Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

01. Oktober 2019

Beeindruckende Deutschlandpremiere in Eslarn

Die Darbietung hätte mehr Zuhörer verdient gehabt: Im Mittelpunkt des Konzerts in der Pfarrkirche am 29.09.2019 in Eslarn stand eine Gemeinschaftsproduktion zweier Klangkörper aus Tschechien.
Die Aufführung der neu entdeckten Messe "Missa Dei Patris Festivalis" des tschechischen Komponisten Gunther Jacob begeisterte rund 100 Besucher. Die professionellen Sänger des gemischten Kammerchors vom "Kollegium für geistige Musik" aus Klatovy sorgten während der Aufführung zusammen mit dem hochkarätigen Orchester "Consortium musicum" aus Pilsen in der Eslarner Pfarrkirche räumlich für eine wunderbare Klangverteilung und unter den Zuhörern für wohltuende geistige Klänge. Eine souveräne Klangeinheit zwischen Chor und Orchester garantierte Dirigent und Chorleiter Vít Aschenbrenner. Bestens organisiert wurde die kostenlose Darbietung vom Centrum Bavaria Bohemia in Schönsee in Zusammenarbeit mit dem Musikkreis Bayern-Böhmen e.V. in Lam.

Mit dem Projekt "Barockregion Bayern-Böhmen" möchten das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) in Schönsee und der Musikkreis Bayern-Böhmen die barocken Kulturschätze beiderseits der Grenze durch gemeinsame Ausstellungen und Veranstaltungen verbinden und beleben. Die Barockzeit war eine Zeit intensiven Kulturaustausches über die bayerischböhmische Grenze hinweg. Eng verflochten, weltoffen und sich gegenseitig inspirierend war das nachbarschaftliche Verhältnis laut CeBB-Leiterin Dr. Veronika Hofinger zwischen Böhmen und Bayern in der Barockzeit. Das CeBB und der Musikkreis unterstützen die Musikkultur im Grenzgebiet und bieten erstklassige Musikerlebnisse in wunderschöner barocker Umgebung an.

Projektmanagerin Veronika Křížková vom CeBB erinnerte ans wiederbelebte Werk, den Komponisten, an den Dirigenten und die Besetzung des Ensembles. In Eslarn stand eines der umfangreichsten Kirchenmusikstücke, die „Missa Dei Patris Festivalis“ (1725) des tschechischen Barockkomponisten P. Gunther Jacob (1685 - 1734) im Mittelpunkt. Das Ensemble, das vom Musikwissenschaftler, Dirigenten, Cembalisten und Organisten Vít Aschenbrenner aus Klatovy geleitet wurde, konzentriert sich auf die Wiederaufführung von liturgischer Musik des 18. Jahrhunderts aus der Region Südwestböhmen. Seit 2010 tritt das Ensemble regelmäßig mit dem Kammerorchester Consortium musicum aus Pilsen auf und seit 2007 ist das Collegium Hauptorganisator des jährlich stattfindenden Europäischen Festivals für geistige Musik „Šumava-Bayerischer Wald“ im bayerisch-tschechischen Grenzgebiet.

Mit der einzigartigen Aufführung von Kompositionen aus regionalen Archiven unter anderen vom Pfarramt der Kirche Mariä Geburt Klatovy und dem Musikarchiv des Franziskanerklosters in Pilsen hat sich das Consortium musicum einen festen Platz in der tschechischen Musikszene erarbeitet. Aufhorchen ließen die gewaltigen Stimmen mit schillernder Leuchtkraft und unendlich vielen Facetten vor allem die Solosänger Ludmila Nová (Sopran), Lucie Bínová (Alt), Jan Nemecek (Tenor) und Martin Borovský (Bass). Begleitet wurde der Chor von einem kleinen Streichorchester mit drei Ersten Violinisten, zwei Zweiten Violinisten, Musiker an der Viola, am Violoncello, am Bass und der Pauke. Je nach den einstudierten Werken erweitert sich die instrumentale Besetzung um Blasinstrumente.

Die Harmonie zwischen Musik und mehrstimmigen Gesang vereinte sich nicht nur bei "Christe eleison" und "Gloria in excelsis", sondern während des gesamten klangfreudigen Werks. Während der rund 90 Minuten kamen mit dem einmaligen kulturgeschichtlichen Schatz alle Liebhaber bayerischer und böhmischer Barockmusik auf ihre Kosten. Die Darbietung hätte sicherlich mehr als 100 Zuhörer verdient gehabt. Die große Begeisterung und besondere Ehrenbezeugung honorierte das faszinierende Publikum mit Standing Ovations und mit freiwilligen Spenden und das Ensemble dankte mit der Zugabe „Offertorium de Martyre“ vom tschechischen Komponisten Jan Josef Ignác Brenntner. Ein Dank für die gelungene Darbietung kam nicht zuletzt von Pfarrer Erwin Bauer, der von einem überwältigenden Gefühl der Dankbarkeit und Freude sprach.

