Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Koordinierungsstelle • Koordinační místo

14. Oktober 2019

Partnerschule gesucht

Die Grund- und Hauptschule in Zruč-Senec bei Pilsen sucht deutsche Partnerschule.
Die Masaryk-Grund- und Hauptschule Zruč-Senec ist eine mittelgroße Schule, etwa 8 km von der Bezirksstadt Pilsen entfernt. Es handelt sich um eine komplette Grundschule mit 500 Schülern, Wissenschaftslaboratorien, moderner Technik, Informatikklassenräumen, Fremdsprachen, zwei Turnhallen sowie einem Lehrbereich im Freien und einem Spielplatz. Deutsch wird von der 7. bis zur 9. Jahrgansstufe unterrichtet.

Zum Zweck der gegenseitigen Zusammenarbeit, Besuchen, Erkundung der Umgebung von Schulen, Städten, Wettbewerben und Freundschaft zwischen Schülern und Lehrern, würden wir gerne eine deutsche Partnerschule speziell für Schüler der 2. Oberstufe begrüßen.

14. Oktober 2019

Hledá se partnerská škola

ZŠ Zruč-Senec u Plzně hledá německou partnerskou školu.
Masarykova ZŠ Zruč-Senec je středně velká škola asi 8 km od krajského města Plzeň. Jedná se o úplnou základní školu s 500 žáky, přírodovědnými laboratořemi, moderní technikou, učebnami informatiky, cizích jazyků, dvěma tělocvičnami i venkovní učebnou a hřištěm. Výuka německého jazyka probíhá od 7. do 9. ročníku.

Za účelem vzájemné spolupráce, návštěv, poznávání okolí škol, měst, soutěží a přátelství mezi žáky i učiteli bychom rádi přivítali německou partnerskou školu zejména pro žáky 2. stupně.
Rendert Time: 0,059 Sek. | Speicherverbrauch: 3,29 MB / 3,48 MB