Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Koordinierungsstelle • Koordinační místo

01. August 2019

Stellenausschreibung bei Euregio Egrensis - Netzwerkmanager

EUREGIO EGRENSIS Arbeitsgemeinschaft Bayern e. V. sucht
für das Beratungsbüro Oberfranken zum 01. Oktober 2019 eine(n) Netzwerkmanager/-in Bayern-Böhmen (m/w/d)
Das Beratungsbüro wird als Maßnahme des Entwicklungsgutachtens für den bayerisch-tschechischen Grenzraum mit Unterstützung des Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat umgesetzt.

Aufgabe des/der Netzwerkmanagers/-in Bayern-Böhmen ist es, die Ergebnisse des Entwicklungsgutachtens für den Grenzraum Bayern-Böhmen, das vom Bayerischen Staatsministerium der Finanzen und für Heimat in Auftrag gegeben worden war, im bayerischen Teil der EUREGIO EGRENSIS sowie in ganz Oberfranken umzusetzen.

Das Büro ist organisatorisch angegliedert an die EUREGIO EGRENSIS Arbeitsgemeinschaft Bayern e. V. und befindet sich in Marktredwitz im Landkreis Wunsiedel i. F.

Bewerbungsschluss ist der 19.08.2019.

Nähere informationen im Downloadbereich unter diesem Artikel.

01. August 2019

Konkurz na obsazení místa v Euregio Egrensis . manažer sítě

EUREGIO EGRENSIS, pracovní společenství Bavorsko hledá pro poradenskou kancelář Horní Franky k 1. říjnu 2019 manažera / manažerku sítě Bavorsko-Čechy
Poradenská kancelář je zřizována jako opatření na základě znaleckého posouzení rozvoje česko-bavorského pohraničí
s podporou Státního ministerstva financí a domoviny.

Úkolem manažera/manažerky sítě v Čechách-Bavorsku je realizovat výsledky rozvojové expertízy česko-bavorského pohraničí, jehíž zpracování bylo zadáno Bavorským státním ministerstvem Financí a domoviny, v bavorské části spolku EUREGIO EGRENSIS jakož i v celých Horních Frankách.

Kancelář je organizačně přičleněna k EUREGIO EGRENSIS, pracovnímu společenství Bavorsko e.V. a nachází se v Marktredwitz v zemském okrese Wunsiedel i. F.

Uzávěrka přihlášek je 19.08.2019.

Bližší informace v oblasti Ke stažení pod tímto článkem.
Rendert Time: 0,089 Sek. | Speicherverbrauch: 3,29 MB / 3,46 MB