Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Koordinierungsstelle • Koordinační místo

08. Juli 2019

Stipendien zum Studium in Tschechien

Die Gemeinschaft für studentischen Austausch in Mittel- und Osteuropa (GFPS e.V.) vergibt Stipendien aus den Mitteln des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds für Auslandssemester in der Tschechischen Republik.
Es handelt sich um das Sommersemester 2020 (15.02. - 31.06.2020) an den Universitäten in Brünn, Pilsen, Königsgrätz, Aussig und Prag sowie anderen Universitäten, falls dem Bewerber / der Bewerberin dort bereits eine Studienplatzzusage vorliegt.
Das Angebot richtet sich an deutsche Studierende und Promovierende aller Fachrichtungen.
Bewerbungsschluss ist der 31. Oktober 2019.
Nähere Informationen im Downloadbereich unterhalb dieses Artikels.

08. Juli 2019

Stipendia pro studium v České republice

Sdružení pro studentskou výměnu ve Střední a Východní Evropě (GFPS e.V.) rozděluje stipendia z prostředků Česko-německého fondu pro cizince v České republice.
Jedná se o letní semestr 2020 (15. 2. - 31. 6. 2020) na univerzitách v Brně, Plzni, Hradci Králové, Ústí nad Labem a Praze, stejně tak i na jiných univerzitách, pokud má žadatel/ka již přislíbené studijní místo.
Nabídka se obrací na studující a promovující Němce všech oborů.
Konec přihlášek je 31. října 2019.
Další informace v sekci download pod tímto článkem.
Rendert Time: 0,059 Sek. | Speicherverbrauch: 3,29 MB / 3,48 MB