Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

08. Mai 2019

Stellenausschreibung: Projekt- und Programmmanager

Für die Mitarbeit im Projekt Kulturstadt Bayern-Böhmen 2020 und 2021 sucht das Centrum Bavaria Bohemia zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Projekt- und Programmmananger (m/w/d). 
Wir bieten:
 • 100% der regulären Arbeitszeit / 42 Wochenstunden) 
 • Mitwirkung an der Planung und Umsetzung des grenzüberschreitenden Kultur- und Begegnungsprogramms des CeBB
 • Mitwirkung an der Projektumsetzung, Koordination und Veranstaltungsorganisation Projekts „Kulturstadt Bayern-Böhmen“ 
 • Zusammenarbeit mit Partnern in den Kulturstädten Schwandorf und Wunsiedel sowie Partnern aus den Nachbarregionen
 • Mitwirkung an der PR- und Öffentlichkeitsarbeit des CeBB, Schwerpunkt Social Media Kommunikation
 • Mitwirkung bei der Konzeptionierung und Organisation von Gesprächsforen und Präsentationen zu Themen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
 • Mitwirkung bei der Besucherbetreuung 

Von dem/der Bewerber/in wünschen wir uns 
 • Ein abgeschlossenes Studium oder vergleichbare Qualifikation
 • Gute Kenntnis der Kulturszene in Bayern und Tschechien
 • Begeisterungsfähigkeit für kulturelle und grenzüberschreitende Themen
 • Hervorragende schriftliche und mündliche Ausdrucksfähigkeit in deutscher und idealerweise auch tschechischer Sprache
 • Hervorragende kommunikative und organisatorische Fähigkeiten
 • Ein hohes Maß an Eigeninitiative und strukturierte Arbeitsweise
 • Freundlichkeit und Entgegenkommen im Umgang mit Partnern und Gästen
 • Teamfähigkeit

Wir bieten Ihnen eine Mitarbeit in einem motivierten, deutsch-tschechischen Team, Bezahlung in Anlehnung an TV-L bis max. TV-L 9 sowie einen Arbeitsplatz in einem preisgekrönten Baudenkmal in der wunderschönen Kultur- und Naturlandschaft des Oberpfälzer Waldes.   

Dienstsitz ist Schönsee. Die Bereitschaft zu Dienstreisen innerhalb Bayern und Tschechiens sowie zu unregelmäßigen Arbeitszeiten (Wochenend- und Abendveranstaltungen) wird vorausgesetzt. Die Stelle ist aufgrund der Bindung an das Projekt zunächst befristet bis 31.12.2021.   

Aussagekräftige Bewerbungsunterlagen mit Motivationsschreiben, Lebenslauf und entsprechenden Nachweisen sind bis 28.05.19 an das CeBB zu richten: info@cebb.de. Bei Rückfragen zu dieser Ausschreibung wenden Sie sich an die Leiterin des CeBB, Dr. Veronika Hofinger (Tel. +49 9674 924878).


08. Mai 2019

Volná pracovní pozice: Projektový a programový manažer

Pro spolupráci v projektu kulturní město Čechy-Bavorsko 2020 a 2021 hledá Centrum Bavaria Bohemia projektového a programového manažera / projektovou a programovou manažerku s nejbližším možným termínem nástupu. 
Nabízíme:
 • 100% řádné pracovní doby (42 hodin týdně)   
 • Spolupráce na plánování a realizaci přeshraničního kulturního programu a programu setkávání CeBB
 • Spolupráce na realizaci projektů, koordinaci a organizaci kulturních akcí v rámci projektu "Kulturní město Čechy-Bavorsko" 
 • Spolupráce s partnery v kulturních městech Schwandorf a Wunsiedel a s partnery ze sousedních regionů
 • Spolupráce na aktivitách CeBB v oblasti PR se zaměřením na komunikaci prostřednictvím sociálních médií
 • Spolupráce při vytváření koncepce a organizaci diskuzních fór a prezentací na téma přeshraniční spolupráce
 • Spolupráce při péči o návštěvníky 

Od uchazeče/uchazečky požadujeme: 
 • Ukončené studium nebo srovnatelnou kvalifikaci
 • Dobrou znalost kulturní scény v České republice a Bavorsku
 • Schopnost nadchnout se pro kulturní a přeshraniční témata
 • Vynikající schopnost písemného a ústního vyjadřování v německém jazyce
 • Vynikající komunikativní a organizační schopnosti
 • Vysoká míra vlastní iniciativy a strukturovaný způsob práce
 • Přátelské chování a vstřícnost při jednání s partnery a hosty
 • Schopnost práce v týmu

Nabízíme Vám práci v motivovaném, česko-německém týmu, odměnu na základě tarifní smlouvy TV-L až do max. TV-L 9 a pracoviště ve stavební památce ověnčené cenami v překrásné kulturní a přírodní krajině Hornofalckého lesa.

Sídlo společnosti se nachází v Schönsee. Je vyžádována účast na služebních cestách v rámci Bavorska a Česka a dále nepravidelná / flexibilní pracovní doba (včetně víkendů a svátků). Pracovní místo je na základě závazku na projektu časově omezeno do 31.12.2021.

Přesvědčivé podklady pro žádost o pracovní místo spolu s motivačním dopisem, životopisem a příslušnými doklady zašlete prosím do 28. 5. 2019 do CeBB na: info@cebb.de. V případě dotazů k této pozici se prosím obraťte na ředitelku CeBB, Dr. Veroniku Hofinger (tel. +49 9674 924878).

Rendert Time: 0,048 Sek. | Speicherverbrauch: 3,30 MB / 3,49 MB