Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Aktuelles • Aktuálně

10. April 2019

Beratungsbüro setzt Arbeit bis 2023 fort

Die EUREGIO EGRENSIS Arbeitsgemeinschaft Bayern kann das „Beratungsbüro Oberfranken“ bis 2023 fortsetzen und da-mit die Fördermittelberatung sowie das grenzüberschreitende Netzwerkmanagement weiter ausbauen.
Im Rahmen eines Regionalforums in Schönsee Ende Januar übergab der bayerische Finanz- und Heimatminister Albert Füracker einen Förderbescheid über rund 580.000 Euro an Euregio-Präsidentin Dr. Birgit Seelbinder.

Das Beratungsbüro mit zwei Personal-stellen besteht seit 2016 und ist ein Projekt des bayerisch-tschechischen Entwicklungsgutachtens. Zu den Aufgaben gehören u. a. die Beratung über europäische Fördermittel in ganz Oberfranken und in der nördlichen Oberpfalz, der Ausbau der Sprachkompetenz im Grenzraum und die Intensivierung des bayerisch-tschechischen Netzwerks.

Zum 1. April kam es im Beratungsbüro zu einem Mitarbeiter-wechsel: Monika Langová hat das Euregio-Team verlassen, Magdalena Becher kommt als Verstärkung für das grenzüberschreitende Netzwerkmanagement neu hinzu. Die EU-Fördermittelberatung hat nach wie vor Robert Jodlbauer inne.

Insgesamt fördert das Finanz- und Heimatministerium in den nächsten Jahren sieben Grenzraumprojekte mit einem Gesamtvolumen von über 3 Millionen Euro. Im Rahmen des Regionalforums unterzeichneten Staatsminister Füracker und die tschechische Ministerin für Regionalentwicklung, Klára Dostálová, eine Absichtserklärung zur weiteren Zusammenarbeit. 

Quelle: Newsletter 2/2019 der Euregio Egrensis

10. April 2019

Poradenská kancelář pokračuje v práci do roku 2023

EUREGIO EGRENSIS, Pracovní sdružení Bavorsko může pokračovat v práci "Poradenské kanceláře pro Horní Falc" do roku 2023 a tím dále rozšířit poradenství v oblasti dotací i přeshraničního síťového managementu.
V rámci regionálního fóra v Schönsee koncem ledna předal bavorský ministr financí a domoviny Albert Füracker prezidentce Euregia Dr. Birgit Seelbinder rozhodnutí o přidělení dotace ve výši zhruba 580.000 eur.

Poradenská kancelář s dvěma pracovními místy existuje od roku 2016 a je projektem Česko-bavorské rozvojové expertízy. K úkolům patří mj. poradenství o evropských prostředcích finanční podpory v celé oblasti Horních Franků a Severní Horní Falce, rozšíření jazykové kompetence v pohraničí a intenzivnější využívání česko-bavorské sítě.

K 1. dubnu došlo v poradenské kanceláři k výměně pracovnic: Monika Langová opustila tým Euregia, nově se k němu přidá Magdalena Becher jako posila pro management přeshraniční sítě. Poradenství o finančních podporách EU má nadále na starosti Robert Jodlbauer.

Ministerstvo financí a domoviny podpoří celkem v příštích letech sedm projektů pro pohraničí v celkovém objemu přes 3 miliony Euro. V rámci regionálního fóra podepsali státní ministr Füracker a česká ministryně pro regionální rozvoj, Klára Dostálová prohlášení o úmyslu další spolupráce.

Zdroj: Newsletter 2/2019 der Euregio Egrensis
Rendert Time: 0,070 Sek. | Speicherverbrauch: 3,29 MB / 3,49 MB