Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

25. Juni 2019

Bayerisch-Böhmisches Freundschaftsfest 2019 fällt aus

Das ursprünglich für den 30. Juni geplante Bayerisch-Böhmische Freundschaftsfest des Centrum Bavaria Bohemia wurde bereits im April abgesagt. Das CeBB ist am 30.6. jedoch regulär von 14-17 Uhr geöffnet.
Besucher können sich auf drei Ausstellungen der Region Pilsen freuen: Anlässlich des 30. Jahrestags des Falls des Eisernen Vorhangs kommen in der Ausstellung „Als der Eiserne Vorhang sich schloss“ der Organisation „Paměť národa“ („Gedächtnis der Nation“) Zeitzeugen tragischer historischer Ereignisse zu Wort.

Die Ausstellung „Das Gedächtnis der Marionette“ setzt die berühmten böhmischen Marionetten in den Kontext touristischer Ziele in der Region Pilsen.

Historische Bauten und Automobile treffen in der Ausstellung „Oldtimer und Denkmäler der Region Pilsen“ zusammen.  

25. Juni 2019

Bavorsko-česká slavnost přátelství 2019 odpadá

Bavorsko-česká slavnost přátelství Centra Bavaria Bohemia, původně plánovaná na 30. června, byla již v dubnu zrušena. Budova CeBB bude však 30.6. regulérně otevřena od 14 do 17 hodin.
Návštěvníci se mohou těšit na tři výstavy z Plzeňského regionu: U příležitosti 30. výročí pádu Železné opony se na výstavě "Když spadla Železná opona" organizace "Paměť národa" dostanou ke slovu pamětníci tragických historických událostí.

Výstava "Paměť loutky" staví slavné české loutky do kontextu turistických cílů v Plzeňském regionu.

Na výstavě "Automobily - veteráni a památky Plzeňského regionu" se setkávají historické stavby a automobily.
Rendert Time: 0,053 Sek. | Speicherverbrauch: 3,29 MB / 3,48 MB