Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Pressemitteilungen • Tiskové zprávy

06. Juni 2019

KulturTipps für West- und Südböhmen und für Ostbayern für den Zeitraum vom 06.06. bis zum 12.06.2019

Im Zeitraum von Donnerstag bis Mittwoch bieten die bayerischen und tschechischen Nachbarregionen einige interessante Veranstaltungen. Das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) stellt wöchentlich eine Übersicht der interessantesten Veranstaltungen in den KulturTipps zusammen.
Oberfranken
Farbradierungen von Evi Remer sind momentan im Ökologisch-Botanischen Garten der Universität Bayreuth ausgestellt.  


Karlsbader Bezirk          
Die Wanderausstellung: Die Schaleks – eine mitteleuropäische Familie ist ab Montag, 10. Juni, ab 19:00 Uhr auf Burg Seeberg und Museum in Eger zu betrachten.


Oberpfalz
Bereits der 13. Regensburger Antikmarkt wird von der Stadtmarketing Regensburg GmbH am Sonntag, 09. Juni, ab 9:00 Uhr organisiert.

Eric Milnes spielt im Jazzclub Regensburg e.V. im Kulturzentrum "Leerer Beutel" L’Harmonie des Saisons. Darauf können sich Beatles Fans am Montag, 10. Juni, um 20:00 Uhr freuen.


Pilsner Bezirk
Ein Lehrerkonzert der Jindřich-Jindřich-Kunstgrundschule wird vom Städtischen Tourist-Informationsservice in Domažlice/Taus am Montag, 10. Juni, um 19:00 Uhr angeboten. 

Auf Burg Velhartice in Kolinec läuft zurzeit die Ausstellung im Dienste des Königs - Buschek von Welhartitz in der europäischen Diplomatie des 14. Jahrhunderts.


Niederbayern
Eine Wanderung zur Tussetkapelle mit Zugfahrt beginnt am Donnerstag, 06. Juni, um 10:00 Uhr vom Info-Haus Grenzübergang Haidmühle (CZ).

Der Bild-Werk Frauenau e.V. bietet Glas- und Kunstkurse in der Internationalen Sommerakademie an. Ein achttägiger Kurs beginnt ab Samstag, 08. Juni, 10:00 Uhr.


Südböhmischer Bezirk
Das Kulturzentrum der Stadt Písek organisiert das Stadtfest Písek hautnah von Freitag, 07. Juni bis Samstag, 08. Juni mit allerlei Unterhaltung. 

Am Donnerstag, 06. Juni ist der letzte Tag der Hussitentage in Housa - Mühle - Freilichtmuseum über die Hussitenkriege und das mittelalterliche Leben in Tabor. Nicht verpassen.

06. Juni 2019

Tipy na kulturní­ akce v západní­ch a jižní­ch Čechách a ve Východním Bavorsku na období­ od 6. 6. do 12. 6. 2019

V období od čtvrtka do středy nabízejí České a bavorské sousední regiony několik zajímavých akcí. Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) sestavuje týdně v těchto kulturních tipech přehled nejzajímavějších akcí. 
Horní Franky
Barevné rytiny Evi Remer jsou momentálně výstaveny  v Ekologicko-botanické zahradě Univerzity Bayreuth.


Karlovarský kraj
Putovní výstava: Schalekovi – středoevropská rodina je k vidění od ponděle 10. června od 19:00 hod. na Hradu Seeberg a muzeum v Chebu.


Horní Falc
13. řezenské trhy starožitností budou organisovány Městském marketingem Regensburg s.r.o. v neděli 9. června od 9:00 hod.

Eric Milnes hraje v Jazzclubu Regensburg e.V. v kulturním centru "Leerer Beutel"  L’Harmonie des Saisons. Na to se můžou těšit fanouši Beatles v ponděli 10. června v 20:00 hod.
 

Plzeňský kraj
Učitelský koncert ZUŠ Jindřicha Jindřicha bude nabizen Městském informačním centrem Domažlice v ponděli 10. června v 20:00 hod.

Na Hradě Velhartice v Kolince probíha nyní výstava Ve službách krále - Buškové z Velhartic v evropské diplomacii 14. století.


Dolní Bavorsko
Pěší vycházka ke Stožecké kapli s projížďkou vlakem začíná v čtvrtek 6. června v 10:00 hod. od Informačního centra na hraničním přechodu Haidmühle (CZ).

Bild-Werk Frauenau e.V. nabízí Kurzy sklářství a umění v Mezinárodní letní akademii. Osmidenní kurz začíná od soboty 8.
června 10:00 hod.


Jihočeský kraj
Centrum kultury města Písek organisuje městskou slavnosti Dotkni se Písku od pátku 7. června do soboty 8. června s rozmanitou zábavou.

V čtvrtek 6. června je poslední den Husitských dnů na Housově mlýně - skanzen husitského válečnictví a středověkého způsobu života v Táboře. Nepropást.

Fotogalerie • Fotogalerie

04.-06.06.2019 | Hussitentage | Husitské dny
06.06.2019 | Wanderung zur Tussetkapelle | Pěší vycházka ke Stožecké kapli
07.-08.06.2019 | Písek hautnah - Stadtfest 2019 | Dotkni se Písku - městská slavnost 2019
08.-15.06.2019 | Glas- und Kunstkurse in der Internationalen Sommerakademie | Kurzy sklářství a umění v Mezinárodní letní akademii
09.06.2019 | 13. Regensburger Antikmarkt | 13. řezenské trhy starožitností
10.06.2019 | L’Harmonie des Saisons
19.04.-28.10.2019 | Die Ausstellung im Dienste des Königs - Buschek von Welhartitz in der europäischen Diplomatie des 14. Jahrhunderts | Výstava Ve službách krále - Buškové z Velhartic v evropské diplomacii 14. století
03.03.-30.06.2019 | Farbradierungen von Evi Remer | Barevné rytiny Evi Remer
10.06.-31.07.2019 | Wanderausstellung: Die Schaleks – eine mitteleuropäische Familie | Putovní výstava: Schalekovi – středoevropská rodina
Rendert Time: 0,051 Sek. | Speicherverbrauch: 3,31 MB / 3,52 MB