Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Koordinierungsstelle • Koordinační místo

28. Oktober 2019

GFPS-Praktikumsstipendium in Pilsen

Die Gemeinschaft für studentischen Austausch in Mittel- und Osteuropa (GFPS e.V.) vergibt Stipendien für Aufenthalte in Pilsen - Bewerbungsschluss am 14. November 2019.
Ob ein Praktikum bei TANDEM Pilsen oder bei Plzeň 2015 o.p.s., hier können Bewerber kreativ werde und sich mit deutsch-tschechischen Projekten befassen.
An 2 Tagen wird studiert, die übrigen 3 Tage in der Woche werden "praktizierend" im Büro verbracht.
Näheres im Downloadbereich unter diesem Artikel.

28. Oktober 2019

GFPS - stipendia na stáže v Plzni

Sdružení pro studentskou výměnu ve Střední a Východní Evropě (GFPS e.V.) poskytuje stipendia na pobyty v Plzni - konec přihlášek je 14. listopadu 2019.
Ať už stáž u TANDEM Plzeň nebo u Plzeň 2015 o.p.s., uchazeči se zde mohou vyžít kreativně a podílet se na česko-neměckých projektech.

Dva dny se studuje, zbylé 3 dny stráví stážista v kanceláři.
Bližší informace v sekci download pod tímto článkem.
Rendert Time: 0,047 Sek. | Speicherverbrauch: 3,29 MB / 3,49 MB