Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Pressemitteilungen • Tiskové zprávy

17. Oktober 2019

KulturTipps für West- und Südböhmen und für Ostbayern für den Zeitraum vom 24. bis zum 30.10.2019

Im Zeitraum von Donnerstag bis Mittwoch bieten die bayerischen und tschechischen Nachbarregionen einige interessante Veranstaltungen. Das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) stellt wöchentlich eine Übersicht der interessantesten Veranstaltungen in den KulturTipps zusammen.
Oberfranken
Der bedeutende tschechische Schriftsteller Bohumil Hrabal wird in einem Vortrag im Begegnungszentrum Bamberg am Donnerstag, 24.10. ab 17 Uhr vorgestellt. Eingegangen wird vor Allem auf seine Beziehung zu den Deutschen.

Das Schamrock-Festival der Dichterinnen von Donnerstag, 24.10. bis Samstag, 26.10. im E.T.A.-Hoffmann-Theater in Bamberg ist das einzige Festival für Lyrikerinnen weltweit. Erwartet wird auch die ausgezeichnete Literaturpreisträgerin Nora Gomringer.


Karlsbader Bezirk
In der KV-Arena in Karlsbad ist am Samstag, 26.10. ab 17 Uhr Folk & Country Stimmung. Hier kann der tschechische Nationalfeiertag im Rhythmus der Musik und mit Lagerfeuersongs gefeiert werden.

Noch bis Mittwoch, 30.10. können Geschichtsinteressierte in der Ausstellung Karlsbad 1945-1989 das sich ändernde Leben in der Stadt kennenlernen. In der Bibliothek der Region Karlsbad werden alte Dokumente aus diesem Zeitraum ausgestellt.


Oberpfalz
Das Leo Betzl Trio tritt am Donnerstag, 24.10. ab 20 Uhr im Jazzclub Lerrer Beutel in Regensburg auf. Rein akustisches Techno mit pulsierendem Kickdrum – aber sie können auch sanft und zart.

Im Rahmen der Aktion Kunstgenuss bis Mitternacht am Freitag, 25.10. veranstaltet die OTH Amberg-Weiden am Campus Weiden das interaktive Videomapping FuxiKraxi. Los geht es um 17 Uhr.

In der Schwarzachtalhalle in Neunburg vorm Wald werden klassische Operetten von Strauß, Lehár und Co. von den Gala Sinfonikern aus Prag und weiteren Größen der klassischen Musik dargeboten. Der 7. Neunburger Kunstherbst bietet am Samstag, 26.10. ab 15:30 Uhr ein Wiener Operetten-Revue vom feinsten.


Pilsner Bezirk
Der Klattauer Bauernmarkt am Samstag, 26.10. bietet von 9 bis 14 Uhr nicht nur fertige Produkte zum Erwerb, sondern auch Schlachtschüsseln mit Vorführungen. Ein Muss für jeden Fleischfan.

Die Adelsfamilie Buschek von Welhartitz stand Im Dienste des Königs. In der gleichnamigen Ausstellung auf Burg Verhartice kann noch bis Montag, 28. Oktober ein Blick auf diese Familie und Aspekte der mittelalterlichen Diplomatie geworfen werden.


Niederbayern
Noch bis Sonntag, 27.10. kann in der Produzentengalerie Passau Der Traum der Hornisse geträumt werden. Die Ausstellung des Künstlers Wolfgang Kretzer zeigt surreal anmutende Bildfindungen von Hornissen.

Das Waldgeschichtliche Museum St. Oswald präsentiert zurzeit in der Ausstellung Goldrubinglas aus Riedlhütte eine Hommage an die Glasmacher und Glasschleifer aus dieser Gegend.


Südböhmischer Bezirk
In Gratzen kann bei einer Abendlichen Spielbesichtigung die Burg erkundet werden. Am Samstag, 26.10. von 17 bis 19 Uhr können auf der Burg Nové Hrady zudem Weine und Apfelweine verkostet werden. Die Veranstaltung ist auch für Kinder geeignet.

Die Fotogruppe Spektrum Blatná zeigt zurzeit in der Ausstellung Überschneidungen Werke, die eine Brücke zwischen Dichtung und Fotografie bilden.

