Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Aktuelles • Aktuálně

29. Januar 2019

Bayerischer Finanzminister und tschechische Ministerin für Regionalentwicklung treffen sich in Schönsee

Am Montag, 28.01.2019 trafen sich der bayerische Finanzminister Albert Füracker und die tschechische Ministerin für Regionalentwicklung Klára Dostálová im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) in Schönsee.
Bayern und Tschechien werden die Zusammenarbeit weiter vertiefen und institutionalisieren, hierzu unterschrieben Albert Füracker und Klára Dostálová eine Absichtserklärung der beiden Ministerien.

Laut Füracker soll diese engere Zusammenarbeit genutzt werden, damit die Region weiterhin blühen könne. Er deutete an, sich auch in Zukunft öfter bei Regionalforen zu treffen, damit die Partnerschaft stetig vertieft werden kann.

Klára Dostálová erwähnte, dass die Zusammenarbeit seit dem Entwicklungsgutachten im Jahr 2015 floriere, und gerade solche Treffen dazu beitragen.

Nach der Unterzeichnung überreichten die beiden Minister Förderbescheide an Leuchtturm-Projekte mit einem Gesamtvolumen von drei Millionen Euro, darunter auch an das Centrum Bavaria Bohemia, das in den kommenden zwei Jahren das Projekt Kulturstadt der Region umsetzen wird.

Presseübersicht:
Bayerischer Rundfunk
Oberpfalz-TV
Sat.1 Bayern
Der Neue Tag
Mittelbayerische Zeitung
Radio Charivari
Bayerisches Staatsministerium der Finanzen und für Heimat

29. Januar 2019

Bavorský ministr financí a česká ministryně pro regionální rozvoj se setkali v Schönsee

V pondělí 28. 1. 2019 se v Centru Bavaria Bohemia (CeBB) v Schönsee setkali bavorský ministr financí Albert Füracker společně s českou ministryní pro regionální rozvoj Klárou Dostálovou.
Česko a Bavorsko dále prohloubí a institucionalizují svou spolupráci, což Albert Füracker a Klára Dostálová stvrdili podpisem memoranda o budoucích cílech obou ministerstev.

Podle Fürackera slouží tato spolupráce především k tomu, aby mohl region i nadále vzkvétat. Füracker projevil zájem také o další setkávání na regionálních fórech, které umožní trvalé prohloubení partnerských vztahů v budoucnu.

Klára Dostálová připomněla, že jejich vzájemná spolupráce vzkvétá již od roku 2015, kdy byla zpracována rozvojová expertíza, a že právě i taková setkání přispívají ke společné prosperitě.

Po podpisu memoranda předali oba ministři potvrzení o dotacích příkladných projektů s celkovým rozpočtem tři miliony eur, mezi nimi také projekt Kulturní město Čechy - Bavorsko organizovaný Centrem Bavaria Bohemia (CeBB).

Přehled tisku:
Facebook Klára Dostálová

Fotogalerie • Fotogalerie

Albert Füracker | Klára Dostálavá
Übergabe des Förderbescheids an Veronika Hofinger und Thomas Ebeling | Předání dodačního certifikátu Veronice Hofingerové a Thomasu Ebelingovi
Rendert Time: 0,047 Sek. | Speicherverbrauch: 3,30 MB / 3,50 MB