Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

28. August 2019

30x10 für Europa

Das Centrum Bavaria Bohemia initiiert die Aktion 30x10 für Europa. Engagierte Bürgerinnen und Bürger werden aufgefordert ihre Gründe für gute europäische Zusammenarbeit einzusenden.
Im Herbst werden wir an 30 Jahre seit der Samtenen Revolution und den Fall des Eisernen Vorhangs erinnern. Was damals folgte, war eine Phase der Euphorie, Demokratie, der Freiheit und der wirtschaftlichen Prosperität. Heute, 30 Jahre danach, lesen wir auf den Titelseiten der Zeitungen vom Brexit, von Populismus und Nationalismus und von den Ängsten der Bürgerinnen und Bürger. Wir wollen diesem Trend Argumente für Europa entgegensetzen. Wir meinen: Es wird Zeit, sich wieder zu Europa zu bekennen!

Deshalb ruft das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) die Aktion 30x10 Stimmen für Europa ins Leben. Wir haben das ehrgeizige Ziel, im 30. Jahr des Falls des Eisernen Vorhangs 300 Wortmeldungen von Bürgerinnen und Bürgern zu sammeln, die sich für Europa einsetzen. Für ein offenes Europa, ein Europa, das die Grenzen überschreitet. Die Aussagen werden wir in einer Wanderausstellung veröffentlichen und außerdem auf unserer zweisprachigen Kulturdatenbank www.bbkult.net präsentieren. 300 Portraits, die zeigen, wie wichtig ein geeintes Europa und ein gemeinsames Zusammenleben ist.

Warum lohnt es sich, ein Teil von Europa zu sein? Wie profitieren Bayern und Tschechien von der Mitgliedschaft in der EU? Was macht unsere Nachbarschaft in der Mitte Europas so einzigartig? Was ist Ihre Vision für Bayern und Tschechien in Europa? Es gibt Tausend gute Gründe für ein geeintes Europa - nennen Sie uns Ihre!  Schreiben Sie uns, warum Ihnen ein gemeinsames Europa und eine gute Zusammenarbeit von Bayern und Tschechien wichtig sind!

>> Ihr Statement können Sie uns bis zum 30. September 2019 mittels dieses Formulars zukommen lassen. Das Ausfüllen dauert nicht länger als drei Minuten. Senden Sie uns bitte auch ein aktuelles Foto von Ihnen zu. <<

Lassen Sie uns Ihre Stimme für Europa hören!

28. August 2019

30x10 pro Evropu

Centrum Bavaria Bohemia vyhlašuje akci 30x10 pro Evropu. Vyzíváme aktivní občany, aby nám zaslali své důvody pro dobrou spolupráci v Evropě.
Na podzim si budeme připomínat 30 let od Sametové revoluce a pádu železné opony. Po těchto událostech následovala v obou zemích fáze euforie, demokracie, svobody a hospodářského blahobytu. Mezi evropskými zeměmi se rozvíjely intenzivní přátelské vztahy. Nyní, o 30 let později vídáme na titulních stranách novin především brexit, populismus, nacionalismus a strachy společnosti. Tomuto trendu chceme proto čelit argumenty pro Evropu. Myslíme si, že je na čase se ke společné Evropě přihlásit zpět!  

Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) pořádá akci 30x10 hlasů pro Evropu. Naším ambiciózním cílem je k 30. výročí pádu železné opony nasbírat vyjádření od 300 občanů, zasazujících se o přeshraniční výměnu a otevřenou Evropu. Z portrétů a vyjádření vytvoříme putovní výstavu a zveřejníme je v naší dvojjazyčné kulturní databázi www.bbkult.net. 300 portrétů, jež ukazují, jak důležitá je jednotná Evropa a vzájemné soužití.  

Proč je výhodné být součástí Evropy? Jak profitují Češi a Bavoři z členství v EU? Co činí naše sousedství ve středu Evropy tak jedinečným? Jaká je Vaše vize pro Česko a Bavorsko v Evropě? Existuje tisíc důvodů pro jednotnou Evropu – řekněte nám ty Vaše! Napište nám, proč je pro Vás jednotná Evropa a vzájemná spolupráce Česka a Bavorska důležitá!  

>> Vaše vyjádření nám můžete zaslat do 30. září 2019 prostřednictvím tohoto formuláře. Jeho vyplnění Vám nezabere více než 3 minuty. K vyjádření nám prosím zašlete i svou aktuální fotografii. <<  

Chceme slyšet Váš hlas pro Evropu!
Rendert Time: 0,040 Sek. | Speicherverbrauch: 3,29 MB / 3,49 MB