Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Aktuelles • Aktuálně

14. März 2019

Podiumsdiskussion: Sprechen wir über Europa!

Wohin steuert Europa? Zwei Monate vor der Wahl zum Europäischen Parlament lädt die OTH Amberg-Weiden zur Podiumsdiskussion ein. Zwei Experten sprechen am 20. März in der Hochschule am Standort Weiden über die Zukunft des Staatenbundes.

Europa durchläuft einen Wandel: Brexit, erstarkender Nationalismus oder Eurokrise stellen den Staatenbund vor zahlreiche Herausforderungen. Wie ist der Zustand der EU? Und wie wird sich das europäische Projekt entwickeln? Daniel Herman, tschechischer Kulturminister a. D. und Vorsitzender der sdružení Ackermann-Gemeinde, und Prof. Dr. Matthias Riedl von der Central European University (CEU) in Budapest wagen einen Blick in die Zukunft.
Prof. Dr. Matthias Riedl leitet an der CEU ein Studienprogramm in politischer Ideengeschichte. Da er seit über zwölf Jahren in Ungarn lebt und arbeitet, ist er gut mit den politischen Diskursen in Mittel- und Osteuropa vertraut.

Daniel Herman war von Anfang 2014 bis Oktober 2018 tschechischer Kulturminister. Für sein grenzüberschreitendes Engagement zwischen Deutschland und Tschechien wurde ihm 2016 der Kunstpreis zur deutsch-tschechischen Verständigung und 2018 der Preis „Stavitel mostů / Brückenbauer“ des Vereins Bavaria Bohemia e.V. verliehen.
Der Eintritt ist frei.
Interessierte können sich hier anmelden: www.oth-aw.de/europa

14. März 2019

Panelová diskuze: Mluvme o Evropě!

Kam směřuje Evropa? Dva měsíce před volbami do Evropského parlamentu zve vysoká škola OTH Amberg-Weiden na panelovou diskuzi. Dva odborníci budou 20. března na vysoké škole v její weidenské části hovořit o budoucnosti tohoto společenství států.

Europa prochází velkou změnou: brexit, sílící nacionalismus nebo evropská krize staví Evropskou unii před velké množství výzev. Jaký je stav EU? A jak se bude vyvíjet evropský projekt? Daniel Herman, bývalý ministr kultury a předseda sdružení Ackermann-Gemeinde, a Prof. Dr. Matthias Riedl z Central European University (CEU) v Budapešti se osmělí nahlédnout do budoucnosti.
Prof. Dr. Matthias Riedl garantuje na CEU studijní program Politická teorie. Jelikož již více než dvanáct let žije a pracuje v Maďarsku, je dobře obeznámen s politickou situací ve střední a východní Evropě. 

Daniel Herman byl od začátku roku 2014 do října 2018 českým ministrem kultury. Za jeho přeshraniční působení mezi Českou republikou a Německem mu byla v roce 2016 udělena Umělecká cena česko-německého porozumění a v roce 2018 cena „Stavitel mostů / Brückenbauer“ spolku Bavaria Bohemia e.V.
Vstup volný.
Zájemci se mohou hlásit zde: www.oth-aw.de/europa

Fotogalerie • Fotogalerie

Sprechen wir über Europa | Mluvme o Evropě
Matthias Riedl |
Daniel Herman |
Rendert Time: 0,043 Sek. | Speicherverbrauch: 3,30 MB / 3,46 MB