Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Pressemitteilungen • Tiskové zprávy

14. Februar 2019

KulturTipps für West- und Südböhmen und für Ostbayern für den Zeitraum vom 14.02. bis zum 20.02.2019

Im Zeitraum von Donnerstag bis Mittwoch bieten die bayerischen und tschechischen Nachbarregionen einige interessante Veranstaltungen. Das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) stellt wöchentlich eine Übersicht der interessantesten Veranstaltungen in den KulturTipps zusammen.
Oberfranken
culTour am Valentinstag ist das Motto des Porzellanworkshops für Verliebte, der am Donnerstag, 14. Februar von 17:00 bis 21:00 Uhr in Porzellanikon Selb stattfindet. Alle, die einen außergewöhnlichen Tag verbringen wollen, können im Museum ein Porzellanstück zweisam gemeinsam gestalten.

Das Kunstmuseum Bayreuth im Alten Rathaus präsentiert zurzeit die Ausstellung des Hamburger Zeichners Welf Schiefer: Altworms 

Karlsbader Bezirk
Die Bibliothek der Region Karlsbad beherbergt zurzeit eine Ausstellung von Gemälden des Karlsbader Künstlers Pavel Jiřík.

Am Donnerstag, 14. Februar findet von 9:00 bis 17:00 Uhr in der Bibliothek der Region Karlsbad die Konferenz zum Thema Denkmal- und Landschaftspflege im Karlsbader Bezirk statt.


Oberpfalz

Die Akademie Ostbayern-Böhmen veranstaltet am Samstag, 16. Februar von 10:00 bis 13:30 Uhr an der  OTH Amberg-Weiden in Weiden ein Symposium zum Thema Zukunftsperspektiven für die ländlichen Räume in Ostbayern und Böhmen.

Das Internationale Keramik-Museum Weiden bietet am Donnerstag, 14. Februar von 15:00 bis 15:30 Uhr eine interessante Kurzführung durch die Ausstellung unter dem Titel Kind mit Roller auf Miniaturkännchen.


Pilsner Bezirk

Am Freitag, 15. Februar endet im Museum und Galerie der Region Pilsen Nord in Mariánská Týnice / Maria Teinitz der zweite Teil der Ausstellung Barockschätze. Gleich am nächsten Tag beginnt der dritte und letzte Teil dieser Wanderausstellung.

Das DEPO2015 in Pilsen zeigt zurzeit die Ausstellung Auf den Spuren des Barock, die interaktiv und besonders für Familien mit Kindern geeignet ist.


Niederbayern

Das Stadtmuseum Deggendorf präsentiert zurzeit die Mitmachausstellung für Familien Spielend durch die Welt. Im Mittelpunkt stehen historische Spielsachen aus der Sammlung Gerhard Pretzl.

Am Freitag, 15. Februar findet in Passau eine Stadtführung mit dem Namen Passaus Glanz & Elend statt. Die Führung beginnt um 14:00 Uhr am Rathausturm am Rathausplatz.


Südböhmischer Bezirk

Am Mittwoch, 20. Februar ab 14:00 Uhr findet in der Stadtbibliothek Prachatice der Kreative Mittwoch mit Zdeňka Lebedová statt – diesmal zum Thema Karneval. Kinder können hier ihre eigenen Karnevalmasken basteln.

Das Museum für Fotographie und moderne Bildmedien Neuhaus / Jindřichův Hradec präsentiert zurzeit die Ausstellung Franz II. Rákóczi - ungarischer Volksheld in Neuhaus / Jindřichův Hradec.

14. Februar 2019

Tipy na kulturní­ akce v západní­ch a jižní­ch Čechách a ve Východním Bavorsku na období­ od 14. 2. do 20. 2. 2019

V období od čtvrtka do středy nabízejí České a bavorské sousední regiony několik zajímavých akcí. Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) sestavuje týdně v těchto kulturních tipech přehled nejzajímavějších akcí.
Horní Franky
culTour na sv. Valentýna je motem porcelánového workshopu pro zamilované, který se koná ve čtvrtek 14. února od 17:00 do 21:00 hod. v Porzellanikonu v Selbu. Všichni, kteří chtějí prožít mimořádný den, mohou v muzeu společně vyrobit předmět z porcelánu.

