Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

10. September 2019

Abstrampeln im Böhmerwald

Per Rad ging es zu Kulturperlen und Naturschätzen: Bei der Kulturtour des CeBB wurde kräftig in die Pedale getreten. Malerische Städte, unberührte Natur, historische Bauwerke und gemütliche Wirtshäuser entschädigten für die Mühen.
„Vielen Dank für diese wunderschöne Radlwoche - wir freuen uns schon aufs nächste Mal.“ So und ähnlich begeistert fiel die Resonanz der Teilnehmer aus, die heuer bei der seit 2014 organisierten Kultur- & Radtour des Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) dabei waren. In immer andere Landstriche Tschechiens führt das eingespielte Reiseleiterteam mit Susanne Setzer und dem tschechischen Reiseleiter Mikuláš Zvánovec jedes Jahr gegen Ende der Sommerferien. Die sehr abwechslungsreiche Tour war heuer auf fünf Tagesetappen mit zusammen gut 240 Kilometern aufgeteilt. Die 28 Radler schafften die sportliche Herausforderung ohne Blessuren.

Der Tritt in die Pedale begann nahe von Železná Ruda (Eisenstein) oben auf dem Špičák (Spitzberg), dem tschechischen Gegenstück zum Arber-Skigebiet. Vorbei am Schwarzen See radelte die Gruppe zur Talsperre Nýrsko (Neuern). Den Radweg entlang des Flusses säumt viele Kilometer der tiefgrüne Böhmerwald ehe die Gruppe die einst königliche Stadt Klatovy (Klattau) erreichte, das erste Etappenziel. Vor der Weiterfahrt mit dem Bus zum Hotel blieb noch Zeit, die einzigartige barocke Apotheke „Zum Weißen Einhorn“, ein nationales Kulturdenkmal, zu besichtigen.

In der Kleinstadt Nepomuk, Geburtsort des Nationalheiligen Johannes von Nepomuk, hatte die Reisegruppe ihr Standquartier in einem Hotel Marktplatz, zu Füßen vom Schloss Zelená Hora (Grünberg). Tag zwei der Tour begann in Strakonice. Der Otava entlang führte der Radweg flussabwärts, vorbei am romantischen Putim mit einem Fotostop beim Schwejk-Denkmal, in die ehemalige Goldwäscherstadt Pisek. Nachmittags ging es bunt verhüllt in Regenkleidung weiter in Richtung Norden zur Burgruine Zvíkov, die hoch über dem Zusammenfluss von Otava und Moldau thront.

Ein Kontrastprogramm erwartete die Gäste am nächsten Tag, als sich die ersten Kilometer größtenteils durch den erst kürzlich geöffneten ehemaligen Truppenübungsplatz Brdy schlängelten. Folge der jahrzehntelangen Sperrung des Gebiets, heute geschützte Landschaft, sind über 250 Quadratkilometer unberührte Natur. Bis zum Hotel in Nepomuk begleitete der Fluss Úslava die Radlergruppe durch reizvolle Landschaften und schöne Dörfer. Mit einem reichhaltigem Buffet beim böhmischen Abend, begleitet von einer Musikkapelle, klang die Halbzeit der Kultur- und Radtour aus.

Der vorletzte Tag begann bei herbstlichen Temperaturen auf 1000 Metern Höhe in Kvilda (Außergefild), das zu den bekanntesten Sommerausflugszielen im Böhmerwald gehört. Die Gruppe radelte entlang am Wchynitz-Tettauer-Schwemmkanal bis ins Tal der Otava. Um Kašperské Hory (Bergreichenstein) zu erreichen, musste kräftig in die Pedale getreten oder der E-Bike Motor auf die höchste Stufe eingestellt werden. Eher gemütlich war Strecke am Nachmittag in die Streichhölzerstadt Sušice (Schüttenhofen) mit seinem Heimatmuseum, das Einblicke in die Geschichte und Handwerkstraditionen der Böhmerwaldregion vermittelt. Bierlastig endete der letzte Abend im Hotel, als der Chef zu einer Verkostung in der hoteleigenen Brauerei einlud.

Am Tag fünf schließlich hieß es Abschied nehmen vom Böhmerwald. Pilsen, das Ziel der Schlussetappe, kannten alle in der Gruppe, doch die Führung durch den Pilsener Untergrund war ein beeindruckender Schlusspunkt auf der Sommerradtour, die im kommenden Jahr entlang des Egertalradwegs geplant ist.

