Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Koordinierungsstelle • Koordinační místo

17. April 2019

Deutsch-tschechisches Jugendforum sucht eine/n Koordinator/In.

Das Jugendforum setzt sich aus 15 deutsch- und 15 tschechisch-sprachigen Jugendlichen zusammen, die sich aktiv in den deutsch-tschechischen Beziehungen engagieren. Ziele dieses Forums sind es, jungen Tschech*innen und Deutschen Raum für Begegnung und für gesellschaftliches Engagement zu bieten. Das geschieht in Form von Projekten nach ihrem Interesse in kleineren Arbeitsgruppen. Damit und durch Diskussionen bringen die Teilnehmenden die Perspektive der Jugend in den offiziellen bilateralen Dialog ein. 
Während der 11. Amtsperiode wird das Jugendforum auf vier halbjährlich stattfindenden Plenartreffen zusammenkommen (i.d.R. von Donnerstag bis Sonntag). Darüber hinaus treffen sich die Mitglieder in kleineren Arbeitsgruppen. Das Jugendforum wird seine Tätigkeit im September 2019 in Tschechien aufnehmen.

Nähere Informationen zum Jugendforum unter www.dtjf.de.

Aufgabenbereich:
-> Organisatorische sowie methodische Vor- und Nachbereitung der Plenartreffen in enger Zusammenarbeit mit dem*r zuständigen Koordinator*in auf tschechischer Seite und in Absprache mit dem Sprecher*innenteam des Jugendforums
-> Motivation der Arbeitsgruppen und methodische Begleitung ihrer Projektarbeit
-> Betreuung der einzelnen Arbeitsgruppen
-> Erste*r Ansprechpartner*in für die Mitglieder des Jugendforums und Schnittstelle zwischen Mitgliedern und Trägervereinen

Was solltest du mitbringen:
-> Du bist ein Organisationstalent, bist zuverlässig, arbeitest gern im Team. Du kannst mit unterschiedlichsten Menschen zusammenarbeiten und kommunizierst offen.
-> Du hast bereits Erfahrungen in der Jugendarbeit gesammelt.
-> Du lässt andere Meinungen gelten und bist offen für neue Themen.
-> Du interessierst dich für das Thema der deutsch-tschechischen Zusammenarbeit.
-> Du hast Erfahrung in der Durchführung von Veranstaltungen und der Projektarbeit oder hast Lust, diese zu erlernen.
-> Du bringst Zeit und Engagement im Zeitraum vom September 2019 bis Mai 2021 mit.
-> Tschechischkenntnisse von Vorteil.

Was wir dir bieten:
-> Du sammelst weitere Erfahrungen im Bereich Koordination, Projektleitung (Zeitmanagement, Budgetverantwortung, Planung und Durchführung von größeren Treffen und Veranstaltungen)
-> Du vertiefst Deine Erfahrungen im Bereich Jugendarbeit und arbeitest im Team zusammen mit engagierten jungen Leuten? Du bist Teil eines einzigartigen, langfristigen, binationalen Projekts
-> Du kannst von zu Hause arbeiten (ausgenommen Arbeits-/Plenartreffen) und Dir die Arbeit freigestalten? Du sammelst Kontakte (nicht nur) im deutsch-tschechischen Bereich
-> Aufwandsentschädigung

Erfahrungsgemäß beläuft sich der Arbeitsumfang monatlich auf ca. 80 Stunden während der Amtsperiode (während der Vor- und Nachbereitung der Amtszeit ist es weniger). Zu beachten ist, dass der Aufwand unterschiedlich ist: jeweils vor und nach den Plenartreffen ist am meisten zu tun, in den Zwischenphasen etwas weniger. Hinzu kommen die Arbeitstreffen mit dem Sprecher*innenteam in Deutschland und Tschechien.

Die Auswahlgespräche finden am 18. Mai in Prag statt (Kosten für Anreise und Unterkunft können erstattet werden). Sie werden von den Vorständen des deutschen und tschechischen Trägervereins des Jugendforums geführt.

