Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Aktuelles • Aktuálně

18. Mai 2019

Wie die EU Mehrwert schafft

Unternehmer diskutierten mit Tschechiens Botschafter Podivínský in der IHK über grenzüberschreitende Perspektiven.
Am 1. Mai 2019, feierten Tschechien und seine Nachbarn 15 Jahre EU-Mitgliedschaft. Europa erwartet am 26. Mai eine entscheidende Wahl. Brexit, Populismus, die Haushaltsschwierigkeiten mancher Mitgliedsstaaten und die Migrationsfrage stellen die EU vor große Herausforderungen.

Welche Bedeutung die EU für die Region Ostbayern-Westböhmen heute einnimmt und welchen Mehrwert die grenzüberschreitende Zusammenarbeit für die Unternehmen bietet, darüber diskutierten Unternehmer und Politikvertreter gemeinsam mit Tschechiens Botschafter Tomáš Jan Podivínský am Donnerstag in der IHK Regensburg für Oberpfalz / Kelheim.

„Im richtungsweisenden Europawahljahr möchten wir mit dem Bayerisch-Tschechischen EU-Forum ein starkes Zeichen für Europa setzen“, begrüßte IHK-Präsident Michael Matt die Gäste. „Die EU-Ostererweiterung ist für uns eine beispiellose Erfolgsgeschichte.“ Rund 500 Unternehmen aus dem IHK-Bezirk pflegen Beziehungen mit tschechischen Partnern.

Weit über 100 Firmen sind sogar mit eigenen Niederlassungen in der Region Pilsen vor Ort. „Die Region Ostbayern-Westböhmen ist eine der Nahtstellen, die das Patchwork Europa zusammenhalten“, sagte Matt nicht ohne Stolz im Hinblick auf die Meilensteine der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in der Wirtschaft und bei der Bildung. Die Region schafft Vertrauen für die EU. Was die europäische Integration in der Region bewirkt hat und wo noch Baustellen sind, darüber sprachen Vertreter von Firmen und Institutionen mit Botschafter Podivínský auf dem Podium.

Tschechiens Botschafter stellte fest, dass es den Menschen in Tschechien und hierzulande so gut gehe wie noch nie – dennoch stecke die EU in einer Vertrauenskrise. Hier mache ihm das Engagement der mittelständischen Unternehmen in Ostbayern und Westböhmen Mut. „Wie man Vertrauen schafft, das leben Sie vor“, sagte er den Gästen.

Der Chamer MdB Karl Holmeier griff diesen Gedanken auf und zeigte sich sicher, dass der wirtschaftliche Erfolg der Region in den letzten zehn Jahren der EU zu verdanken sei. „Die Osterweiterung der EU hat zum Aufschwung geführt und dazu, dass Ostbayern heute nicht nur geografisch in der Mitte Europas liegt.“ Als Pionier im Tschechien-Geschäft berichtete IHK-Vizepräsident Thomas Hanauer, Geschäftsführer der emz-Hanauer GmbH & Co. KGaA in Nabburg, von der Bedeutung Tschechiens für sein Unternehmen.

„Wir haben heute in Nabburg 25 Prozent mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als zum Beginn unseres Werks in Westböhmen“, betonte Hanauer und zeigte damit auf, wie durch Investitionen im Nachbarland Synergien beiderseits der Grenze entstanden sind. Dr. Martin Kořínek, Geschäftsführer der Grammer CZ s.r.o. in Tachov, glaubt an die Region: „Wir haben keine Ölförderung, wir haben keine Finanzzentren, aber wir haben in Ostbayern und Westböhmen Mittelständler, die anpacken und von der Basis heraus etwas bewegen.“

Auf Augenhöhe „Auf Augenhöhe miteinander arbeiten, das zeichnet den Erfolg der grenzüberschreitenden Arbeit aus“, so Botschafter Podivínský. Die nationale Politik und die EU könnten hiervon lernen und sie würden damit auch dem tschechischen Volk angesichts seiner Skepsis gegenüber Brüssel entgegenkommen. „Die EU sollte die Rahmenbedingungen schaffen, damit wir miteinander zusammenarbeiten können. Wie wir das machen, das wissen die Regionen selbst gut genug“, warb er für weniger Bürokratie.

Eine Sicht, die IHK-Hauptgeschäftsführer Dr. Jürgen Helmes für die Empfindungen der Menschen und der Wirtschaft in Ostbayern nur bestätigen konnte. Einen persönlichen Einblick in das grenzüberschreitende Leben gab die Prorektorin der Westböhmischen Universität Pilsen Dita Hommerová, die als 15-Jährige Mitte der 90er Jahre zum Schüleraustausch nach Weiden ging. Heute lebt und arbeitet sie auf beiden Seiten der Grenze. Schüleraustausche und vor allem das Lernen der Sprache der Nachbarn, so war sich das Podium einig, seien die entscheidenden Schlüssel, um die Grenzregion in den nächsten Jahren weiter zusammenzubringen.

