Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Pressemitteilungen • Tiskové zprávy

09. Mai 2019

KulturTipps für West- und Südböhmen und für Ostbayern für den Zeitraum vom 09.05. bis zum 15.05.2019

Im Zeitraum von Donnerstag bis Mittwoch bieten die bayerischen und tschechischen Nachbarregionen einige interessante Veranstaltungen. Das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) stellt wöchentlich eine Übersicht der interessantesten Veranstaltungen in den KulturTipps zusammen.
Oberfranken
RARITÄTEN AUF DEN TISCH – Expertisentag mit dem Kuratorenteam: Hier darf jeder sein eigenes Porzellan zum Porzellanikon - Staatliches Museum für Porzellan, Hohenberg am Donnerstag, 09. Mai, ab 10:00 Uhr mitbringen und Informationen dazu erfahren.

Das Andere Museum in Bayreuth zeigt derzeit die Ausstellung Napoleon. Eine Annäherung zum 250. Geburtstag.


Karlsbader Bezirk          
Zurzeit kann man in der Ausstellung „Sven Hammerbeck - Nepal“ im Stadtmuseum Františkovy Lázně (Franzensbad) Bilder aus 30 Jahren Nepalreisen des Autors auf sich einwirken lassen. 


Oberpfalz
Eine Wanderung auf der Goldenen Straße vom Geschichtspark Bärnau-Tachov aus wird am Sonntag, 12. Mai, um 11:00 Uhr bis nach Tschechien und zurück unternommen.

Im Theater am Bismarckplatz in Regensburg wird es am Freitag, 10. Mai, um 20:00 Uhr mit dem Omer Klein Trio orientalisch-jazzig. 


Pilsner Bezirk
Beim Konzert zur Eröffnung der touristischen Saison in der Reithalle in Světce, Tachov (Tachau) treten am Sonntag, 12. Mai, um 15:00 Uhr zwei Ensembles auf.

Im Amphitheater Lochotín spielt die Musik, und zwar bei der Pilsener Maifeier "Majáles" 2019 am Samstag, 11. Mai, ab 12:00 Uhr.


Niederbayern
Den GRATIS COMIC TAG bei Bücher Pustet Passau am Samstag, 11. Mai, ab 9:00 Uhr sollte man nicht verpassen.

In der Galerie am Museum, Frauenau läuft zurzeit die Ausstellung The Journeyman von Mark Agnus, in der Werke aus Glas zu bewundern sind.


Südböhmischer Bezirk
In der Ausstellung Köpfe von Vlastimil Teska in der Galerie Hrozen in Budweis sind noch bis Dienstag, 14. Mai, 17:00 Uhr Porträts in Mezzotinto zu bestaunen.

09. Mai 2019

Tipy na kulturní­ akce v západní­ch a jižní­ch Čechách a ve Východním Bavorsku na období­ od 9. 5. do 15. 5. 2019

V období od čtvrtka do středy nabízejí České a bavorské sousední regiony několik zajímavých akcí. Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) sestavuje týdně v těchto kulturních tipech přehled nejzajímavějších akcí. 
Horní Franky
RARITY NA STŮL - den expertýz  s týmem kurátorů: Káždý může přinést svůj porcelán k Porzellanikonu - Staatliches Museum für Porzellan, Hohenberg v čtvrtek 9. máje od 10:00 hod. a dostat informace k tomu.

Další muzeum v Bayreuthu ukaže toho času výstavu Napoleon. Přiblížení k 250. narozenenám.


Karlovarský kraj
Nyní je možné na Výstavě "Sven Hammerbeck - Nepál" v Městském muzeu Františkovy Lázně obrazy z 30 let cesty do Nepalu autora nechat na sebe působit.


Horní Falc
Putování po Zlaté stezce od Historického parku Bärnau-Tachov do Čech a zpatky se bude konat v neděli 12. máje od 9:00 hod.

V Divadle na Bismarckplatz v Řezně to bude v pátek 10. máje v 20:00 hod. s Omer Klein Trio orientálně jazzové.


Plzeňský kraj
Při Koncertě k zahájení turistické sezóny v  Jízdárně ve Světcích, Tachov vystoupí v neděli 12. máje um 15:00 hod. dva soubory.

V Lochotínském amfiteátru hraje hudba, a to při Plzeňský majáles 2019 v sobotu 11. máje od 12:00 hod. 


Dolní Bavorsko
Den GRATIS COMIC v Knihkupectví Pustet Pasov v sobotu 11. máje v 12:00 hod. se nesmí být promeškán.

V Galerii u muzea, Frauenau proběhá nýni výstava The Journeyman Marka Agnuse, kde jsou díla ze skla k obdivování.


Jihočeský kraj
Na výstavě Hlavy Vlastimila Tesky v Galerii Hrozen v Českých Budějovicích jsou až do úterý 14. máje 17:00 hod. portréty v mezzotintě k vidění.

Fotogalerie • Fotogalerie

24.04.-14.05.2019 | Köpfe von Vlastimil Teska in der Galerie Hrozen | Hlavy Vlastimila Tesky v Galerii Hrozen
24.02.-15.08.2019 | Napoleon. Eine Annäherung | Napoleon. Přiblížení
03.05.-16.06.2019 | Ausstellung „Sven Hammerbeck - Nepal“ | Výstava "Sven Hammerbeck - Nepál"
06.04.-06.07.2019 | The Journeyman
09.05.2019 | RARITÄTEN AUF DEN TISCH – Expertisentag mit dem Kuratorenteam | RARITY NA STŮL - den expertýz s týmem kurátorů
10.05.2019 | Omer Klein Trio
11.05.2019 | Pilsener Maifeier "Majáles" 2019 | Plzeňský majáles 2019
11.05.2019 | GRATIS COMIC TAG | Den GRATIS COMIC
12.05.2019 | Wanderung auf der Goldenen Straße | Putování po Zlaté stezce
12.05.2019 | Konzert zur Eröffnung der touristischen Saison | Koncert k zahájení turistické sezóny
Rendert Time: 0,048 Sek. | Speicherverbrauch: 3,31 MB / 3,52 MB