Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Pressemitteilungen • Tiskové zprávy

21. November 2019

KulturTipps für West- und Südböhmen und für Ostbayern für den Zeitraum vom 21.11 bis zum 27.11.2019

Im Zeitraum von Donnerstag bis Mittwoch bieten die bayerischen und tschechischen Nachbarregionen einige interessante Veranstaltungen. Das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) stellt wöchentlich eine Übersicht der interessantesten Veranstaltungen in den KulturTipps zusammen.
Oberfranken
Der Teddybär - wer kennt ihn nicht! Er begeistert Groß und Klein seit seiner Erfindung vor 117 Jahren bis heute. Doch woher kommt die Faszination für dieses Spielzeug? Warum kann der Teddy Menschen jeden Alters berühren? Dies und vieles mehr können Besucher des Fichtelgebirgsmuseum Wunsiedel über die kuscheligen Zeitgenossen erfahren. Die Ausstellung Die Welt der Teddys wird am Freitag, 22.11.2019, eröffnet.

Die Ausstellung Fair Unterwegs, die ab Mittwoch, 27.11.2019 in Egerland-Kulturhaus Marktredwitz eröffnet wird, soll das Wissen und das Bewusstsein der Besucher über Fairen Handel und nachhaltige Entwicklung vertiefen. Ob private Einkäufe oder öffentliche Beschaffung innerhalb der Gemeinde, jeder kann zum "fairen Handel" beitragen.


Karlsbader Bezirk
Im Jahr 2019 wird das 30. Jubiläum der Samtenen Revolution und der Fall des kommunistischen Regimes gefeiert. Die Galerie 4 hat auch zu diesem Ereignis ein Programm vorbereitet, welches unter anderem eine kommentierte Fotoprojektion und die Eröffnung der Ausstellung zu diesen wichtigen Ereignissen beinhalten wird. Der Abend im Club beginnt am Freitag, 22.11.2019 um 18:00 Uhr in der Galerie 4 in Cheb.  

Der Vortrag Ulrike von Levetzow - Engel im Glanze des Dampfes, der am Mittwoch, 27.11.2019  um 18:00 Uhr stattfindet,  bietet neue Einblicke in das Leben, das Schicksal und die Familie der letzten Muse und Liebe von Johann Wolfgang von Goethe Ulrike, die eine sehr faszinierende Persönlichkeit war. Der Vortrag findet im Stadtmuseum in Franzensbad statt.


Oberpfalz
Im Oberpfälzer Freilandmuseum ist bereits Ruhe eingekehrt, es öffnet aber in Neusath nochmals seine Tore. Wie in alten Zeiten treffen sich in den Stuben der Museumshöfe Frauen, um zusammen typische Winterarbeiten vorzuführen. Empfangen werden die Besucher mit weihnachtlichen Klängen von Veeh-Harfen. Das außergewöhnliche Erlebnis beginnt am Sonntag, 24.11.2019 um 11:00 Uhr.

Die "Welt im Kleinen“ ist ein beliebtes Format, um komplexe Zusammenhänge überschaubar auf einer Fläche zusammenzutragen. Kaum größer als Postkarten sind auch die Exponate im Kunstbau in Weiden. Die Ausstellung Miniaturen, die ab Samstag, 23.11.2019 zu sehen ist, zeigt verschiedene Künstler und ihre Werke, für deren Schöpfung verschiedene Techniken verwendet wurden.


Pilsner Bezirk
Petr Novák studierte am Pilsener Konservatorium, an der Akademie der Musischen Künste in Prag und an der Musikhochschule in Leipzig, er nahm an Meisterkursen von Nelly Akopian, Eugen Indjic, Paul Gulda und Wladimir Karinew teil. Das Klavierkonzert anlässlich des 30-jährigen Jubiläums ohne Totalitarismus wird am Montag, 25.11.2019 ab 19:30 Uhr in Domažlice (Taus) zu hören sein.

