Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Aktuelles • Aktuálně

31. März 2019

Karlspreis für Charlotte Knobloch

Die Vorsitzende der Israelitischen Kultusgemeinde von München und Oberbayern und ehemalige Präsidentin des Zentralrates der Juden in Deutschland, Charlotte Knobloch, erhält am Freitag vor Pfingsten den Europäischen Karlspreis der Sudetendeutschen.
Der Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe, der Europapolitiker Bernd Posselt, bezeichnete es als „große Ehre für unsere Gemeinschaft, dass Frau Knobloch diesen Preis für ihre Verdienste um eine gerechte Völkerordnung in Mitteleuropa annimmt. Sie ist eine unerschrockene Kämpferin gegen Nationalismus, Populismus sowie jede Form von Extremismus.“ Damit zähle sie „zu den herausragenden Baumeistern unserer Demokratie sowie der europäischen Einigung.“ Posselt unterstrich, dass Charlotte Knobloch „zu den völkerverbindenden und die Menschen zusammenführenden positiven Leitfiguren unseres Gemeinwesens gehört, obwohl sie vor dem Hintergrund des Holocaust allen Grund hätte, verbittert zu sein. Sie hat aber im Gegensatz dazu durch die Errichtung eines weithin ausstrahlenden Jüdischen Zentrums in München ein Zeichen des Vertrauens in die Zukunft gesetzt, für das auch wir Sudetendeutsche als Vierter Stamm Bayerns zutiefst dankbar sind.“
Die Verleihung des Karlspreises findet am Freitag, den 7. Juni, nachmittags im Historischen Sitzungssaal des „Immerwährenden Reichstages“ des Heiligen Römischen Reiches in Regensburg statt, der, so Posselt, „so etwas wie ein Vorläufer des Europäischen Parlamentes war.“ Am Pfingstwochenende schließt sich dann der 70. Sudetendeutsche Tag in der Regensburger Donau-Arena an. Unter den bisherigen Trägern des Europäischen Karlspreises der Sudetendeutschen waren fast alle bayerischen Ministerpräsidenten von Wilhelm Hoegner über Alfons Goppel und Franz-Josef Strauß bis hin zu Horst Seehofer, große sudetendeutsche Politiker wie der bayerische SPD-Vorsitzende Volkmar Gabert und der Mitbegründer der Grünen Milan Horáček, Persönlichkeiten der tschechischen Zivilgesellschaft wie Bischof Josef Koukl und der ehemalige Sprecher der Freiheitsbewegung Charta 77 Petr Uhl, sowie Repräsentanten der verschiedenen Religionsgemeinschaften wie der Wiener Kardinal Christoph Schönborn und der jüdische Schriftsteller, Maler und Holocaust-Überlebende Max Mannheimer.

31. März 2019

Karlova cena pro Charlotte Knobloch

Předsedkyně izraelitské náboženské obce Mnichova a Horního Bavorska a bývalá předsedkyně Centrální rady Židů v Německu, Charlotte Knobloch, obdrží v pátek před svatodušními svátky Evropskou Karlovu cenu Sudetských Němců.
Mluvčí sudetoněmecké menšiny, evropský politik Bernd Posselt, to označil jako "velkou čest pro naše společenství, že paní Knobloch přijme tuto cenu za své zásluhy o spravedlivé postavení menšin ve Střední Evropě. Je neohroženou bojovnicí proti nacionalizmu, populizmu a každé formě extremizmu." Tím patří "k výjimečným stavitelům naší demokracie jakož i evropského sjednocení." Posselt podtrhl, že Charlotte Knobloch patří k národy a lidi spojujícím vůdčím pozitivním postavám naší pospolitosti, i když by s ohledem na holocaust měla dost důvodů být zahořklá. Ona ale na rozdíl od toho dala zřízením daleko vyzařujícího Židovského centra v Mnichově do budoucna signál důvěry, za které jsme i my, Sudetští Němci, jakožto čtvrtý kmen Bavorska, hluboce vděčni."

Udělení Karlovy ceny se koná v pátek 7. června, odpoledne v Historickém zasedacím sále "Stálého říšského sněmu" Svaté říše římské v Řeznu, který, jak řekl Posselt, "byl něco jako předchůdce Evropského parlamentu. O svatodušním víkendu pak na to naváže 70. Sraz sudetských Němců v řezenské Dunajské aréně. Mezi dosavadními nositeli Evropské Karlovy ceny Sudetských Němců byli téměř všichni bavorští ministerští předsedové od Wilhelma Hoegnera přes Alfonse Goppela a Franz-Josefa Strauße až po Horsta Seehofera, velcí sudetoněmečtí politici, jako bavorský předseda SPD Volkmar Gabert a spoluzakladatel Zelených Milan Horáček, osobnosti české občanské společnosti jako biskup Josef Koukl a bývalý mluvčí hnutí svobody Charta 77 Petr Uhl i reprezentanti různých náboženských společenství jako vídeňský kardinál Christoph Schönborn a židovský spisovatel, malíř a přeživší holocaustu Max Mannheimer.
Rendert Time: 0,070 Sek. | Speicherverbrauch: 3,30 MB / 3,49 MB