17. Oktober 2019

Tipy na kulturní­ akce v západní­ch a jižní­ch Čechách a ve Východním Bavorsku na období­ od 24. do 30. 10. 2019

V období od čtvrtka do středy nabízejí České a bavorské sousední regiony několik zajímavých akcí. Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) sestavuje týdně v těchto kulturních tipech přehled nejzajímavějších akcí.
Horní Franky
Významný český spisovatel Bohumil Hrabal bude představen přednáškou v Kulturním centru Bamberg, a to ve čtvrtek 24. 10. od 17 hodin. Přednáška se soustředí hlavně na jeho vztah k Němcům.

Schamrock-Festival básnířek od čtvrtka 24. 10.  do soboty 26. 10. v Bamberském divadle E.T.A-Hoffmann je jediným festivalem pro básnířky. Očekávána je také návštěva držitelky ocenění za literaturu Nory Gomringerové.


Karlovarský kraj
V KV-aréně v Karlových varech bude v sobotu 26.10. od 17 hodin nálada ve stylu Folk & Country. Zde lze státní svátek oslavit v rytmu hudby a se známými písněmi od táboráku.

Ještě do středy 30. 10. mohou zájemci o historii poznat na výstavě Karlovy Vary 1945-1989 stále se měnící život města. V Krajské knihovně Karlovy Vary jsou vystavovány staré dokumenty z tohoto období.


Horní Falc
Leo Betzl Trio vystoupí ve čtvrtek 24. 10. od 20 hodin v jazzovém klubu Leerer Beutel v Řezně. Čistě akustické techno s pulzujícím kickdrumem – ale umí to i jemně a něžně.

V rámci akce Umělecký požitek až do půlnoci v pátek 25. 10. pořádá Východobavorská technická vysoká škola OTH Amberg-Weiden na kampusu ve Weidenu interaktivní videomapping FuxiKraxi. Začíná se v 17 hodin.

Ve Schwarzachtalhalle v Neunburgu vorm Wald zazní klasické operety Strauße, Lehára a dalších, a to v podání Gala symfoniků z Prahy a dalších účinkujících v klasické hudbě. 7. Neunburgský podzim s uměním nabídne v sobotu Revue vídeňských operet.


Plzeňský kraj
Klatovský farmářský trh nabídne v sobotu 26. 10. od 9 do 14 hodin nejen hotové výrobky k zakoupení, ale také zabijačkové hody s ukázkami.

Šlechtická rodina Bušků z Velhartic stála Ve službách krále. Stejnojmenná výstava na hradě Velhartice umožní ještě do pondělí 28. 10 náhled na tuto rodinu a aspekty středověké diplomacie.


Dolní Bavorsko
Ještě do neděle 27. 10. mohou návštěvníci Galerie producentů v Pasově snít Sršní sen. Výstava umělce Wolfanga Kretzera ukazuje surreální vnímání obrazců sršní.

Muzeum historie lesa v St. Oswald skládá v současné době ve výstavě Sklo se zlatými rubíny z Riedlhütte poctu sklářům a brusičům skla z tohoto kraje.


Jihočeský kraj
V Nových Hradech lze při Večerní hrané prohlídce poznat lépe hrad. V sobotu 26. 10. lze navíc od 17 do 19 hodin ochutnávat vína a jablečná vína. Akce je vhodná i pro děti.

Fotoskupina Spektrum Blatná ukazuje v současné době ve výstavě Prolínání díla, která tvoří most mezi básněmi a fotografií.

Fotogalerie • Fotogalerie

30.10. | Karlsbad 1945-1989 | Karlovy Vary 1945-1989
25.10. | FuxiKraxi
24.10. | Bohumil Hrabal
24.10. | Leo Betzl Trio
24.-26.10. | Schamrock-Festival
25.10. | Kunstgenuss bis Mitternacht | Umělecký požitek až do půlnoci
26.10. | 7. Neunburger Kunstherbst | 7. ročník Neunburgského podzimu s uměním
26.10. | Abendliche Spielbesichtigung des Schlosses in Gratzen | Večerní hraná prohlídka hradu Nové Hrady
26.10. | Bauernmarkt | Farmářský trh
26.10. | Folk & Country
27.10. | Wolfgang Kretzer
28.10. | Im Dienste des Königs | Ve službách krále
Überschneidungen | Prolínaní
Rendert Time: 0,088 Sek. | Speicherverbrauch: 3,32 MB / 3,54 MB