Quelle: Karl Ziegler, Onetz, 01.10.2019

01. Oktober 2019

Ohromující německá premiéra v Eslarnu

Vystoupení by si bylo zasloužilo více posluchačů: V centru koncertu ve farním kostele dne 29. 9. 2019 v Eslarnu bylo společné vystoupení dvou hudebních těles z České republiky.
Uvedení nově objevené mše "Missa Dei Patris Festivalis" českého skladatele Gunthera Jacoba vyvolalo nadšení u přibližně stovky návštěvníků. Profesionální zpěváci smíšeného komorního sboru "Kolegium pro duchovní hudbu" z Klatov se během vystoupení ve farním kostele v Eslarnu postarali společně s vynikajícím orchestrem "Consortium musicum" z Plzně o nádherné prostorové rozptýlení zvuku a u posluchačů o blahodárné duchovní tóny. Dokonalou akustickou jednotnost mezi sborem a orchestrem zaručoval dirigent a sbormistr Vít Aschenbrenner. Bezplatný koncert byl výborně zorganizován z rukou Centra Bavaria Bohemia v Schönsee ve spolupráci s hudebním spolkem Musikkreis Bayern-Böhmen e.V. v Lamu.

Prostřednictvím projektu "Barokní region Čechy Bavorsko" by Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v Schönsee a spolek Musikkreis Bayern-Böhmen chtěly propojit a oživit barokní kulturní poklady po obou stranách hranice díky společným výstavám a kulturním akcím. Období baroka bylo dobou intenzivní kulturní výměny přes česko-bavorskou hranici. Sousedské vztahy mezi Čechami a Bavorskem byly podle ředitelky CeBB Dr. Veroniky Hofinger v období baroka úzce propletené, otevřené světu a vzájemně se inspirující. CeBB a hudební spolek podporují hudební kulturu v příhraničí a nabízí prvotřídní hudební zážitky v nádherném barokním prostředí.

Projektová manažerka Veronika Křížková z CeBB zmínila znovuoživené dílo, jeho hudebního skladatele, dirigenta a obsazení souboru. V Eslarnu byla ústředním motivem koncertu jedna z nejrozsáhlejších církevních hudebních skladeb, mše „Missa Dei Patris Festivalis“ (1725) českého barokního skladatele P. Gunthera Jacoba (1685 - 1734). Soubor, který vede hudební vědec, dirigent, cembalista a varhaník Vít Aschenbrenner z Klatov, se soustředí na znovuuvedení liturgické hudby 18. století z regionu jihozápadních Čech. Od roku 2010 vystupuje soubor pravidelně s komorním orchestrem Consortium musicum z Plzně a od roku 2007 je kolegium hlavním organizátorem každoročně pořádaného Evropského festivalu duchovní hudby „Šumava-Bayerischer Wald“ v česko-bavorském příhraničí.

S jedinečnou inscenací skladeb z regionálních archivů, mj. z farního úřadu kostela Narození Panny Marie v Klatovech a hudebního archivu františkánského kláštera v Plzni, si orchestr Consortium musicum získal své pevné místo na české hudební scéně. Pozornost publika vzbudily ohromující hlasy s obrovskou intenzitou a nekonečným množstvím odstínů především sólové zpěvačky Ludmily Nové (soprán), Lucie Bínové (alt), Jana Němečka (tenor) a Martina Borovského (bas). Sbor byl doprovázen malým smyčcovým orchestrem se třemi prvními hráči na housle, dvěma druhými hráči na housle, jedním hráčem na violu, violoncello, basu a tympány. V závislosti na nastudovaných dílech se instrumentální obsazení může rozšířit o dechové hudební nástroje.

Harmonie mezi hudbou a vícehlasným zpěvem panovala nejen při skladbách "Christe eleison" a "Gloria in excelsis", nýbrž během celého libě znějícího hudebního díla. Během přibližně 90 minut si s tímto jedinečným kulturně-historickým pokladem přišli na své všichni milovníci české a bavorské barokní hudby. Vystoupení by si bylo zcela jistě zasloužilo více než 100 posluchačů. Obrovské nadšení a mimořádnou poctu odměnilo fascinované publikum potleskem vestoje a dobrovolnými příspěvky a soubor poděkoval přidáním skladby „Offertorium de Martyre“ českého skladatele Jana Josefa Ignáce Brenntnera. Poděkování za vydařené vystoupení přišlo v neposlední řadě také od faráře Erwina Bauera, který zmínil svůj obrovský pocit vděčnosti a radosti.

Zdroj: Karl Ziegler, Onetz, 1. 10. 2019

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
 |
 |
 |
Rendert Time: 0,050 Sek. | Speicherverbrauch: 3,31 MB / 3,51 MB