Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

13. Februar 2019

Tanzend die Herzen der Ballbesucher erobert

Der 11. Deutsch-Tschechsiche Kultur- und Repräsentationsball im stilvollen städtischen Kulturhaus Beseda in Pilsen bot am Samstag, 09.02.2019 eine rauschende Ballnacht.
„Wir sind überwältigt, wie uns die Herzen zuflogen. Ein Traum, hier auftreten zu dürfen“ sprudelte es aus Antonia Lang von der Tanzgruppe Grün-Weiß Oberviechtach heraus, als die beiden Auftritte mit Bravour gemeistert waren und sie dazu noch dem deutschen Botschafter in Prag, Christoph Israng, einen Faschingskrapfen auf silbrigem Tablett servieren durfte. Zusammen mit einem Elvis-Double waren die zehn charmanten jungen Damen aus Oberviechtach und Umgebung die Stars der rauschenden Ballnacht des 11. Deutsch-Tschechischen Kultur- und Repräsentationsballs im stilvollen städtischen Kulturhaus Beseda in Pilsen. Kulturpartner von bayerischer Seite war, wie seit dem ersten Ball 2008 ununterbrochen, das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB), heuer erstmals mit einem Infostand im Foyer.  

Den Vogel schoss Gisela Fischer aus Gaisthal ab, die zwei Hauptpreise in der Tombola gewann. Einer davon war der Preis des CeBB: Ein Gutschein für den bayerisch-böhmischen  Gourmetgipfel im April, gesponsert vom Hotel Burg Wernberg, den Leiterin Dr. Veronika Hofinger an die strahlende Doppelgewinnerin überreichte. Zu den Sponsoren gehörte auch Brunner Bäcker, Weiden, der heuer – wie in den Jahren zuvor – für jeden der fünfhundert Ballbesucher Faschingskrapfen als süßen Gruß des CeBB spendierte.  

„Lampenfieber? Nur ein bisschen“ -  und schon marschierten Antonia, Michelle, Paula, Simone, Sophie, Nicole, Laura, Melanie, Diana und nochmal Laura zur Balleröffnung im Gardeschritt in den großen Saal aus der Jahrhundertwende mit einem rundumlaufenden Balkongeschoss als obere Etage. Vorstand Michael Welnhofer begleitete die Tanzgruppe, Stella Welnhofer hatte den Marschtanz „Capriccio Russo“ in traditionellen Gardekostümen einstudiert. Beine und Röcke flogen, in Formation und in Paaren, das alles in hohem Tempo und immer mit einem Lächeln Richtung Publikum. Szenenapplaus, Schlussapplaus, ausschnaufen, umziehen und dann dem zweiten Auftritt mit dem Barocktanz entgegenfiebern.

Der Gardetanz hat die Grün-Weißen weit über die Region hinaus bekannt gemacht, jetzt kam beim Ball in Pilsen ein Tanz aus einer glanzvollen Epoche dazu. Als Beitrag zum grenzüberschreitenden EU-Projekt „Barockregion Bayern – Böhmen“ mit dem CeBB als Leadpartner studierten die zehn Tänzerinnen in 14-stündiger Probenarbeit einen barocken Tanzreigen zur Wassermusik von Händel ein. Der Gruppe gelang in den barocken Kostümen, vom Festspielverein Oberviechtach großzügig zur Verfügung gestellt, eine wunderschöne Symbiose von Pracht und Musik, wie einst beim höfischen Leben im 18. Jahrhundert.

Die deutschen Gäste, unter ihnen neben Botschafter Christoph Israng auch Regierungspräsident Axel Bartelt, IHK-Präsident Michael Matt, DTIHK-Präsident Jörg Mathew mit ihren Hauptgeschäftsführern Dr. Jürgen Helmes und Bernard Bauer, genossen mit rund hundert deutschen und vierhundert tschechischen Ballbesuchern einen grandiosen Abend. Der Ball zeigte, welchen hohen Stellenwert das CeBB mit Trägervereinsvorsitzender Irene Träxler und Leiterin Dr. Veronika Hofinger auch auf dem gesellschaftlichen Parkett im Nachbarland innehat.  

