Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Koordinierungsstelle • Koordinační místo

12. April 2019

Bayerisch-Tschechisches Projekt "InKoNa"

"InKoNa”– Interkulturelle Kompetenzen von Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern sucht Promovierende aus Bayern und Tschechien.
Gesucht werden junge Wissenschaftler, die sich in ihrer Forschung dem jeweiligen Nachbarstaat oder grenzüberschreitenden Themen widmen.
Näheres im Downloadbereich unter diesem Artikel.

12. April 2019

Česko-bavorský projekt "InKoNa"

"InKoNa" - zkratka z německého názvu "Interkulturní kompetence vědeckého dorostu" hledá promující z Čech a Bavorska.
Hledají se mladí vědci, kteří se ve svém výzkumu věnují sousednímu státu, nebo přeshraničním tématům.
Bližší informace v oblasti Ke stažení pod tímto článkem. 
Rendert Time: 0,046 Sek. | Speicherverbrauch: 3,29 MB / 3,46 MB