Wenn ihr euch jetzt angesprochen fühlt, bewerbt euch für die deutsche Seite mit eurem Motivationsschreiben, tabellarischen Lebenslauf und relevanten (Arbeits-)Zeugnissen bei vorstand.dtjf@gmail.com. Wenn ihr bereits ein Deutsch-tschechisches Dreamteam seid, bewerbt Euch gerne als Tandem. Bei Fragen wendet euch gern an Clara-Michaela Dvořák.

Bewerbungen bis zum 30.04.2019 per E-Mail an: vorstand.dtjf@gmail.com

17. April 2019

Česko-německé fórum mládeže hledá koordinátorku / koordinátora.

Fórum mládeže se skládá z 15 českých a 15 německých členů, kteří se aktivně angažují v česko-německých vztazích. Smyslem tohoto grémia je zprostředkovat do oficiálního dialogu mezi Českem a Německem názory mladé generace a nabídnout mladým Čechům a Němcům prostor k setkávání a diskuzi. 
Během 11. funkčního období se Fórum mládeže sejde na čtyřech plenárních zasedáních (zpravidla od čtvrtka do neděle) a vedle toho také v menších pracovních skupinách. Jeho činnost bude zahájena v září 2019 na setkání v Německu.

Více o Fóru mládeže naleznete na webových stránkách www.cnfm.cz.

Náplň práce:
-> organizační a metodická příprava a vyhodnocování setkání Fóra mládeže v úzké spolupráci s koordinátorem/-kou na německé straně a mluvčími Fóra
-> motivace pracovních skupin a metodický doprovod jejich projektové práce
-> organizační podpora pracovních skupin
-> kontaktní osoba pro členy a zajištění komunikace mezi členy Fóra a zřizovatelskými spolky

Uchazeči by měli mít:
-> organizační talent, spolehlivost, schopnost týmové práce, výborné komunikační schopnosti
-> zkušenosti s prací s mládeží
-> zájem o česko-německou spolupráci
-> zkušenosti s organizací akcí a s prací na projektech
-> flexibilitu a angažovanost v období od září 2019 do května 2021
-> Výhodou je znalost němčiny.

Nabízíme:
-> získání nových zkušeností v oblasti koordinace, vedení lidí a práce s mládeží
-> práci v týmu nadšených mladých lidí – dobrovolníků
-> spolupráci na jedinečném dlouhodobém mezinárodním projektu
-> práci z domova (kromě pracovních setkání a plenárních zasedání), možnost zorganizovat si práci podle sebe
-> získání kontaktů (nejen) v česko-německé oblasti
-> finanční odměnu (výše se bude odvíjet od výsledku dotačního řízení)

Podle dosavadních zkušeností připadne na tuto práci přibližně 80 hodin měsíčně během funkčního období (v období před začátkem a po konci funkčního období méně). Je třeba vzít v potaz, že časová náročnost se liší - před a po plenárním zasedání je práce nejvíce a mezi setkáními méně. K tomu je třeba připočítat cesty na plenární zasedání a na pracovní setkání s mluvčími Fóra v Česku a v Německu.

Přijímací pohovor se bude konat 18. května v Praze (náklady za cestu a ubytování mohou být proplaceny). Povede ho předsednictvo německého a českého zřizovatelského spolku.

Čeští zájemci mohou posílat své podklady (strukturovaný životopis, motivační dopis a relevantní doporučení) Heleně Boučkové, předsedkyni spolku Přátelé Česko-německého fóra mládeže z. s., která Vám také ráda zodpoví případné dotazy. Přihlášky v tandemu (tj. současná přihláška dvou osob na místa českého i německého koordinátora) jsou vítány.

Přihlášky posílejte do 30.04.2019 na info@cnfm.cz
Rendert Time: 0,071 Sek. | Speicherverbrauch: 3,30 MB / 3,50 MB