Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

26. Juni 2019

Sommerausstellung der Region Pilsen

Die Region Pilsen präsentiert im Centrum Bavaria Bohemia die Ausstellungen "Nachdem sich der Eiserne Vorhang schloss", "Das Gedächtnis der Marionette" und "Oldtimer und Denkmäler der Region Pilsen" 

Drei Ausstellungen präsentieren Vergangenheit und Gegenwart in der Region Pilsen. Anlässlich des 30. Jahrestags des Falls des Eisernen Vorhangs kommen in der Ausstellung „Als der Eiserne Vorhang sich schloss“ der Organisation „Paměť národa“ („Gedächtnis der Nation“) Zeitzeugen tragischer historischer Ereignisse zu Wort.

 

Die Ausstellung „Das Gedächtnis der Marionette“ setzt die berühmten böhmischen Marionetten in den Kontext touristischer Ziele in der Region Pilsen.

 

Historische Bauten und Automobile treffen in der Ausstellung „Oldtimer und Denkmäler der Region Pilsen“ zusammen.

Die Ausstellung dauert vom 26.06. bis Anfang September 2019.
 

26. Juni 2019

Letní výstava Plzeňského kraje

 Plzeňský kraj prezentuje v Centru Bavaria Bohemia vystavy „Když spadla železná opona“, “Paměť loutky” a “Historická auta a památky Plzeňského kraje”

Tři výstavy prezentují minulost i současnost v Plzeňským kraji. U příležitosti třicátého výročí pádu železné opony představí výstava organizace “Paměť národa” svědky tragických historických událostí.

 

Výstava “Paměť loutky” vám ukáže známé české loutky u turistických cílů Plzeňského kraje.

 

Historické stavby a automobily se ze zase potkávají ve výstavě “Historická auta a památky Plzeňského kraje”.

Výstava trvá od 26.6. do
začátku září 2019.
  

Fotogalerie • Fotogalerie

Oldtimer und Denkmäler der Region Pilsen | Historická auta a významné památky v Plzeňském kraji
Als der Eiserne Vorhang sich schloss | Když spadla železná opona
Rendert Time: 0,053 Sek. | Speicherverbrauch: 3,30 MB / 3,49 MB