Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Koordinierungsstelle • Koordinační místo

25. Februar 2019

Bild-Werk Frauenau e.V.

Das Bild-Werk Frauenau e.V. sucht für die Internationale Sommerakademie 2019 einen Praktikanten / eine Praktikantin.
Die Praktikumsstelle bietet die aktive Mitarbeit in Management, Organisation und Öffentlichkeitsarbeit für die Sommerakademie und die Gewinnung von interkulturellen Kompetenzen in einer spannenden künstlerischen und internationalen Atmosphäre. Gefragt sind die Mithilfe bei der Vorbereitung und Durchführung der Sommerkurse, die Betreuung von internationalen KursteilnehmerInnen und KursleiterInnen, aber auch der Einsatz für Dokumentation, Archivierung und Medien. 

Bewerbungsschluss ist der 30. April 2019.

Mehr Informationen hier.

25. Februar 2019

Bild-Werk Frauenau e.V.

Všeobecně prospěšný spolek Bild-Werk Frauenau e. V. hledá pro Mezinárodní letní akademii 2019 praktikanta / praktikantku.
Místo praktikanta nabízí aktivní spolupráci v managementu, organizaci, práci s veřejností pro letní akademii, získání interkulturní kompetence v zajímavém a uměleckém prostředí. Očekávána je také pomoc při přípravě a realizaci letních kurzů, péče o zahraniční účastníky a vedoucí kurzů, zapojení se do dokumentace, archivace a práce s médii. 

Uzávěrka přihlášek je 30. dubna 2019.

Více informací zde.
Rendert Time: 0,047 Sek. | Speicherverbrauch: 3,29 MB / 3,49 MB