Der Architekt Pietro Nobile ist eine bedeutende Persönlichkeit des europäischen Neoklassizismus. Die erste Ausstellung mit dem Titel Neuklassizismus zwischen der Technik und Schönheit, die diesem Architekten gewidmet ist, ist zurzeit in der Westböhmischen Galerie in Pilsen zu sehen.


Niederbayern
Der Passauer Christkindlmarkt bietet ab Mittwoch, 27.11.2019 vor dem Dom einen stilvollen Rahmen und ein einzigartiges Flair für ein reichhaltiges Angebot an hochwertigen Waren. Die Besucher können hier die Vielfalt verschiedener Handwerke, fast vergessener Kunstfertigkeiten und regionaler Spezialitäten entdecken.

Bei einer Erlebnisführung in der Glashütte Eisch haben die Besucher die Möglichkeit, neben den im Rahmen der Glashüttenführung üblichen Plätzen auch die geheimen Orte zu erkunden, die in der Regel für Besucher gesperrt bleiben. Die Führung startet am Donnerstag, 21.11.2019 um 11:00 Uhr in Frauenau.


Südböhmischer Bezirk
Die einzigartige Ausstellung Möbel mit Geschichte von furnierten Möbeln, die für jeden Haushalt des grauen Kommunismus unverzichtbar waren, kann in der Neumannka Galerie in Prachatice bis Mittwoch, 27.11.2019, besichtigt werden. Die Designer beschlossen, Möbel, die lange Zeit als Zeichen schlechten Geschmacks galten, Gnade walten zu lassen, sie zu reinigen und der Welt ihre faszinierenden alten Geschichten anzubieten.

Das Kulturzentrum Jitka in Jindřichův Hradec veranstaltet ein Kinderprogramm mit österreichischen Teufeln. Geben wird es sowohl gruselige Effekte als auch Musik und Tanz. All dies und mehr können Besucher mit ihren Kindern am Sonntag, 24.11.2019, ab 15:00 Uhr erleben.

21. November 2019

Tipy na kulturní­ akce v západní­ch a jižní­ch Čechách a ve Východním Bavorsku na období­ od 21. 11. do 27. 11. 2019

V období od čtvrtka do středy nabízejí České a bavorské sousední regiony několik zajímavých akcí. Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) sestavuje týdně v těchto kulturních tipech přehled nejzajímavějších akcí.
Horní Franky
Plyšový medvídek - kdo by ho neznal! Těší malé i velké již od svého vzniku před 117 lety až dodnes. Ale odkud pochází fascinace touto hračkou? Proč medvídek oslovuje všechny věkové skupiny? To a mnohem více se mohou návštěvníci Muzea pohoří Smrčiny Wunsiedel dozvědět o měkoučkých společnících. Výstava Svět plyšových medvídků bude zahájena v pátek 22. 11. 2019.

Výstava Fair Trade, jež bude otevřena od středy 27. 11. 2019 v Kulturním domě Chebska ve městě Marktredwitz si dává za úkol prohloubit znalosti a povědomí návštěvníků o Fair Trade a udržitelném rozvoji. Ať už jde o soukromé nákupy nebo zadávání veřejných zakázek v rámci obce, tak každý může přispět k "férovému obchodu".


Karlovarský kraj
V roce 2019 si připomínáme 30. výročí od sametové revoluce a pádu komunismu. Galerie 4 připravila program i k této příležitosti, v rámci jehož proběhne mj. komentovaná fotoprojekce a zahájení výstavy týkající se těchto významných událostí. Večer v klubu bude zahájen v Galerii 4 Cheb v pátek 22. 11. 2019 od 18:00 hod.

Přednáška Ulrika von Levetzow: anděl ve třpytu par se ve středu 27. 11. 2019 od 19:00 hod. bude věnovat novým poznatkům o životě, osudu a rodině poslední múzy a lásky Johanna Wolfganga von Goetha, jež sama o sobě byla fascinující osobností. Přednáška se koná v Městském muzeu ve Františkových lázních.


Horní Falc
V Hornofalckém skanzenu již panuje klid, ale v Neusath ještě jednou otevřou jeho brány. Jako za starých časů se v sednicích selských dvorů sejdou ženy, které předvedou tradiční zimní práce. Návštěvníky přivítá vánoční hudba za doprovodu stolních harf. Nevšední zážitek započne v neděli 24. 11. 2019 v 11:00 hod. 

