Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Koordinierungsstelle • Koordinační místo

25. März 2019

Info- und Austauschtag in Aussig

Am 10. April 2019 findet in Aussig (Ústí nad Labem) ein Info- und Austauschtag für alle Trägerorganisationen, Kita-Leiter/-innen und Erzieher/-innen, die sich für die deutsch-tschechische Zusammenarbeit in Vorschuleinrichtungen interessieren.
Bei dieser Veranstaltung informieren Tandem-Mitarbeiterinnen, Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds und Euregio Elbe/Labe über die Möglichkeiten der Finanzierung der deutsch-tschechischen Projekte.

Außerdem wird ein Beispiel aus der Praxis – wie eine Kita-Partnerschaft entsteht und funktioniert – vorgestellt. Es darf nicht die deutsch-tschechische Sprachanimation sowie Raum zum Kontakteknüpfen und zum Austausch mit Gleichgesinnten fehlen.

Die Kenntnisse der tschechischen Sprache sind nicht nötig, der Info- und Austauschtag wird simultan gedolmetscht.
Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos. Die Anmeldung funktioniert online und ist bis 31.3.2019 möglich. Hier direkt der Link zum Anmeldeformular.

Weitere Informationen und das Programm des Infotags befinden sich auf der Tandemwebseite www.tandem-org.de oder www.nachbarwelten.info.

25. März 2019

Den výměny zkušeností a informací v Ústí nad Labem

Dne 10. dubna 2019 se koná v Ústí nad Labem Den výměny zkušeností a informací pro všechny organizace provozující školky, jejich vedoucí a vychovatele, kteří se zajímají pro česko-německou spolupráci v předškolních zařízeních.
Při této akci budou pracovnice koordinačního centra Tandem, Česko-německého fondu budoucnosti a sdružení Euregio Elbe/Labe informovat o možnostech financování česko-německých projektů.

Kromě toho bude prezentován příklad z praxe, jak vzniká a funguje partnerství Kita. Nebude přitom chybět ani česko-německá jazyková animace nebo prostor k navazování kontaktů a k rozhovorům se stejně smýšlejícími.

Znalosti českého jazyka nejsou nutné, Den výměny zkušeností a informací bude simultánně tlumočen. Účast na akci je bezplatná. Přihlašování funguje online a je možné do 31. 3. 2019Zde je přímý odkaz na přihlašovací formulář.

Další informace a program informačního dne se nacházejí na webové stránce Tandemu  www.tandem-org.de nebo na adrese www.nachbarwelten.info.
Rendert Time: 0,095 Sek. | Speicherverbrauch: 3,29 MB / 3,46 MB