13. Februar 2019

Tancem dobyli srdce návštěvníků plesu

11. česko-německý kulturní a reprezentační ples ve stylovém městském kulturním domě Beseda v Plzni nabídl v sobotu, 9.2.2019 rušnou plesovou noc.
"Jsme uchvácení srdečnou reakcí publika. Je to sen, moci zde vystoupit" takovými pocity překypovala Antonia Lang z taneční skupiny Grün-Weiß Oberviechtach, když byla obě vystoupení s bravurou zvládnuta a ona mohla ještě navíc německému velvyslanci v Praze Christophu Israngovi, nabídnout masopustní koblihu na stříbrném tácu. Spolu s jedním Elvisovým dvojníkem bylo deset šarmantních mladých dám z Oberviechtachu a okolí hvězdami rušné plesové noci 11. česko-německého kulturního a reprezentačního plesu ve stylovém městském kulturním domě Beseda v Plzni. Kulturním partnerem bavorské strany bylo, nepřetržitě od prvního plesu v roce 2008, Centrum Bavaria Bohemia (CeBB), letos poprvé s informačním stánkem ve foyeru.

Plnou trefu zaznamenala Gisela Fischer z Gaisthalu, která vyhrála v tombole dvě hlavní ceny. Jedna z nich byla cena CeBB: poukaz na česko-bavorské vrcholné gurmánské setkání v dubnu, sponzorované Hotelem Burg Wernberg, který předala vedoucí Dr. Veronika Hofinger rozzářené dvojité vítězce. Ke sponzorům patřil také pekař Brunner z Weidenu, který letos - stejně jako v minulých letech - věnoval pro každého z pěti set účastníků plesu masopustní koblihu jako sladký pozdrav CeBB.

"Tréma? Jen trochu" - a již pochodují Antonia, Michelle, Paula, Simona, Sophie, Nicole, Laura, Melanie, Diana a ještě jednou Laura na otevření plesu v gardovém kroku do velkého sálu z přelomu století s kolem dokola probíhajícím balkonovým patrem jako horním podlažím. Člen představenstva Michael Weinhofer doprovázel taneční skupinu, Stella Weinhofer nastudovala pochodový tanec „Capriccio Russo“ v tradičních gardových kostýmech. Nohy a sukně lítaly ve formacích a v párech, to všechno ve vysokém tempu a vždy s úsměvem k publiku. Aplaus ke scénám, závěrečný aplaus, vydechnout, převléct a pak spěchat vstříc druhému vystoupení s barokním tancem.

Gardový tanec učinil skupinu Grün-Weiß známou daleko za hranicemi regionu, nyní se k tomu přiřadil při plesu v Plzni tanec ze skvělé epochy. Jako příspěvek k přeshraničnímu projektu EU "Barokní region Bavorsko - Čechy" s CeBB jako vedoucím partnerem nastudovalo deset tanečnic během 14 hodin zkoušek barokní kolový tanec na Vodní hudbu od Händela. Skupině s podařila v barokních kostýmech, které dal velkoryse k dispozici Spolek slavnostních her Oberviechtach, překrásná symbióza nádhery a hudby, jako kdysi při dvorním životě v 18. století.

Němečtí hosté, mezi nimi vedle velvyslance Christopha Isranga také vládní prezident Axel Bartelt, prezident IHK Michael Matt, prezident DTIHK Jörg Mathew se svými hlavními jednateli Dr. Jürgenem Helmesem a Bernardem Bauerem, si užívali přibližně se stem německých a čtyřmi sty českých návštěvníků plesu grandiózní večer. Ples ukázal, jak důležitou pozici zaujímá CeBB s předsedkyní provozujícího spolku Irene Träxler a vedoucí Dr. Veronikou Hofinger i na společenském parketu v sousední zemi.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
 |
 |
Rendert Time: 0,094 Sek. | Speicherverbrauch: 3,31 MB / 3,50 MB