Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Aktuelles • Aktuálně

15. März 2019

Grenznah - Gespräche in Plan und Tirschenreuth

Im Rahmen des Projektes "Gründung eines Museums sowie von Kultur- und Freizeiträumen im ehemaligen Münzhaus der Familie Schlick", gefördert durch den Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds, entstanden Gespräche, die nun Jan Šícha als Sammelwerk in einem Buch veröffentlichte.
Auf bbkult.net werden in den nächsten Wochen schrittweise alle 18 Gespräche aus diesem Buch in der Rubrik "Blog" veröffentlicht.
Hier geht es zum Blog "Grenznah".

15. März 2019

Na pomezí - rozhovory v Plané a Tirschenreuthu

V rámci projektu "Založení muzea a kulturního volnočasového prostoru v někdejší šlikovské mincovně", který podpořil Česko-německý fond budoucnosti, vznikli rozhovory, které nyní Jan Šícha zveřejnil jako sbírku ve své nové knize.
Na portálu bbkult.net bude v příštích týdnech postupně zveřejňováno všech 18 rozhovorů z této knihy, a to v rubrice "Blog".
Zde se dostanete na blog "Na pomezí"
Rendert Time: 0,075 Sek. | Speicherverbrauch: 3,29 MB / 3,48 MB