Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Koordinierungsstelle • Koordinační místo

16. Dezember 2019

10. Europäischer Essaywettbewerb für Studentinnen und Studenten 2020

Der Wettbewerb richtet sich an Hochschulstudenten und Doktoranten. Er stellt die Frage "Zwei Europas? Verstehen wir uns (noch)?"
Dieser Wettbewerb wurde im Zusammenhang mit dem XXIX. Brünner Symposium "Dialog in der Mitte Europas" (3.-5. April 2020) durch den Bundesvorsitzenden der Ackermann-Gemeinde, Martin Kastler MdEP a.D. und den Vorsitzenden der Bernard Bolzano Gesellschaft Doc. Matěj Spurný ausgerufen.

Die Siegerbeiträge werden mit dem Preis 500 €, 300 €, bwz. 200 € prämiert.

16. Dezember 2019

10. Evropská studentská soutěž o nejlepší esej 2020

Soutěž je určena studentům vysokých škol a doktorandům. Téma zní "Dvě Evropy. V čem a proč se nedaří najít společnou řeč?"
Soutěž vyhlašují v souvislosti s XXIX. Brněnskou konferencí "Dialog uprostřed Evropy" (3.-5. dubna 2020) spolkový předseda organizace Ackermann-Gemeinde, bývalý europoslanec Martin Kastler a předseda Společnosti Bernarda Bolzana Doc. Matěj Spurný.

Vítězné příspěvky budou oceněny odměnou v hodnotě 500 €, 300 €, resp. 200 €.
Rendert Time: 0,038 Sek. | Speicherverbrauch: 3,29 MB / 3,49 MB