Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Koordinierungsstelle • Koordinační místo

14. Oktober 2019

Čojč-Pädogogig im Kloster Thyrnau

Čojč veranstaltet von Donnerstag, 21.11. bis Sonntag, 24.11.2019 im Kloster Thyrnau bei Passov die Fortbildung "Diversität und Bildung für eine demokratische Gesellschaft".
Diese Fortbildung richtet sich an Kolleg*innen, pädagogische Kräfte, Jugendleiter, Jugendliche die Jugendleiter werden wollen und alle Interessierte an theaterpädagogischen Methoden mit Fokus auf Diversität und demokratischer Bildung, sowie an alle Menschen, die davon ausgehen, dass Veränderung immer bei jedem Einzelnen von uns anfängt.

Der Schwerpunkt liegt auf Partizipation und wie stärkeorientierte Theaterworkshops konkret mit heterogenen Gruppen funktionieren können.
Weitere Informationen im Downloadbereich unter diesem Artikel.

14. Oktober 2019

Čojč-pedogogika v klášteře Thyrnau

Čojč pořádá od čtvrtka 21. 11. do neděle 24. 11. 2019 v klášteře Thyrnau u Passova seminář "Diverzita a vzdělávání v demokratické společnosti".
Tento seminář je určen kolegům, pedagogickým pracovníkům, vedoucím mládeže, mladým lidem, kteří se chtějí stát vedoucími mládeže, a všem zájemcům o divadelně pedagogické metody se zaměřením na diverzitu a výchovu k občanství a demokracii a kteří vycházejí z předpokladu, že změna začíná vždy nejprve u každého z nás.

Těžištěm práce je participace a hledání způsobů, jak konkrétně aplikovat vědomou práci s diferenciací na heterogenní skupiny.
Další informace v sekci download pod tímto článkem.
Rendert Time: 0,042 Sek. | Speicherverbrauch: 3,29 MB / 3,49 MB