Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

15. März 2019

Bayerisch-Böhmischer Genussgipfel auf Burg Wernberg

Die Burg Wernberg veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ein festliches Event der Extraklasse mit Kulinarik, Kunst und Kultur. Sechs himmlische Gänge, ein Festtag für alle Sinne und ein Tag für all jene, die kulinarisch und kulturell gerne über den eigenen Tellerrand hinausschauen. Küchenchef Robert Morgan und der tschechische Sternekoch Oldřich Sahajdák servieren den Gästen ein Erlebnis vom Feinsten.
Mit dem ersten Bayerisch-böhmischen Genussgipfel eröffnet sich am Sonntag, 28. April 2019 eine spannende Reihe köstlich kultureller Highlights. Im Fokus: Kulinarik, Kunst und Kultur einer vielseitigen Region – aus der Oberpfalz und aus Böhmen. Zwei Meisterköche in Aktion. Die Gäste können den beiden an den Kochstationen in den Sälen der Burg Wernberg über die Schulter schauen und live mitverfolgen, wie die raffinierten, regional inspirierten Köstlichkeiten entstehen.

Zum Auftakt startet der Genussgipfels mit einer Vernissage um 11 Uhr im Kaminsaal. Hier treffen Werke einer regionalen Bildhauerin auf die Kunst eines malenden Kollegen aus dem Nachbarland. Beide Künstler werden anwesend sein. Auch musikalisch ist für Feinstes gesorgt.

Gegen 12 Uhr geht es in den Fürstensaal, wo ein fünfköpfiges Streicherensemble aus Tschechien die kulinarischen Gaumenfreuden mit klassischen Stücken begleitet.

Zwei Meister, ein Menü, sechs Gänge – Küchenchef Robert Morgan und Gastkoch Oldřich Sahajdák aus Prag verwöhnen ihre Gäste und zaubern zusammen ein sechsgängiges Menü der Spitzenklasse hervor.

Sternekoch Oldřich Sahajdák aus Prag
Für die kulinarischen Highlights hat Küchenchef Robert Morgan seinen tschechischen Kollegen Oldřich Sahajdák eingeladen. Nach Gastspielen in internationalen Küchen in Europa und den USA kehrte Oldřich Sahajdák in seine Heimat zurück. Genauer gesagt: nach Prag, wo er seit Herbst 2006 die kulinarischen Geschicke des Restaurants La Degustation Bohême Bourgeoise lenkt. Der Lohn: Seit 2018 kann sich sein Restaurant, das mitten in der Prager Altstadt liegt, über einen der begehrten Michelin-Sterne freuen. Inspiriert von der tschechischen Küche und der des österreichisch-ungarischen Kaiserreichs, kombiniert Spitzenkoch Sahajdák kulinarische Tradition mit modernen Techniken. Dabei legt er – ebenso wie unser Küchenchef Robert Morgan – großen Wert auf feinste regionale Produkte. Umso spannender, welche Köstlichkeiten die beiden Spitzenköche im kulinarischen Zusammenspiel auf Ihre Teller zaubern werden.

Bildhauerin Hanna Regina Uber aus Amberg
Als ausstellende Künstlerin, die die Oberpfalz vertritt, konnte Hanna Regina Uber aus Amberg gewonnen werden. Bei der Bildhauerin Uber überrascht der Zug zu archaischer Strenge, zu abstrakter Reduktion, zu wilder Gebärde und heftigem Ausdruck. Sie gibt und weist einem Körper Bedeutung zu und schafft Objektionen. Die 1964 in Stuttgart geborene Bildhauerin lebt und arbeitet in einem historischen Pfarrhof bei Amberg. In den letzten Jahren war sie künstlerisch auch verstärkt im öffentlichen Bereich tätig.

