Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Koordinierungsstelle • Koordinační místo

05. Juli 2019

Sudetendeutsche Trachten gesucht

Die Gesellschaft Cyranův ostrov s.r.o. aus Bohdaneč, Kreis Kuttenberg, eröffnet im Herbst 2019 eine Daueraussstellung mit Volkstrachten.

Eine große Sammlung an böhmischen, mährischen und slowakischen Volkstrachten gibt es bereits. Vorgestellt werden sollen aber Trachtensammlungen ALLER Volksgruppen, also auch die der Sudetendeutschen.
Deshalb möchte die Gesellschaft diese Trachten entweder kaufen, oder auch als Leihgabe erhalten.

Interessenten können sich direkt bei Cyranův ostrov s.r.o. melden.
Kontakt:
Anna Fejglová, Ostrov 3285 22 Zbraslavice Tschechische Republik


05. Juli 2019

Hledáme sudetoněmecké kroje

Společnost Cyranův ostrov s.r.o. z Bohdanče, okres Kutná Hora, otevírá na podzim 2019 trvalou výstavu s lidovými kroji.

Velká sbírka českých, moravských a slovenských lidových krojů již existuje. Měly by však být představeny sbírky krojů VŠECH národnostních skupin, tedy i sudetských Němců. Proto by společnost chtěla tyto kroje buď koupit, nebo také získat zapůjčením.

Zájemci se mohou hlásit přímo u společnosti Cyranův ostrov, s.r.o.
Kontakt:
Anna Fejglová, Ostrov 3285 22 Zbraslavice Tschechische Republik

Rendert Time: 0,068 Sek. | Speicherverbrauch: 3,29 MB / 3,48 MB