Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Koordinierungsstelle • Koordinační místo

13. August 2019

Bayerisch-Böhmisches Residenzprogramm

Im Rahmen des Ziel ETZ-Projektes "kultur|kontakt|krativ" werden in einem bayerisch-böhmischen Residenzprogramm künstlerische Aufenthalte in der Partnerstadt Pilsen angeboten.
Ziel des Residenzprogrammes ist es, ein nachhaltiges Künstler- und Kreativnetzwerk zwischen Regensburg und Pilsen aufzubauen.

Durch einen längeren, künstlerischen Aufenthalt in der Partnerstadt Pilsen und mit einem Matching-Programm werden ein persönlicher Austausch und das intensive Kennenlernen des Nachbarlandes gewährleistet.

Das Residenzprogramm richtet sich an Studierende und junge Nachwuchsakteure mit dem Ziel, die Kulturlandschaft der Grenzregion mit jungen Ideen zu bereichern.

Bewerbungsschluss ist der 10. November 2019

Nähere Informationen im Downloadbereich unter diesem Artikel.

13. August 2019

Česko-bavorský rezidenční program

V rámci projektu Cíle EÚS "kultur|kontakt|krativ" jsou nabízeny v česko-bavorském rezidenčním programu umělecké pobyty v partnerském městě Plzeň.
Cílem rezidenčního programu je vytvoření trvalého propojení umělců mezi Plzní a Řezem.

Díky delšímu, uměleckému pobytu v partnerském městě Plzeň a pomocí programu "matching" bude zajištěna osobní výměna a intenzivní poznávání sousední země.

Rezidenční program se obrací na studující a mladé absolventy s cílem obohatit kulturní krajinu pohraničí o nové nápady.

Konec přijímání žádostí je 10. listopadu 2019

Bližší informace v sekci download pod tímto článkem.
Rendert Time: 0,049 Sek. | Speicherverbrauch: 3,29 MB / 3,49 MB