Künstler Ondřej Maleček aus Prag
Als Künstler, der das Nachbarland Tschechien vertritt, ist Ondřej Maleček mit von der Partie. Der 1977 in Prag geborene Künstler studierte an der Prager Universität für angewandte Kunst. In seiner Kunst sieht er sich einer verbalen Bildsprache, den Klassikern der tschechischen Romantik und einer neuartigen Topografie nahe. Damit ist Neoromantisches wichtiger Bestandteil seiner malerischen Poetik. Melancholische Ecken und Winkel in der Natur, verlassene Orte oder dramatische Landschaften beleuchtet er in seinen Arbeiten mit einer ausgeprägten naivierenden Morphologie. Maleček lebt und arbeitet in Prag.

Das Sedláček Quartet aus Prag
Das Sedláček Quartet mit Homebase Prag macht Kammermusik mit Leib und Seele. Mit seinem klassischen Repertoire war das Quartett sowohl auf nationalen als auch internationalen Bühnen und Festivals vertreten. Die vielen Auftritte ebenso wie begehrte Auszeichnungen sind Zeichen für die musikalische Meisterschaft des inzwischen aus fünf Musikern bestehenden Ensembles. So haben sie etwa 2016 den Preis der Tschechischen Kammermusikgesellschaft und 2014 den Wettbewerb der Karol Szymanowski International Competition im polnischen Katowice gewonnen. Ihr Repertoire reicht von Mozart und Dvorak bis zu unbekannten Werken tschechischer Komponisten.

Bayerisch-böhmischer Genussgipfel 
am Sonntag, 28. April 2019 | 11 Uhr
  • 11 Uhr: Vernissage im Kaminsaal
  • 12 Uhr: 6-Gänge-Menü mit korrespondierenden Weinen und Musik im Fürstensaal Preis pro Person inkl. 6-Gänge-Menü, korrespondierende Getränke, Aperitif, Ausstellung & Live-Musik: 168,00 EUR

Reservierung bei der Burg Wernberg unter Tel.: 09604 939 135 oder per E-Mail unter hotel@burg-wernberg.de

15. März 2019

Česko-bavorský „gurmetský vrchol“ na hradě Wernberg

Hrad Wernberg pořádá ve spolupráci s Centrem Bavaria Bohemia (CeBB) prvotřídní slavnostní událost s kulinařinou, uměním a kulturou. Šest úchvatných chodů, slavnost pro všechny smysly a skvěle strávený den pro ty, kdo, co se kulinářského umění a kultury týče, vidí za okraj talíře. Šéfkuchař Robert Morgan a český kuchař oceněný michelinskou hvězdou Oldřich Sahajdák naservírují hostům výběr toho nejlepšího.
První Česko-bavorský „gurmetský vrchol“ zahajuje v neděli 28. dubna 2019 lákavou sérii znamenitých kulturních zážitků. V centru pozornosti stojí kulinařina, umění a kultura rozmanitého regionu - z Horní Falce a Čech.
Dva mistři kuchaři v akci. Hosté mohou oběma nahlédnout pod ruce, když budou vařit u kuchařských pultů v sálech hradu Wernberg a sledovat, jak pro ně vznikají rafinované, regionálně inspirované pochoutky.

Tento „gurmetský vrchol" začne v 11 hodin vernisáží v krbovém sále „Kaminsaal". Zde se setkají díla regionální sochařky s uměním malířského kolegy ze sousední země. Oba umělci se vernisáže sami zúčastní. Nebude nouze ani o hudební lahůdku.

Kolem 12. hodiny v knížecím sále „Fürstensaal" doplní kulinářské delikatesy na talířích klasickou hudbou pětičlenný smyčcový ansámbl z Česka.

Dva mistři, jedno menu, šest chodů - šéfkuchař Robert Morgan a hostující kuchař Oldřich Sahajdák z Prahy budou hosty rozmazlovat šestichodovým menu na špičkové úrovni, které společně vykouzlí.