Über die Vielfalt der grenzüberschreitenden Arbeit berichteten das IHK-Regionalbüro Pilsen, das Bohemicum der Universität Regensburg, das Centrum Bavaria Bohemia in Schönsee, die Tschechische Schule in Regensburg sowie der Jugendaustausch Tandem und die Westböhmische Universität Pilsen mit Informationsständen.

18. Mai 2019

Jak si EU vytvoří většinu

Podnikatelé diskutovali s českým velvyslancem Podivínským  v IHK o přeshraničních perspektivách.
1. května 2019 oslavilo Česko a jeho sousedé 15 let členství v EU. Evropu čekají 26. května rozhodující volby. Brexit, populismus, domácí potíže některých členských zemí a migrační otázka staví před EU velké výzvy.

Jaký význam má dnes EU pro region Východní Bavorsko - Západní Čechy a jakou přidanou hodnotu skýtá firmám přeshraniční spolupráce - o tom diskutovali  ve čtvrtek v IHK Řezno pro Horní Falcko / Kelheim podnikatelé a zástupci politiků spolu s českým velvyslancem v Německu Tomášem Janem Podivínským.

„V roce evropských voleb, které ukáží další směřování, bychom chtěli s Bavorsko-českým fórem EU silně podpořit Evropu", přivítal prezedint IHK Michael Matt hosty. "Rozšíření EU na východ je pro nás bezpříkladným historickým úspěchem." Kolem 500 firem z IHK v tomto kraji spolupracuje s českými partnery.

Podstatně více než sto firem má dokonce své vlastní pobočky v Plzeňském kraji. "Region Východní Bavorsko - Západní Čechy je jedním ze švů, které drží patchwork Evropu pohromadě", řekl Matt ne bez hrdosti s ohledem na milníky přeshraniční spolupráce v oblasti hospodářství a vzdělávání.  Tato oblast vytváří důvěru v EU. Co evropská integrace ovlivnila v tomto regionu a kde se ještě buduje, o tom na pódiu hovořili zástupci firem a institucí s vyslancem Podivínským.

Vyslanec České republiky konstatoval, že se lidem v Česku a Německu daří tak dobře jako ještě nikdy - přesto se EU dostala do krize důvěry. Zde mu dodává odvahu úsilí středních podniků ve Východním Bavorsku a Západních Čechách. "Jak obnovit důvěru, to svým životem ukazujete vy", řekl hostům.
MdB z Chamu Karl Holmeier navázal na tuto myšlenku a vyjádřil přesvědčení, že hospodářských úspěchů regionu v uplynulých deseti letech bylo dosaženo díky EU. "Rozšíření EU na východ vedlo k rozmachu a k tomu, že Východní Bavorsko dnes neleží jen geograficky ve středu Evropy." Jako průkopník v oblasti obchodu s Českem referoval viceprezident IHK Thomas Hanauer, obchodní ředitel emz-Hannauer GmbH & Co. KGaA v Nabburgu, o významu Česka pro jeho podnik.

„Máme dnes v Nabburgu o 25 % pracovníků více než na začátku naší firmy v západních Čechách", zdůraznil Hanauer a poukázal na to, jak investicemi v sousední zemi vznikly na obou stranách hranice synergie. Dr. Martin Kořínek, obchodní ředitel Grammer CZ s.r.o. v Tachově  věří v region: "My netěžíme ropu, nemáme žádná finanční centra, ale máme ve Východním Bavorsku a v západních Čechách střední podnikatele, kteří za to umějí vzít a od základu s tím pohnout."

"Pracovat spolu rovnoprávně, to označuje úspěch přeshraniční práce", řekl vyslanec Podivínský. Celostátní politika a EU by se zde mohly učit a také by tím mohly oponovat českému lidu vzhledem k jeho skepsi vůči Bruselu. "EU by měla vytvořit rámcové podmínky, abychom spolu mohli spolupracovat.  Jak to uděláme,  to ví regiony samy dobře", loboval za méně byrokracie.

Pohled, který hlavní obchodní ředitel IHK Dr. Jürgen Helmes mohl pro vnímání lidí a hospodářství ve Východním Bavorsku jen potvrdit. Svůj osobní pohled na přeshraniční život představila prorektorka Západočeské univerzity v Plzni Dita Hommerová, která absolvovala jako patnáctiletá v 90. letech studentský výměnný pobyt ve Weidenu. Dnes žije a pracuje na obou stranách hranice. Výměnné pobyty studentů a především učení se jazyku sousedů jsou podle všech zúčastněných rozhodujícím klíčem k tomu, aby se příhraniční region v příštích letech dále propojoval.

Zprávu o rozmanitosti přeshraniční práce podali IHK Regionální kancelář v Plzni, Bohemicum Univerzity Řezno, Centrum Bavaria Bohemia v Schönsee, Česká škola  v Řezně a organizace pro výměnu mládeže Tandem na svých informačních stáncích.
Rendert Time: 0,092 Sek. | Speicherverbrauch: 3,31 MB / 3,50 MB