Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

27. November 2019

Staatsoper mit FIDELIO

Die Saison der KulturTouren 2020 beginnt das Centrum Bavaria Bohemia und Bavaria Bohemia e.V. am Samstag, 18. Januar 2020 mit einem Opernbesuch in Prag.
Die Saison der KulturTouren 2020 beginnt das Centrum Bavaria Bohemia und Bavaria Bohemia e.V. mit einem Opernbesuch in Prag. Das Jahr steht im Zeichen von Ludwig van Beethoven, dessen 250. Geburtstag weltweit gefeiert wird. Gleichzeitig findet die Wiedereröffnung der Prager Staatsoper statt, die wegen umfangreicher Renovierungsarbeiten mehr als drei Jahre geschlossen war.

Staatsoper
Die führende europäische Opernbühne befindet sich in einem bezaubernden Neurenaissance-Gebäude mit reich verziertem Interieur. Das Theater wurde im Jahre 1888 mit der Wagner-Oper „Die Meistersinger von Nürnberg“ als Prager Deutsche Bühne eröffnet. Erstmals in Böhmen wurde hier auch Wagners Ring der Nibelungen aufgeführt. Mit seinem geräumigen Zuschauerraum wie auch durch seine Neu-Rokoko-Verzierungen gehört das Opernhaus zu den schönsten Theatergebäuden in Europa. Die Staatsoper ist Teil des Nationaltheaters; auf ihrer Bühne wirken Opern- und Ballett-Ensembles.

Fidelio ist die einzige Oper von Ludwig van Beethoven, deren Uraufführung 1805 am Theater An der Wien stattfand. Beethoven entschloss sich, eine „Rettungs- und Befreiungsoper“ zu schreiben, die Ende des 18. und auch noch Anfang des 19. Jahrhunderts in Frankreich und andernorts große Erfolge feierte. In ihr sah Beethoven die Möglichkeit, die gegen jede Tyrannei gerichteten Prinzipien der politischen Freiheit, der Gerechtigkeit und der Brüderlichkeit durch die Rettung eines unschuldigen Helden aus höchster Not zum Ausdruck zu bringen. 

Das Nationaltheater Prag zeigt eine neue Produktion dieser Oper in zwei Akten; eine Inszenierung der renommierten bulgarisch-deutschen Regisseurin Vera Nemirova unter der musikalischen Leitung des Musikdirektors der Staatsoper Prag, Andreas Sebastian Weiser. In den Hauptrollen werden hervorragende tschechische sowie anerkannte internationale Solisten singen. Die Aufführung ist in deutscher Sprache mit tschechischen Untertiteln.

Vor der Opernaufführung findet um 17 Uhr ein gemeinsames Abendessen im Restaurant Ambassador Zlatá husa im Zentrum Prags statt.                                                                               Reisepreis: 
95,00 Euro / Person (5,00 Euro Ermäßigung für Mitglieder von Bavaria Bohemia e.V.). 
Im Preis enthalten sind die Busfahrt im modernen Reisebus, Abendessen ohne Getränke, Opernkarte.
Wir empfehlen die Mitnahme von tschechischen Kronen. 

Den Reisepreis überweisen Sie bitte - nach Anmeldung und unserer Bestätigung – auf unser Konto:
Bavaria Bohemia e.V. I IBAN: DE22 7505 1040 0031 5076 92 bei der Sparkasse im Landkreis Schwandorf. Verwendungszweck:  Fidelio  

Abfahrtszeiten:

  • 12:00 Uhr Nabburg | Pendlerparkplatz an der A93
  • 12:20 Uhr Oberviechtach | Parkplatz Dreifachturnhalle Ortenburg-Gymnasium
  • 12:45 Uhr Schönsee | Rathaus
  • 13:15 Uhr Waidhaus | Parkplatz Netto-Markt (2.Einfahrt rechts bei der Rampe)
  • 19:00 Uhr Beginn der Oper | Rückfahrt direkt nach der Aufführung

