Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Koordinierungsstelle • Koordinační místo

09. April 2019

Sommerschule für slawische Studien in Olmütz

Vom 20. Juli bis zum 18. August 2019 veranstaltet die Palacký-Universität in Olmütz die Sommerschule für slawische Studien.


Die Sommerschule für slawische Studien an der Philosophischen Fakultät der Palacký-Universität in Olmütz (LŠSS FF UP) veranstaltet Tschechischkkurse für ausländische Interessenten. Das Angebot richtet sich an Hochschullehrer, Dozenten, Studierende der tschechischen Sprache und Literatur, Slawisten allgemein, Übersetzer, Journalisten, Geschäftsleute, aber auch an alle, die an der tschechischen Sprache und Kultur Interessiert sind.

Teil des Programms sind sowohl Kurse für absolute Anfänger (A0) als auch für sehr fortgeschrittene Lernende (B2, C1). Bei Interesse bieten wie auch andere slawische Sprachen an, insbesondere Polnisch- oder Russischkurse.

Die Absolventen erhalten auf Grundlage des von ihnen bei den Abschlusstests erzielten Ergebnisses ein Zeugnis (Zertifikat) mit dem Vermerk des erreichten Sprachniveaus. Teilnehmer, die die Abschlusstests nicht bestehen oder den Kurs nicht in voller Länge besuchen, erhalten eine Bestätigung über ihren Kursbesuch an der LŠSS FF UP.

Der Sommerschulkurs ist seit 2018 akkreditiert, d.h. Studierende können bei Erfüllen der oben genannten  Kriterien an ihrer heimatlichen Universität 8 ECTS erhalten.

Mehr Informationen im Downloadbereich unter diesem Artikel.

09. April 2019

Letní škola slovanských studií v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci pořádá od 20. července do 18. srpna 2019 Letní školu slovanských studií.
Letní škola slovanských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (LŠSS FF UP) nabízí zahraničním zájemcům kurzy českého jazyka, které jsou určeny vysokoškolským učitelům, lektorům, studentům českého jazyka a literatury, obecněji zaměřeným slavistům, překladatelům, novinářům, obchodníkům, ale i všem ostatním zájemcům o český jazyk, literaturu a kulturu.

Součástí programu jsou kurzy jak pro úplné začátečníky (A0), tak i pro velice pokročilé studenty (B2, C1).
V případě zájmu nabízíme také kurzy jiných slovanských jazyků, zejména ruštiny a polštiny.

Absolventi obdrží na základě výsledků finálních testů osvědčení (certifikát) s dosaženou jazykovou úrovní. Studenti, kteří u závěrečné zkoušky neuspějí nebo neabsolvují kurz celý, obdrží potvrzení o absolvování kurzu LŠSS FF UP.

Kurz letní školy je od roku 2018 akreditovaný, tzn. studenti, kteří splní dané podmínky, mohou na své domovské univerzitě získat 8 ECTS.

Více informací v sekci download pod tímto článkem.
Rendert Time: 0,042 Sek. | Speicherverbrauch: 3,29 MB / 3,46 MB