Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Aktuelles • Aktuálně

25. Mai 2019

Pilsen wird in deutsch-tschechischer Feierlaune. Am kommenden Samstag feiert sie „dasFest“!

Die Gäste erwartet ein Kultur- und Begegnungsfest von beeindruckender Programmvielfalt, das die deutsch-tschechischen Verbindungen in den Mittelpunkt stellt.
Organisator ist der Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds (DTZF) mit seinen langjährigen Partnern aus beiden Ländern. Zu diesen gehört das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB), seit 2006 vom DTZF bei vielen grenzüberschreitenden Projekten gefördert. Die Schönseer Kulturdrehscheibe ist mit einem Aktionsstand mitten im Geschehen, an dem die Gäste zum Mitmachen animiert werden: Beim „kreativen Pausenhof“, einem CeBB-Angebot für Schulen, können Kinder und Erwachsene ihrer Sprachphantasie freien Lauf lassen. Zeitgeschichtlich aktuell präsentiert sich das CeBB in Pilsen mit seiner Aktion „30 x 10“, in der sich bis zum Jahresende dreihundert Personen aus allen Generationen zu dreißig Jahren „Fall des Eisernen Vorhang“, Völkerverständigung in einem Europa der Aussöhnung und ohne Grenzen äußern werden. CeBB-Leiterin Veronika Hofinger und ihr Team halten Stift und Papier bereit, damit sich Besucher von der Atmosphäre des Fests bei der spontanen Formulierung ihrer Gedanken zu diesem Thema inspirieren zu lassen. Zum Programm gehört auch ein Diskussionsforum, bei dem Hans Eibauer, von 2008 bis 2017 Leiter CeBB, am Samstagnachmittag (17 – 17.45 Uhr) auf dem Podium mit zwei Tschechen zum Thema Nachbarschaft diskutiert.

„dasFest“ pulsiert im weitläufigen Parkgürtel, der den Stadtkern von Pilsen wie ein grüner Bypass auf seiner Süd-und Ostseite umgibt. Der Tag in der Kulturhauptstadt Europas 2015 ist eine ideale Einstimmung auf die Europawahl am Sonntag, denn mit lockerer Begegnung, viel Spielraum für Kinder, grenzüberschreitenden Wettbewerben, Infoständen, kulinarischen Angeboten, Musik und Tanz auf verschiedenen Bühnen wollen der DTZF, die Stadt Pilsen und die vielen Partner der Öffentlichkeit zeigen, wie wichtig das Miteinander von Deutschland und Tschechien in einem geeinten Europa ohne Grenzen ist.

Bei diesem vielfältigen Programm lohnt sich am Samstag ein Tripp nach Pilsen. Eines der musikalischen Highlights wird am frühen Abend der Auftritt der Topband Mydy Rabycad sein, die mit ihrer wilden Frontfrau Žofie Dařbujanová das Publikum jedes Mal zum Beben bringt.

Zur Programmübersicht

25. Mai 2019

Plzeň bude mít česko-německou slavnostní náladu. Nadcházející sobotu se bude konat „dasFest“!

Hosté se mohou těšit na kulturní setkávací festival s působivým a rozmanitým programem, o který se společně postarají organizace jak z české, tak i z německý strany.
Akci pořádá Česko-německý fond budoucnosti (DTZF) společně se svými dlouholetými partnery z obou zemí. K těm patří například Centrum Bavaria Bohemia (CeBB), které je skrze DTZF již od roku 2006 podporováno v mnoha přeshraničních projektech. Tato kulturní točna v Schönsee se svou lokalitou nachází přímo ve středu dění, čímž láká ke spolupráci mnoho hostů. Například při tzv. "kreativní přestávce", kterou CeBB nabízí školám, mohou dát děti i dospělí volný průchod své jazykové fantazii. Aktuálně se CeBB prezentuje v Plzni během akce "30 x 10". Tři sta osobností všech generací bude mít možnost se až do konce roku 2019 vyjádřovat k uplynulým třiceti letům od pádu Železné opony, k národnímu srozumění s životem v EU a obecně k Evropě, jež nemá hranice. Ředitelka CeBB, Veronika Hofinger, a její tým mají pro návštěvníky festivalu připravené tužky a papíry, aby se již během akce mohli inspirovat ke spontánním formulacím svých myšlenek. K programu patří také pódiové diskusní fórum s Hansem Eibauerem, bývalým vedoucím CeBB v letech 2008 - 2017, který bude od 17:00 do 17:15 hodin společně se dvěma Čechy diskutovat o tématu sousedství.

„dasFest“ bude pulzovat v rozsáhlém zeleném pásmu městského parku, který se nachází přímo v centru města Plzně. Tento den ve městě kultury roku 2015 je ideálním naladěním před nedělními volbami do evropského parlamentu, neboť díky uvolněnému setkání, zábavě pro děti, přeshraničních soutěží, infostánků, kulinářských zážitků, či hudby a tance na rozličných pódiích, chtějí DTZF, město Plzeň a další partneři ukázat věřejnosti, jak důležitá je pro společné Česko a Německo jednotná Evropa bez hranic.

Díky tomuto pestrému programu se vyplatí udělat si výlet do Plzně. Jedním ze zlatých hřebů hudebního večera bude vystoupení slavné kapely Mydy Rabycad, která díky své divoké frontmance Žofie Dařbujanové publikum pokaždé doslova zvedne ze židle.

K programovému přehledu

Fotogalerie • Fotogalerie

Deutsch-Tschechisches Nachbarschaftsfest "dasFest" | Česko-německá sousedská slavnost "dasFest"
Mydy Rabycad | Mydy Rabycad
Der Strohwalzen | válení slámy
Rendert Time: 0,052 Sek. | Speicherverbrauch: 3,30 MB / 3,50 MB