Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

29. Oktober 2019

Ausschreibung - Kulturstadt-Pavillon

Das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) setzt kommendes Jahr das Programm des Projekts "Kulturstadt Bayern-Böhmen" in Schwandorf um. Hierzu wird die "Konzepterstellung und Umsetzung des Kulturstadt-Pavillons" ausgeschrieben.
Das Projekt Kulturstadt Bayern-Böhmen wird vom Bayerischen Staatsministerium der Finanzen und für Heimat sowie dem Landkreis Schwandorf gefördert. In den Jahren 2019-2021 wird das Projekt in der Oberpfalz (Schwandorf, 2020) und in Oberfranken (Wunsiedel, 2021) umgesetzt und soll anschließend auch in den tschechischen Nachbarregionen fortgeführt werden.

Der mobile Kulturstadt-Pavillon ist für die gesamte Programmdauer Eyecatcher und Infostand für die Kultur- und Tourismuspräsentation der sechs Regionen.

Ein mit Motiven aus den sechs Nachbarregionen gestalteter Container wird am Oberen Marktplatz in Schwandorf platziert, im Jahr darauf an einem zentralen Ort in Wunsiedel. Er fungiert als Büro, Info- und Präsentationsstand sowie als Bühne für kleine Veranstaltungen (Lesung, Konzert usw.). Mittels digitaler Technik werden der Öffentlichkeit rund um die Uhr Kultur- und Programminformationen präsentiert.

Im Downloadbereich unter diesem Artikel befindet sich die Ausschreibung.

Angebotsabgabe bis 11. November 2019 möglich.

29. Oktober 2019

Výběrové řízení - Pavilon kulturního města

Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) bude v příštím roce ve Schwandorfu realizovat program projektu "Kulturní město Čechy-Bavorsko". Za tímto účelem vypisuje výběrové řízení na "Vytvoření konceptu a realizaci pavilonu kulturního města".
Projekt Kulturní město Čechy-Bavorsko je podporován Bavorským ministerstvem financí a pro vlast a okresem Schwandorf. V letech 2019-2021 bude projekt realizován v Horní Falci (Schwandorf, 2020) a Horních Frankách (Wunsiedel, 2021) a měl by následně pokračovat také v českých sousedních regionech.

Mobilní pavilon kulturního města bude po celou dobu trvání programu fungovat jako poutač a informační stánek pro prezentaci kultury a cestovního ruchu v šesti regionech.

Kontejner opatřený motivy z šesti sousedních regionů bude umístěn na náměstí Oberer Marktplatz ve Schwandorfu, o rok později na centrálním místě ve Wunsiedelu. Bude fungovat jako kancelář, informační a prezentační stánek a také jako scéna pro malé kulturní akce (literární čtení, koncert atd.). Prostřednictvím digitální techniky budou veřejnosti nepřetržitě po celý den prezentovány informace o kultuře a programu.

V sekci download pod tímto článkem naleznete podklady k výběrovému řízení.

Nabídky můžete odevzdávat do 11. listopadu 2019.
Rendert Time: 0,070 Sek. | Speicherverbrauch: 3,29 MB / 3,46 MB