10. September 2019

Šumavská dřina na kole

Na kole ke kulturním perlám a přírodním pokladům: Při cestě za kulturou CeBB se silně šlapalo do pedálů. Malebná města, nedotčená příroda, historické stavby a útulné hostince byly odškodněním za námahu.
"Děkujeme mnohokrát za nádherný cyklistický týden - již se těšíme na ten příští." Takto a podobně nadšeně dopadla odezva účastníků, kteří letos byli při cestě za kulturou na kole, organizované Centrem Bavaria Bohemia (CeBB) od roku 2014, opět u toho. Vždy do jiných krajinných oblastí Česka vede účastníky sehraný tým průvodců se Susanne Setzer a českým vedoucím výpravy Mikulášem Zvánovcem každý rok na konci letních prázdnin. Velmi pestrá túra byla letos rozdělená na pět denních etap o délce dohromady přes 240 km. 28 cyklistů zvládlo tu sportovní výzvu bez zranění.

Šlapání do pedálů začalo nedaleko Železné Rudy nahoře na Špičáku, českého protějšku k lyžařské oblasti Arber. Kolem Černého jezera  jela skupina na kole k údolní přehradě Nýrsko. Cyklostezku podél řeky lemuje mnoho kilometrů tmavozelený les Šumavy, než skupina dorazila do kdysi královského města Klatovy, prvního etapového cíle. Před další jízdou autobusem k hotelu zůstal ještě čas na prohlídku jedinečné barokní lékárny U Bílého jednorožce, národní kulturní památky.

V malém městě Nepomuku, rodišti národního světce Jana Nepomuckého, měla skupina stálý pobyt v jednom hotelu  na úpatí zámku Zelená Hora. Druhý den zájezdu začal ve Strakonicích. Podél Otavy vedla cyklostezka po proudu řeky, kolem romantické obce Putim s fotografickou zastávkou u Švejkova památníku, do města někdejšího rýžování zlata - Písku. Odpoledne pokračovali účastníci pestře zahaleni do oblečení do deště směrem na sever ke zřícenině hradu Zvíkov, který se vypíná vysoko nad soutokem Otavy a Vltavy.

Hosty očekával příští den kontrastní program, když se první kilometry vinuly z větší části teprve nedávno otevřeným vojenským cvičištěm Brdy. Důsledkem po desetiletí trvajícího uzavření oblasti, dnes chráněné krajiny, je přes 250 čtverečních kilometrů nedotčené přírody. Až k Hotelu Nepomuk doprovázela skupinu cyklistů řeka Úslava půvabnou krajinou a hezkými vesnicemi. S bohatým bufetem při českém večeru v doprovodu hudební kapely, odezněl poločas kulturního a cyklistického zájezdu.

Předposlední den začal při podzimních teplotách v nadmořské výšce 1000 m na Kvildě, která patří k nejznámějším letním výletním cílům na Šumavě. Skupina jela na kolech podél Vchynicko-Tetovského plavebního kanálu až do údolí Otavy. Aby se dostali do Kašperských Hor, museli cyklisté pořádně šlapat do pedálů, nebo nastavit motor elektrokol na nejvyšší stupeň. Spíše pohodová byla odpolední trasa do města zápalek Sušice s jeho vlastivědným muzeem, které zprostředkovalo nahlédnutí do historie a řemeslných tradic regionu Šumavy. Náročný byl poslední večer v hotelu, když jeho šéf pozval účastníky na ochutnávku do hotelového pivovaru.

Pátý den nakonec znamenal rozloučit se se Šumavou. Plzeň, cíl závěrečné etapy, znali všichni ve skupině, ale prohlídka plzeňského podzemí byla působivým závěrečným bodem programu na letním cyklistickém zájezdu, který je v příštím roce plánován podél údolí Ohře.  

Fotogalerie • Fotogalerie

An der Talsperre Nýrsko (Neuern) |
In der Barockapotheke Zum Weißen Einhorn in Klatovy |
Vor der Festung Kestřany |
Zelená hora (Grüner Berg) |
Im Böhmerwald am Wchynitz-Tettauer Schwemmkanal |
Vor der barocken Wallfahrtskirche Přeštice |
Rendert Time: 0,059 Sek. | Speicherverbrauch: 3,31 MB / 3,51 MB