Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

08. Februar 2019

Stellenausschreibung: Projekt- und Programmmanager

Für die Mitarbeit in Kultur- und Begegnungsprojekten sucht das Centrum Bavaria Bohemia zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Projekt- und Programmmanager (m/w/d).
Wir bieten:
 • 80% der regulären Arbeitszeit / 33,5 Wochenstunden)   
 • Mitwirkung an der Planung und Umsetzung des grenzüberschreitenden Kultur- und Begegnungsprogramms des CeBB
 • Mitwirkung an der Projektumsetzung, Koordination und Veranstaltungsorganisation des EU/ETZ-Projekts „Barockregion Bayern – Böhmen“ mit den Schwerpunkten Musik, Architektur und Kunst sowie touristische Vermarktung
 • Mitwirkung an der PR- und Öffentlichkeitsarbeit des CeBB, Schwerpunkt Social Media Kommunikation
 • Mitwirkung an der Gestaltung von grenzüberschreitenden Kultur- und Begegnungsangeboten für Kinder, Jugendliche und Familien im Rahmen des DTZF-Projekts „Zukunft Nachbarschaft“
 • Mitwirkung bei der Konzeptionierung und Organisation von Gesprächsforen und Präsentationen zu Themen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
 • Mitwirkung bei der Besucherbetreuung 

Von dem/der Bewerber/in wünschen wir uns
 • Ein abgeschlossenes Studium oder vergleichbare Qualifikation
 • Gute Kenntnis der Kulturszene in Bayern und Tschechien
 • Begeisterungsfähigkeit für kulturelle und grenzüberschreitende Themen
 • Hervorragende schriftliche und mündliche Ausdrucksfähigkeit in deutscher und idealerweise auch tschechischer Sprache
 • Hervorragende kommunikative und organisatorische Fähigkeiten
 • Ein hohes Maß an Eigeninitiative und strukturierte Arbeitsweise
 • Freundlichkeit und Entgegenkommen im Umgang mit Partnern und Gästen
 • Teamfähigkeit

Wir bieten Ihnen eine Mitarbeit in einem motivierten, deutsch-tschechischen Team, Bezahlung in Anlehnung an TV-L bis max. TV-L 9 sowie einen Arbeitsplatz in einem preisgekrönten Baudenkmal in der wunderschönen Kultur- und Naturlandschaft des Oberpfälzer Waldes.  

Die Stelle ist teilzeitfähig und ggf. teilbar. Die Bereitschaft zu Dienstreisen innerhalb Bayerns und Tschechiens sowie zu unregelmäßigen Arbeitszeiten (Wochenend- und Abendveranstaltungen) wird vorausgesetzt. Die Stelle ist aufgrund der Bindung an Projekte zunächst befristet bis 31.12.2020.  

Aussagekräftige Bewerbungsunterlagen mit Motivationsschreiben, Lebenslauf und entsprechenden Nachweisen sind bis 25.02.19 an das CeBB zu richten: info@cebb.de. Bei Rückfragen zu dieser Ausschreibung wenden Sie sich an die Leiterin des CeBB, Dr. Veronika Hofinger (Tel. +49 9674 924878).

08. Februar 2019

Volná pracovní pozice: Projektový a programový manažer

Pro spolupráci v oblasti kulturních projektů a projektů setkávání hledá Centrum Bavaria Bohemia projektového a programového manažera / projektovou a programovou manažerku s nejbližším možným termínem nástupu.
Nabízíme:

 • 80% řádné pracovní doby (33,5 hodin týdně)   
 • Spolupráce na plánování a realizaci přeshraničního kulturního programu a programu setkávání CeBB
 • Spolupráce na realizaci projektů, koordinaci a organizaci kulturních akcí v rámci projektu EU Cíl EÚS s názvem „Barokní region Čechy – Bavorsko“ se zaměřením na hudbu, architekturu, umění a turistickou propagaci
 • Spolupráce na aktivitách CeBB v oblasti PR se zaměřením na komunikaci prostřednictvím sociálních médií
 • Spolupráce na tvorbě přeshraničních kulturních nabídek a nabídek setkávání pro děti, mládež a rodiny v rámci projektu podporovaného ČNFB „Budoucnost sousedství“
 • Spolupráce při vytváření koncepce a organizaci diskuzních fór a prezentací na téma přeshraniční spolupráce
 • Spolupráce při péči o návštěvníky 

Od uchazeče/uchazečky požadujeme:
 • Ukončené studium nebo srovnatelnou kvalifikaci
 • Dobrou znalost kulturní scény v České republice a Bavorsku
 • Schopnost nadchnout se pro kulturní a přeshraniční témata
 • Vynikající schopnost písemného a ústního vyjadřování v německém jazyce
 • Vynikající komunikativní a organizační schopnosti
 • Vysoká míra vlastní iniciativy a strukturovaný způsob práce
 • Přátelské chování a vstřícnost při jednání s partnery a hosty
 • Schopnost práce v týmu

Nabízíme Vám práci v motivovaném, česko-německém týmu, odměnu na základě tarifní smlouvy TV-L až do max. TV-L 9 a pracoviště ve stavební památce ověnčené cenami v překrásné kulturní a přírodní krajině Hornofalckého lesa.   

Pracovní místo je možné vykonávat na zkrácený úvazek a případně je možné ho sdílet. Předpokládá se ochota podnikat služební cesty v rámci České republiky a Bavorska a dále mít nepravidelnou pracovní dobu (víkendové a večerní akce). Pracovní pozice je z důvodu vazby na projekty prozatím na dobu určitou do 31. 12. 2020.   

Přesvědčivé podklady pro žádost o pracovní místo spolu s motivačním dopisem, životopisem a příslušnými doklady zašlete prosím do 25. 2. 2019 do CeBB na: info@cebb.de. V případě dotazů k této pozici se prosím obraťte na ředitelku CeBB, Dr. Veroniku Hofinger (tel. +49 9674 924878).
Rendert Time: 0,044 Sek. | Speicherverbrauch: 3,30 MB / 3,50 MB