V uměleckém muzeu Bayreuth ve Staré radnici momentálně probíhá výstava obrazů hamburského kreslíře „Welf Schiefer: Altworms".


Karlovarský kraj

V současné době je možné navštívit v Krajské knihovně Karlovy Vary výstavu výtvarníka Pavla Jiříka.

Ve čtvrtek 14. února se bude konat od 9:00 do 17:00 hod. v Krajské knihovně Karlovy Vary Konference na téma péče o památky a krajinu v Karlovarském kraji.


Horní Falc

Akademie pro přírodní a kulturní prostor Východní Bavorsko – Čechy pořádá v sobotu 16. února od 10:00 do 13:30 hod. v prostorách Východobavorské technické vysoké školy Amberg-Weiden ve Weidenu Symposium na téma perspektivy do budoucnosti pro venkovské prostory ve východním Bavorsku a Čechách.

Mezinárodní muzeum keramiky Weiden pořádá ve čtvrtek 14. února od 15:00 do 15:30 hod. krátkou komentovanou prohlídku s názvem Dítě s koloběžkou na džbáncích.


Plzeňský kraj

V pátek 15. února končí v Muzeu a galerii severního Plzeňska v Mariánské Týnici 2. část výstavy Barokní poklady. Hned druhý den na to začíná třetí a poslední část této výstavy.

V současné době probíhá v plzeňském DEPO2015 výstava Za barokem. Výstava je interaktivní a vhodná zejména pro rodiny s dětmi.


Dolní Bavorsko

V Městském muzeu Deggendorf probíhá v současné době interaktivní výstava pro rodiny Světem s hrou. Ústředním motivem jsou historické hračky ze sbírky Gerharda Pretzla.

V pátek 15. února se v Pasově uskuteční komentovaná prohlídka města s názvem Lesk a bída Pasova. Prohlídka začne ve 14:00 hod. u radniční věže na Radničním náměstí.


Jihočeský kraj

20. února se od 14:00 hod. koná v Městské knihovně Prachatice kreativní středa se Zdeňkou Lebedovou. Tentokrát na téma karneval. Děti si zde mohou vyrobit vlastní masky.

V Muzeu fotografie a moderních obrazových médií v Jindřichově Hradci právě probíhá výstava František II. Rákóczi - maďarský národní hrdina v Jindřichově Hradci.

Fotogalerie • Fotogalerie

culTour am Valentinstag | culTour na sv. Valentýna
 20. 01. 19 - 24.04.19 Welf Schiefer: Altworms | 20. 01. 19 - 24.04.19 Welf Schiefer: Altworms
14.02.-25.02.19 Werke auf Papier | 14.02.-25.02.19 Práce na papíře
14.02.19 Konferenz: Denkmal- und Landschaftspflege in Karlsbader Bezirk | 14.02.19 Konference péče o památky a krajinu v Karlovarském kraji
14.02.19 Kind mit Roller“ auf Miniaturkännchen, 5. Jhd. v.Chr. | 14.02.19 Dítě s koloběžkou" na džbáncích z 5. stol. př. Kr.
08.01.-15.02.19 Barockschätze - Teil 2 | 08.01.-15.02.19 Barokní poklady - 2. část
25.01.-19.05.19 Auf den Spuren des Barock | 25.01.-19.05.19 Za barokem
21.11.-28.4.19 Spielend durch die Welt | 21.11.-28.4.19 Světem s hrou
15.02.19 Passaus Glanz & Elend | 15.02.19 Lesk a bída Pasova
20.02.19 Kreativer Mittwoch | 20.02.19 Tvořivá středa
28.09.-31.03.19 Franz II. Rákóczi - ungarischer Volksheld in Neuhaus / Jindřichův Hradec | 28.09.-31.03.19 František II. Rákóczi - maďarský národní hrdina v Jindřichově Hradci
Rendert Time: 0,049 Sek. | Speicherverbrauch: 3,32 MB / 3,53 MB