Bavaria Bohemia e.V. freut sich auf Ihre Teilnahme. Ansprechpartnerin für Ihre Anmeldung im CeBB:
Susanne Setzer | Tel.: 09674 – 924877 | E-Mail: susanne.setzer@cebb.de

27. November 2019

Fidelio ve Státní opeře

Sezónu cest za kulturou 2020 začíná Centrum Bavaria Bohemia e.V. v sobotu, 18. ledna 2020 návštěvou opery v Praze.
Sezónu cest za kulturou 2020 začíná Centrum Bavaria Bohemia e.V. v sobotu, 18. ledna 2020 návštěvou opery v Praze. Rok je ve znamení Ludwiga van Beethovena, jehož 250. výročí narození se slaví po celém světě. Současně bude opět otevřená Pražská státní opera, která byla kvůli rozsáhlým renovačním pracím více než 3 roky zavřená. 

Státní opera
Přední evropská operní scéna se nachází v okouzlující novorenesanční budově s bohatě zdobený interiérem. Divadlo bylo otevřeno v roce 1888 Wagnerovou operou "Mistři pěvci Norimberští" jako pražská německá scéna. Poprvé v Čechách byl zde uveden také Prsten Nibelungův. Se svým prostorným hledištěm jakož i díky své novo-rokokové výzdobě patří tento operní dům k nejhezčím divadelním budovám v Evropě. Státní opera je součástí Národního divadla; na její scéně působí operní a baletní soubory.

Fidelio je jediná opera Ludwiga van Beethovena, jejíž původní uvedení se konalo v roce 1805 v Divadle na Vídeňce. Beethoven se rozhodl napsat "záchrannou a osvobozovací operu", která slavila koncem 18. a také ještě začátkem 19. století ve Francii a na jiných místech velké úspěchy. Beethoven v ní viděl možnost, vyjádřit principy politické svobody, zaměřené proti každé tyranii, principy spravedlnosti a bratrství, záchranou nevinného hrdiny s nejvyšší nouze.

Národní divadlo Praha ukáže novou produkci této opery ve dvou dějstvích; inscenaci renomované bulharsko-německé režisérky Very Nemirové pod hudebním vedením hudebního ředitele Státní opery Praha Andrease Sebastiana Weisera. V hlavních rolích budou zpívat vynikající čeští jakož i uznávání mezinárodní sólisté. Uvedení opery je v německém jazyce s českými titulky.

Před uvedením opery se koná v 17 hod. společná večeře v Restauraci Ambasador Zlatá husa v centru Prahy. 

Cena zájezdu:
95,00 eur na osobu (5,00 eur sleva pro členy spolku Bavaria Bohemia e.V.).
V ceně jsou zahrnuty jízda v moderním cestovním autobusu, večeře bez nápojů, vstupenka do opery.
Doporučujeme vzít si sebou české koruny.

Cenu zájezdu prosíme uhradit - po přihlášení se a našem potvrzení - převodem na náš účet:
Bavaria Bohemia e.V. I IBAN: DE22 7505 1040 0031 5076 92, Sparkasse im Landkreis Schwandorf.
Účel platby: Fidelio  

Časy odjezdů:
  • 12:00 hod. – Nabburg | parkoviště pro dojíždějící na A93
  • 12:20 hod. – Oberviechtach | parkoviště u tělocvičny Ortenburgova gymnázia 
  • 12:45 hod. – Schönsee | radnice   
  • 13:15 hod. – Waidhaus | Parkoviště u supermarketu Netto (2. vjezd vpravo u rampy)
  • 19:00 hod. - začátek opery | jízda zpět hned po představení 

Spolek Bavaria Bohemia e.V. se těší na Vaši účast.
Kontaktní osoba pro Vaši přihlášku k zájezdu v CeBB:
Susanne Setzer | Tel.: 0049 9674 924 877 | email: susanne.setzer@cebb.de 

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,063 Sek. | Speicherverbrauch: 3,31 MB / 3,50 MB