"Svět v malém" je populární formát při němž je možno představit komplexní souvislosti a vzájemné vztahy na jedné ploše. Stejně tak ani exponáty v Umělecké stavbě ve Weidenu nejsou větší než pohlednice. Výstava Miniatury zpřístupněná od soboty 23. 11. 2019 představí různé umělce a jejich díla, pro jejichž stvoření byly využity nejrůznější techniky.


Plzeňský kraj
Petr Novák studoval na konzervatoři v Plzni, na AMU v Praze a Vysoké hudební škole v Lipsku, zúčastnil se mistrovských kurzů Nelly Akopian, Eugena Indjiče, Paula Guldy a Vladimíra Krainěva. Klavírní recitál u příležitosti oslav 30 let bez totality se rozezní v ponděl 25. 11. 2019 od 19:30 hod. v Domažlicích.

Architekt Pietro Nobile je významnou postavu evropského neoklasicismu. První výstava věnovaná tomuto architektovi s názvem Neoklasicismus mezi technikou a krásou je zpřístupněna od 20. 11. 2019 v Západočeské galerii v Plzni.


Dolní Bavorsko
Vánoční pasovský trh nabízí od středy 27. 11. 2019 před chrámem sv. Štěpána stylové prostředí a jedinečnou atmosféru, to vše završeno bohatou nabídkou vysoce kvalitního zboží. Návštěvníci mohou objevovat rozmanitost nejrůznějších řemesel, téměř zapomenuté ručně vyráběné předměty a regionální speciality.

Na speciální prohlídce ve sklárně Eisch mají návštěvníci možnost prozkoumat kromě běžně dostupných míst v rámci prohlídek sklárny i její tajná místa, která většinou zůstávají před návštěvníky uzamčena. Zážitková prohlídka započne ve čtvrtek 21. 11. 2019 od 11:00 hod. v obci Frauenau.


Jihočeský kraj
Unikátní výstavu dýhovaného nábytku Nábytek s příběhem, jenž byl nutnou výbavou každé domácnosti šedého komunismu je ještě do středy 27. 11. 2019 možno navštívit v Galerii Neumannka v Prachaticích. Nábytek, který byl dlouhou dobu považován za projev nevkusu, se designéři rozhodli vzít na milost, očistit je a s nimi nabídnout světu jejich letité fascinující příběhy.

Kulturní centrum Jitka v Jindřichově Hradci připravilo dětský program plný rakouských čertů. Chybět nebudou strašidelné efekty, hudba, ani tanec. To vše a více mohou návštěvníci se svými dětmi zažít v neděli 24. 11. 2019 od 15:00 hod.

Fotogalerie • Fotogalerie

20.11.-09.02. | Neuklassizismus zwischen Technik und Schönheit | Neoklasicismus mezi technikou a krásou
21.11. | Erlebnisführung in der Glashütte Eisch | Zážitková prohlídka ve sklárně Eisch
21.-27.11. | Möbel mit Geschichte | Nábytek s příběhem
22.11. | Ein Abend im Club | Večer v klubu
22.11. | Die Welt der Teddys | Svět plyšových medvídků
23.11. | Miniaturen im Kunstbau | Miniatury v Umělecké stavbě
24.11. | Teufel aus Österreich | Čerti z Rakouska
24.11. | Traditionelle Winterarbeiten im Freilandmuseum Neusath | Tradiční zimní práce v Hornofalckém skanzenu v Neusath
25.11. | Petr Novák Klavierrezital | Petr Novák klavírní recitál
27.11. | Ulrike von Levetzow: Engel im Glanze des Dampfes | Ulrika von Levetzow: anděl ve třpytu par
27.11.-23.12. | Passauer Christkindlmarkt | Vánoční pasovský trh
27.11. | Fair Unterwegs | Fair Trade
Rendert Time: 0,056 Sek. | Speicherverbrauch: 3,33 MB / 3,52 MB