Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

28. August 2019

30x10 für Europa

Das Centrum Bavaria Bohemia initiiert die Challenge 30x10 für Europa. Engagierte Bürgerinnen und Bürger werden aufgefordert ihre Gründe für gute europäische Zusammenarbeit einzusenden.
Gerade erinnern wir an 30 Jahre seit der Samtenen Revolution und den Fall des Eisernen Vorhangs. Was damals folgte, war eine Phase der Euphorie, Demokratie, der Freiheit und der wirtschaftlichen Prosperität. Heute, 30 Jahre danach, lesen wir auf den Titelseiten der Zeitungen vom Brexit, von Populismus und Nationalismus und von den Ängsten der Bürgerinnen und Bürger. Wir wollen diesem Trend Argumente für Europa entgegensetzen. Wir meinen: Es wird Zeit, sich wieder zu Europa zu bekennen!

Deshalb rufen wir die Challenge 30x10 für Europa ins Leben. Wir haben das ehrgeizige Ziel, im 30. Jahr des Falls des Eisernen Vorhangs 300 Wortmeldungen von Bürgerinnen und Bürgern zu sammeln, die sich für Europa einsetzen. Für ein offenes Europa, ein Europa, das die Grenzen überschreitet. Schreiben Sie uns, warum Ihnen ein gemeinsames Europa und eine gute Zusammenarbeit von Bayern und Tschechien wichtig sind!  

>> Ihr Statement können Sie uns mittels dieses Formulars zukommen lassen. Das Ausfüllen dauert nicht länger als zwei Minuten. Senden Sie uns bitte auch ein aktuelles Foto von Ihnen zu. <<  

Die Aussagen werden wir in einer Wanderausstellung veröffentlichen auf unseren Social Media und auf unserer zweisprachigen Kulturdatenbank www.bbkult.net präsentieren.

Es gibt Tausend gute Gründe für ein geeintes Europa - nennen Sie uns Ihre!

28. August 2019

30x10 pro Evropu

Centrum Bavaria Bohemia vyhlašuje výzvu 30x10 pro Evropu. Vyzýváme aktivní občany, aby nám zaslali své důvody pro dobrou spolupráci v Evropě.
Právě si připomínáme 30 let od sametové revoluce a pádu železné opony. Po těchto událostech následovala v obou zemích fáze euforie, demokracie, svobody a hospodářského blahobytu. Mezi evropskými zeměmi se rozvíjely intenzivní přátelské vztahy. Nyní, o 30 let později vídáme na titulních stranách novin především brexit, populismus, nacionalismus a strachy společnosti. Tomuto trendu chceme proto čelit argumenty pro Evropu. Myslíme si, že je na čase se ke společné Evropě přihlásit zpět!

Pořádáme proto výzvu 30x10 pro Evropu. Naším ambiciózním cílem je k 30. výročí pádu železné opony nasbírat vyjádření od 300 občanů, zasazujících se o přeshraniční výměnu a otevřenou Evropu. Napiště nám, proč je pro Vás jednotná Evropa a vzájemná spolupráce Česka a Bavorska důležitá!

>> Vaše vyjádření nám můžete zaslat prostřednictvím tohoto formuláře. Jeho vyplnění Vám nezabere více než 2 minuty. K vyjádření nám prosím zašlete i svou aktuální fotografii. <<

Z portrétů a vyjádření vytvoříme putovní výstavu a zveřejníme je na našich sociálním médiích a v naší dvojjazyčné kulturní databázi www.bbkult.net.

Existuje tisíc důvodů pro jednotnou Evropu – řekněte nám ty Vaše!
Rendert Time: 0,060 Sek. | Speicherverbrauch: 3,29 MB / 3,49 MB