Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

21. Oktober 2019

Galakonzert im stilvollen Stadttheater von Karlsbad

Im Kaiseraal die Atmosphäre aus dem James Bond Film „Casino Royal“ schnuppern, beim Galakonzert stilvoll in Operettenmelodien schwelgen und dann noch in der Weltkurstadt Karlsbad flanieren – ein Programm wie ein Wunschkonzert.
Den Termin der KulturTour im Oktober von Bavaria Bohemia e.V. nach Karlsbad bestimmte der Terminplan des Stadttheaters. Das Reiseleiterteam mit Kamila Spichtinger, Gabi Dlubal und Susanne Setzer landeten mit der Wahl des Galakonzert "Operetten und Evergreens" im Stadttheater einen Volltreffer.

Das Festivalorchester begeisterte mit Melodien von Franz Lehar, Johann Strauß, Emmerich Kálmán, Oskar Nedbal und vielen weiteren bedeutenden Komponisten. Der künstlerische Leiter Petr Macek, Dirigent und Kontrabassist des Festivalorchesters, führte kurzweilig durch den Abend und die Sopranstimmen von Anna Klamo und Eva Charvátová, Juraj Nociar als Tenor und Vladimir Jelen mit seinem tiefen Bass hatten es leicht, mit Arien aus Lustiger Witwe, Zigeunerbaron, Fledermaus und Hits aus My fair Lady das Publikum zu begeistern. Szenenapplaus gab es für die virtuos aufspielenden Geiger mit dem Csárdás des italienischen Komponisten Vittorio Monti.

Vor dem Konzert besuchte die 50-köpfige Reisegruppe das 1895 eröffnete Kaiserbad, ein nationales Kulturdenkmal. Wie das Stadttheater wurde es nach Plänen des berühmten Wiener Architekten-Duos Ferdinand Fellner und Hermann Helmer zwischen 1893 und 1895 erbaut. Imposant und erst seit 2010 für Besucher geöffnet ist der Zander-Saal - benannt nach dem damals berühmten Bäderarzt Dr. Zander. Der Saal beeindruckt mit seinen Marmorsäulen, Stuckdecken, Wandmalereien und Kristalllüstern - Kulisse für den James Bond Film "Casino Royal".

Das Kaiserbad war im 19. Jahrhundert das modernste und schönste Bad in der gesamten Monarchie. Alte Fotografien zeigen die unterschiedlichsten Verwendungen dieses imposanten Saals als Fitnesscenter oder Casino, dessen Verfall, aber auch die gelungene Renovierung.

Zwischen Kaiserbad und Konzert blieb Zeit, die Kurstadt auf eigene Faust links und rechts des in Deutschland entspringenden Flusses Eger zu erkunden. Die Gäste ließen sich treiben, bestaunten die in der architektonisch umstrittenen Sprudelkolonnade den Geysir Vřídlo, dessen Fontäne bis zu 12 Meter hochschießt oder genossen eine Pause in einer der zahlreichen Restaurants.

Auf der Heimfahrt gab es einen Vorgeschmack auf das Kulturtourenprogramm des kommenden Jahres, das am 18. Januar mit "Fidelio" in der nach der Renovierung wieder eröffneten Prager Staatsoper beginnt. Voranmeldungen an Susanne Setzer im CeBB unter der Telefonnummer 09674 / 92 48 79 oder per Mail unter susanne.setzer@cebb.de.

21. Oktober 2019

Galakoncert ve stylovém městském divadle Karlových Varů

Nasávat v Císařském sále atmosféru z filmu Jamese Bonda "Casino Royal", při galakoncertu se ve stylovém prostředí opájet operetními melodiemi a poté se ještě toulat v městě světové kultury Karlových Varech - to byl program jako na přání.
Termín říjnové cesty za kulturou spolku Bavaria Bohemia e.V. do Karlových Varů byl určen termínovým plánem městského divadla. Tým vedoucích zájezdu s Kamilou Spichtinger, Gabi Dlubal a Susanne Setzer se s volbou galakoncertu "Operetních melodií a evergreenů" v městském divadle trefil do černého.

Festivalový orchestr nadchl melodiemi Franze Lehara, Johanna Strauße, Emmericha Kálmána, Oskara Nedbala a mnoha dalších významných skladatelů. Umělecký vedoucí Petr Macek, dirigent a kontrabasista festivalového orchestru, provázel zábavnou formou večerem a sopránové hlasy Anny Klamo a Evy Charvátové, Juraje Nociara jako tenora a Vladimíra Jelena s jeho hlubokým basem to měli lehké, nadchnout publikum s áriemi z Veselé vdovy, Cikánského barona, Netopýra a s hity z My fair Lady. Velký aplaus si vysloužili virtuózně hrající houslisté s čardášem italského skladatele Vittoria Montiho.

Před koncertem navštívila 50členná cestovní skupina Císařské lázně, otevřené v roce 1895, národní kulturní památku. Stejně jako městské divadlo byly postaveny podle plánů dua architektů Ferdinanda Fellnera a Hermanna Helmera mezi léty 1893 a 1895. Velmi impozantní je Zanderův sál, teprve od roku 2010 otevřený pro návštěvníky - pojmenovaný podle tehdy slavného lázeňského lékaře Dr. Zandera. Sál zapůsobí svými mramorovými sloupy, štukovými stropy, nástěnnými malbami a křišťálovými lustry, které tvořily kulisu pro film s Jamesem Bondem "Casino Royal".

Císařské lázně byly v 19. století nejmodernějšími a nejhezčími lázněmi v celé monarchii. Staré fotografie ukazují nejrůznější využití tohoto impozantního sálu jako fitness centra, nebo kasina, jeho chátrání, ale i vydařenou renovaci.

Mezi císařskými lázněmi a koncertem zbyl ještě čas, objevovat lázeňské město na vlastní pěst po levé i pravé straně řeky Ohře, pramenící v Německu. Hosté se nechali unášet, obdivovali v architektonicky sporné kolonádě gejzír pramenu Vřídlo, jehož fontána stříká až do výšky 12 m, anebo vychutnávali přestávku v jedné z četných restaurací.

Cestou domů byli účastníci seznámeni s předběžným programem cest za kulturou v příštím roce, který začíná 18. ledna s "Fideliem" v Pražské státní opeře, opět otevřené po renovaci. Předběžné přihlášky u Susanne Setzer v CeBB na telefonním čísle 0049 9674 924 879, nebo mailem na  susanne.setzer@cebb.de.

Fotogalerie • Fotogalerie

Die Reisgruppe vor dem Kaiserbad |
Imposant der Zander-Saal im Kaiserbad |
Rendert Time: 0,045 Sek. | Speicherverbrauch: 3,30 MB / 3,50 MB