší než obvykle.

CeBB děkuje všem dobrovolně činným členům spolku Bavaria Bohemia e.V., kteří o víkendech umožňují otevírací doby v CeBB.
Rendert Time: 0,043 Sek. | Speicherverbrauch: 3,29 MB / 3,48 MB