Kuchař oceněný michelinskou hvězdou Oldřich Sahajdák z Prahy
Na kulinářské pochoutky si šéfkuchař Robert Morgan pozval svého českého kolegu Oldřicha Sahajdáka. Po hostování v mezinárodních kuchyních v Evropě a USA se vrátil Oldřich Sahajdák zpět do vlasti. Přesněji řečeno do Prahy, kde od podzimu 2006 vede s kulinářským umem restauraci La Degustation Bohême Bourgeoise. Odměnou mu je, že se jeho restaurace může od roku 2018 pyšnit vytouženou michelinskou hvězdou. Oldřich Sahajdák, který se inspiruje českou kuchyní a rakousko-uherským císařstvím, kombinuje kulinářské tradice s moderními technikami. Při tom - stejně jako místní šéfkuchař Robert Morgan - klade velký důraz na nejvybranější regionální produkty. O to více se hosté mohou těšit na to, jaké delikatesy oba špičkoví kuchaři vykouzlí v kulinářské souhře na jejich talířích. 

Sochařka Hanna Regina Uber z Amberku
Horní Falc bude umělecky zastoupena vystavující umělkyní Hannou Reginou Uber z Amberku. - Překvapí u ní tíhnutí k archaické tvrdosti, abstraktní redukci, divokým gestům a bouřlivému výrazu. Přikládá velký význam tělu a přisuzuje mu lidské vlastnosti. Tato sochařka, narozená roku 1964 ve Stuttgartu žije a pracuje v historickém farním domě u Amberku. V posledních letech se intenzivněji věnuje práci ve veřejném sektoru.


Umělec Ondřej Maleček z Prahy
Česko umělecky zastoupí Ondřej Maleček, který se narodil roku 1977 v Praze a absolvoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou. Vzhledem ke svému předchozímu studiu má blízko k literatuře a slovesné obraznosti, především ke klasikům českého romantismu a románového místopisu. Neoromantické ohlasy tvoří podstatnou součást jeho malířské poetiky. Melancholická přírodní zákoutí, opuštěná místa či dramaticky vyhraněné scenérie odlehčuje osobitým naivizujícím tvaroslovím. Maleček žije a pracuje v Praze.


Sedláčkovo kvarteto z Prahy
Sedláčkovo kvarteto se základnou v Praze dělá komorní hudbu tělem i duší. Se svým klasickým repertoárem vystoupilo kvarteto na českých i zahraničních pódiích a festivalech. Tato mnohá vystoupení, stejně jako prestižní ocenění, jsou znakem hudební mistrnosti tohoto pětičlenného ansámblu. Roku 2016 získalo kvarteto cenu Českého spolku pro komorní hudbu a v roce 2014 se stalo vítězem mezinárodní soutěže Karola Szymanowského v Katowicích. Jejich repertoár sahá od Mozarta přes Dvořáka až po méně známá díla českých skladatelů.


Česko-bavorský „gurmetský vrchol“ v neděli 28. dubna od 11 hodin
  • 11 hod.: vernisáž v krbovém sále „Kaminsaal"
  • 12 hod.: šestichodové menu doplněné vhodným vínem a hudbou v knížecím sále „Fürstensaal“
    v ceně: šestichodové menu s nápoji, aperitiv, výstava & živá hudba: 168 EUR (cca 4 310,00 Kč)

Rezervace na hradě Wernberg na tel. č.:  +49 (0)9604 939 135 nebo na E-mailu: hotel@burg-wernberg.de

Fotogalerie • Fotogalerie

Chefkoch Robert Morgan und Sternekoch Oldřich Sahajdák | Šéfkuchař Robert Morgan a michelinsnký kuchař Oldřich Sahajdák
Sternekoch Oldřich Sahajdák aus Prag | Michelinsnký kuchař Oldřich Sahajdák
Bildhauerin Hanna Regina Uber aus Amberg | Sochařka Hanna Regina Uber z Ambergu
Künstler Ondřej Maleček aus Prag | Umělec Ondřej Maleček z Prahy
Das Sedláček Quartet aus Prag | Sedláček quartet z Prahy
Rendert Time: 0,057 Sek. | Speicherverbrauch: 3,32 MB / 3,51 MB